Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Ornella Aleccia arbetar sedan ett år tillbaka som facility manager på VINCI Facilities Italia och beskriver det som att hon alltid fått uppmuntran från sina chefer och kollegor under karriären och under interna utbildningskurser. Allt detta har bidragit till att stärka hennes självförtroende och ansvarskänsla.

De senaste fyra åren har varit utvecklande för Ornella Aleccia. Denna 27-åriga italienska ingenjör med en examen från Politecnico di Milano, dvs. Milanos tekniska högskola, började på VINCI Facilities Italien i oktober 2022 som anläggningschef. Hon kom hit med mer än tre års erfarenhet från Johnson Controls, som, är ett företag som har specialiserat sig på byggnadsutrustning.

”Som projektingenjör lärde jag mig mycket under denna första befattning om alla praktiska sätt att se på byggbranschen genom att använda fastighetsautomation, men också ute på fältet”, betonar den unga ingenjören.

Men efter denna första yrkeserfarenhet ville Ornella Aleccia anta nya utmaningar.

”Jag svarade på en platsannons från VINCI Facilities. Från det första mötet med min blivande chef kände jag direkt välviljan från hans sida och ett stort förtroende”, minns hon.

”Vi ligger i framkant för att göra våra kunder medvetna om de åtgärder som måste vidtas för att påskynda deras energiomställning.”

”Intrycket bekräftades sedan under mina första månader på företaget, fortsätter hon. Jag fick genast ta ett stort ansvar. Min chef och mina kollegor har varit mycket stöttande genom att ge mig råd och kontakter med leverantörer för att lösa olika tekniska problem.”

Tekniken och människan

Den första stora uppgiften, som Ornella Aleccia var tvungen att lösa, kom från ett stort internationellt godstransportföretag. Hon ansvarade för löpande underhåll och brådskande reparationer vid ett dussintal av transportkoncernens lager, som för det mesta låg i norra och mellersta Italien.

”Kontakten, som jag hade ett viktigt ansvar för och som löpte ut i juni 2023, fick mig att förstå alla aspekter av det här yrket med dess uppenbarligen mycket tekniska uppgifter men också med höga krav på social kompetens”, understryker ingenjören.

 ”Man måste veta hur man bygger upp en förtroendefull relation med kunden och med leverantörerna. Detta kräver en hög nivå av tillgänglighet och lyhördhet för att svara på ibland brådskande förfrågningar, särskilt av säkerhetsskäl.”

Med den nya kund hon, som nu har ansvar för och som hon driver tre anläggningar för under ett treårigt kontrakt, anser Ornella Aleccia att hon har hittat rätt balans mellan hanteringen av de tekniska aspekterna och de mänskliga relationerna.

”Idag är jag mer självsäker, mer exakt och har utvecklat mina tekniska kunskaper.”

Utbildning och inre nätverk

Dessa färdigheter förbättrar hon ständigt genom de utbildningar som VINCI Energies tillhandahåller, oavsett om de handlar om teknik (konstruktion, mekanik, elektricitet, brandbekämpningssystem, tillträdeskontroll osv.) eller ”mjuka färdigheter” (relationell intelligens, kommunikation, social kompetens osv.).

I sitt arbete uppskattar Ornella Aleccia, som ursprungligen kommer från Alcamo, som ligger mellan Palermo och Trapani på nordvästra Sicilien, också det bidrag som hon kan ge till kampen mot den globala uppvärmningen och miljövården.

”Vi ligger i framkant vid hanteringen av luftkonditionerings- och kylsystem, men även byggnadsbelysning, och vi kan göra våra kunder medvetna om de åtgärder som måste vidtas för att påskynda deras energiomställning”, förklarar den unga ingenjören.

“Tack vare installering av sensorer och loT i allmänhet gör fastighetsautomationen som vi använder det möjligt att avsevärt sänka våra kunders energiförbrukning.”

16/02/2024

Upptäck mer