Ett system med mikrovågssensorer i kombination med artificiell intelligens gör att man kan visualisera och bedöma skicket på installationer som finns inbyggda i byggnader. En ovärderlig tillgång för förebyggande underhåll.

Datadrivet underhåll av byggnader har tagit ett steg framåt med hjälp av ett nytt verktyg: en 3D-laser kombinerad med mikrovågsteknik. Tack vare denna innovation är det till exempel inte längre nödvändigt att öppna en vägg för att inspektera komponenter som inte är synliga, som t ex rör som är inbäddade i murverket. Lösningen, som kombinerar laserteknik och AI-algoritmer utvecklade av VOXELGRID och OCTO samt mikrovågsteknik som framtagits av WaveScan och som används av Axians, VINCI Energies ICT-varumärke, gör det möjligt att ”se genom väggar” och identifiera olika komponenter, deras sammansättning, skick och exakta position.

”Med denna 3D-laser kombinerad med BIM-data behöver vi inte längre gissa vad som finns inne i byggnadsstommen, vi kan se det.”

Ursprungligen, säger Sascha Baecker, affärsutvecklingschef på Axians Digital Acceleration, ”var WaveScan-enheten utformad för att utföra icke-förstörande undersökningar inom områden såsom flygindustrin där den använts för att lokalisera sprickor, som inte syns på utsidan, i en konstruktion. Vi fick idén att använda dess potential inom fastighetssektorn i kombination med BIM, som är digitala byggnadsinformationsmodeller.” 

”Innan var man tvungen att använda sig av pappersritningar, fortsätter han. Och eftersom ändringar ibland gjordes i sista minuten efter validering av ritningen måste man öppna en vägg för att hitta elektriska ledningar och kanaler. Med denna 3D-laser kombinerad med BIM-data behöver vi inte längre gissa vad som finns inne i byggnadens stomme, vi kan se det. Kunden får en modell helt i 3D av sin byggnad.

Dolda sprickor

Tekniken som framtagits av WaveScan baserar sig på ett nätverk av sensorer som använder elektromagnetiska vågor som kan tränga igenom material såsom kakelplattor, trä, betong, PVC och dielektriska kompositer för att upptäcka avvikelser som inte syns på utsidan. Mikrovågorna som fångas upp av sensorerna gör det också möjligt att identifiera håligheter i installationer.

WaveScan, som utvecklats under ett tiotal år, har främst använts till att identifiera defekter på mindre än en millimeter, såsom sprickor och små hål orsakade av korrosion i flygplan och i olje- och gasledningar. För dessa industrier innebär dessa mycket exakta och icke-förstörande undersökningar att man kan åtgärda problem som dessa defekter medför och som kan få katastrofala följder. 3D-scannern och algoritmerna gjorde sedan sin entré i byggbranschen.

WaveScan har utformats i Singapore, en metropol full av skyskrapor. Av säkerhetsskäl måste man regelbundet inspektera fasaderna på dessa åldrande byggnader eftersom byggnadselement kan lossna och utgöra en stor fara för förbipasserande. Denna inspektion som tidigare utfördes visuellt från lyftkorgar var komplicerad, tidskrävande och dyr att genomföra.

WaveScans ingenjörer har hittat ett alternativ genom att utforma en speciell scanner som kan användas på olika sätt, antingen manuellt av en operatör, från en drönare eller med en robotarm.

Data med hög precision

Data som bearbetas i molnet av AI-algoritmer och som överförs av vågsensorerna gör att man kan identifiera olika material och i vilket skick de befinner sig i. Teknikern får reda på om han har att göra med metall- eller träbalkar, armeringsjärn eller isoleringsmaterial.

Visualiserings- och lokaliseringsdata med hög precision genereras praktiskt taget i realtid. Dessutom är det möjligt att erhålla 3D-bilder av installationer som är inbyggda i väggarna och visa dem detaljerat i tvärsnitt genom att använda sig av magnetresonanstomografi (MR).

Inspektioner av byggnader för planering av underhåll på installationer går snabbare, blir mer exakta och även billigare och blir på detta sätt mycket enklare att utföra. Att använda sig av kombinationen 3D-scanner och AI gör också att man kan inrikta sig på förebyggande underhåll vilket innebär att man kan ingripa på en byggnad innan skadan uppstår, samtidigt som man undviker onödiga kostnader.

17/12/2020

Vill du veta mer:
Video - Wavescan