Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att minska avfallsvolymen kan verksamheten inom VINCI Energies hädanefter använda en mobilapplikation för att sälja och köpa utrustning.

Varje år producerar byggsektorn i Frankrike 42 miljoner ton avfall. Bland hävstängerna för sektorns bidrag till en måttligare resursförbrukning förblir den cirkulära ekonomin fortfarande mycket svagt utnyttjad, särskilt när det gäller återanvändning av utrustning. Det är specifikt för att lösa problemen med att reducera avfallsvolymerna som VINCI Energies lanserar Reyuz, en mobil plattform för att tillhandahålla begagnad teknisk utrustning.

“Ett företag måste någon gång hantera kontraktsavslut, felaktiga beställningar och outnyttjade lager. Vi har därför tagit fram en mobilapplikation, som gör det möjligt för verksamheten inom VINCI Energies att erbjuda de andra en mängd olika sorters utrustningar: kontorsmöbler, förbrukningsvaror, utrustning från byggarbetsplatser (kylskåp, mikrovågsugnar, klädskåp etc.), elverktyg, teknisk utrustning”, förklarar Stéphane Bretin, Chef för Underhåll & Tjänster på Building Solutions.

Undanröja hindren för anpassning av tjänsten

Inget centralt lager, ingen inbyggd logistik: tanken är att ansluta behov, sammanföra säljare och köpare för utrustning, som kännetecknas på ett ganska summariskt sätt. Och låta parterna diskutera köpvillkoren inklusive priset. Idégivarna för marknadsplatsen har frivilligt valt ett enkelt och läsbart serviceerbjudande. “Lansera och framför allt vidmakthålla en app för cirkulär ekonomi är utan tvivel mer känsligt i näringslivet än i en allmän omgivning. Hindren för att anpassa en fackmannamässig marknadsplats är verkligen legio. Det förklarar för övrigt med säkerhet varför den här typen av initiativ är sällsynta”, understryker Stéphane Bretin.

Det första problemet: massverkan. En plattform av denna typ kräver att man bygger upp en tillräckligt stor användargemenskap för att flytta ”nytta-risk-ekvationen” till den positiva sidan. Detta är ett villkor, som är desto mer akut, eftersom modellen, om miljömålen skall uppfyllas, måste fungera på geografiska områden, som är begränsade till lokal nivå, och högst till regional nivå.

“Vår uppgift är framför allt en åtgärd för socialt och miljömässigt ansvar, som syftar till att begränsa avfallsproduktionen så mycket som möjligt. Det handlar inte om att tjäna pengar utan om att följa sin tid och in i framtiden”

Ett annat hinder: för köpare, som är vana vid att arbeta med fastställda ramavtal (leverantörer, produkter, priser, leveranstider) verkar återanvändning av utrustning mer hämmande än inköp av nya produkter. Det kan också råda tvivel om garantierna för de logistiska problemen (leverans, förpackning). Valet och samordningen av partner i hela värdekedjan kräver också ett löfte om öppenhet.

En begagnad produkt är inte nödvändigtvis billigare

Slutligen, och detta är en paradox, rimmar möjligheterna inte alltid med lägre kostnader. En produkt, som återanvänds, kan kräva åtgärder som innebär arbete, såsom borttagning, rengöring, rekonditionering, transport och lagring och särskilt eftersom den inte är förtecknad i Argus, kan nå ett pris som motsvarar nypriset. “Uppgiften för vår marknadsplats är framför allt en åtgärd för socialt och miljömässigt ansvar, som syftar till att begränsa avfallsproduktionen så mycket som möjligt. Det handlar om att bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomin, att följa med sin tid och in i framtiden.”

Lösningen, som är utformad, konstruerad och utvecklad internt, skall börja användas på VINCI Energies i slutet av februari 2022. På längre sikt skulle den kunna göra det möjligt att karakterisera koldioxidpåverkan för de transaktioner som genomförs för att ta med den i koncernens totala koldioxidavtryck.

14/04/2022