Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Energiföretaget EDF satsar på PIM (poste intérieur modulaire), ett modulärt ställverk med ett stort antal fördelar, särskilt ekologiska, jämfört med de två andra typerna av ställverk. EDF bistås i genomförandet av detta nationella program av tre partners varav en är Omexom, VINCI Energies expertmärke.

Inpassning i miljön av ett PIM-ställverk i Baskien

Inpassning i miljön av ett PIM-ställverk i Baskien

Kablar, pyloner, transformatorer… Elöverföringsnäten för högspänning och ultrahög spänning kräver många infrastrukturer som ibland kan vara svåra att integrera i deras omgivning. Under de senaste decennierna har dock framsteg gjorts vad gäller ställverken.

Denna del av nätet är avsedd att höja den elektriska spänningen för att säkerställa överföringen och sedan sänka den för slutanvändarnas förbrukning.

Det finns tre typer av ställverk. De vanligaste, särskilt på landsbygden, är luftisolerade ställverk. De har ett antal nackdelar, till att börja med det avstånd som krävs mellan de olika elementen för att säkerställa deras isolering. Detta ökar markåtgången.

Ett luftisolerat ställverk kräver stora underhållsinsatser på grund av att det åldras fort, säger Philippe Lucienne, försäljningschef för divisionen Transport et Transformation d’Energie och PIM-programmet på Omexom. ”Dessutom ökar säkerhets- och intrångsriskerna i och med att spänningsförande delar är mer lättillgängliga samtidigt som de utsätts för kabelstöld.”

Den andra typen av ställverk installeras inne i byggnader i storstadsområden och är kompakt för att minska behovet av golvyta. För att isolera de elektriska ledningarna använder man en komprimerad gas, svavelhexafluorid (SF6), som är känd för sin negativa miljöpåverkan. En annan nackdel är att underhållet måste utföras av tillverkaren själv i de flesta fall.

Modulär och ”renare”

PIM-ställverket är inte så kompakt som de gasisolerade ställverk som installeras inne i byggnader samtidigt som det endast upptar 20 % av ytan för ett luftisolerat ställverk. Det är lättare att passa in i sin omgivning. En betydligt mindre mängd SF6 behövs och säkerheten är förstärkt genom ett avskärmnings- och låssystem som gör all kontakt mellan operatören och spänningsförande element omöjlig.

PIM är mer kompakt och passar bättre in i sin omgivning och använder mindre svavelhexafluorid

”PIM definieras som modulär eftersom man kombinerar olika element, som ett lego, vilket gör det möjligt att skapa olika konfigurationer” fortsätter Philippe Lucienne. ”En modul innehåller kontrollrummet, en annan batterierna.” En annan fördel med modularitet är möjligheten till utbyggnad utan att behöva koppla från befintliga fack.

Det är på grund av dessa fördelar som EDF för två år sedan inledde ett program för införandet av PIM. Tre partners har valts ut för ett fyraårigt nationellt kontrakt som kan förnyas två gånger, vilket påbörjades våren 2020 och som berör europeiska Frankrike och de utomeuropeiska departementen. Omexom är en av dessa tre partners.

VINCI Energies expertmärke, som är specialiserat på projekt för produktion, transport, omvandling och distribution av elektrisk energi, har erhållit godkännande för arbetena efter en rad laboratorietester och -provningar.

Omexom arbetar också för RTE och Enedis, två dotterbolag till EDF, halvprivata bolag och elintensiva företag som är i behov av elförsörjning med högspänning såsom industrigrupper och datacenteroperatörer.

Varje projekt är specifikt

Inom ramen för EDF-avtalet är varje projekt specifikt beroende på var PIM ska placeras, vilket kan vara i en stad eller på ett markområde. ”Omexom samarbetar med arkitektbyråer för utformningen av byggnaden och dess omgivningar, förklarar Philippe Lucienne. Projektgruppen innefattar även anläggningsarbeten och lokala företag som är underleverantörer för tekniska arbeten såsom luftkonditionering.

Hitintills har Omexom genomfört två projekt, ett i Orléans och det andra i Guadeloupe för EDF Insular Energy Systems. Omexoms arbetsteam arbetar för närvarande med två andra projekt, ett i Alperna tillsammans med RTE och det lokala företaget Sorea och det andra i Baskien med Enedis. 2022 inleddes med tilldelningen av ett stort projekt för eldistributionsföretaget i staden Metz. Många projekt väntas följa.

18/03/2022