Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Konstruktionen och utförandet av Audis nya logistikcentrum i Ingolstadt i Tyskland är resultatet av ett nära samarbete mellan biltillverkaren och två företag inom VINCI Energies, nämligen Actemium ASAS Valencia och Actemium ASAS Saarbrücken. Samordningen var en stor utmaning i detta projekt.

I mars 2023 öppnade Audi ett nytt logistikcentrum i Ingolstadt i sydöstra Tyskland. Anläggningen omfattar ett automatiserat lager med 8 staplingskranar med en kapacitet på 60 000 KLT-lådor, en inkommande och utgående transportörskrets, plockstationer och en robotiserad palleteringsstation för att hantera ett flöde på 1 200 order per timme.

I och med idrifttagningen av detta centrum har den välkända biltillverkaren inom Volkswagen-koncernen fördubblat sin kapacitet att hantera reservdelar och förkortat leveranstiden till sina kunder, dvs. Audi-återförsäljare i Centraleuropa.

VW-koncernen anlitade Actemium för utformningen av det nya logistikcentrumet, som är en av de största anläggningarna i sitt slag som någonsin har konstruerats av VINCI Energies varumärke specialiserat på optimering av industriella processer. ”Anbudsinfordran på sammanlagt 9,5 miljoner euro tillkännagavs i januari 2021. Produktionen påbörjades undan för undan under sommaren 2022 och slutfördes i sin helhet i mars 2023 när anläggningens fulla kapacitet hade uppnåtts”, förklarar Eloy Hernandez Coffey, som är affärschef för Actemium ASAS i Spanien, vilket är en enhet som ägnar sig åt system för lagerhantering, särskilt inom fordonssektorn.

”En enda övergripande projektledare har det yttersta ansvaret för projektets genomförande och han är kontaktpunkten för alla intressenter.”

”Genomförandet av projektet fördröjdes med nästan ett år i samband med förändringar som Audi implementerade under koncept- och konstruktionsfasen”, förtydligar han. ”Den viktigaste av dessa förändringar var samordningen av en robotcell för slutbearbetningen för att helt och hållet automatisera palleteringen.”

Lång teknisk konstruktionsfas

Organisationen av detta storskaliga projekt genomfördes av två arbetsgrupper inom Actemium, som arbetade på ett samordnat sätt: ASAS Valencia (Spanien) för alla administrativa stödfunktioner, tekniska studier, konstruktion, tillverkning och provning; och ASAS Saarbrücken (Tyskland) för direkt hantering av kunden med en projektledare, platschef och en samordnare för tekniken i nära samarbete med kunden och ASAS Valencia.

”Actemium ASAS har lång erfarenhet av denna typ av goda samarbete mellan bolag och affärsenheter inom VINCI Energies företagsnätverk, och av att skapa tvärfunktionella arbetsgrupper från olika länder, i synnerhet från Spanien, Tyskland och Förenta staterna”, preciserar Eloy Hernandez Coffey. ”Den interna starten av ett sådant projekt är ett viktigt steg, under vilket arbetsgruppen träffas och sedan definierar allas roller och ansvarsområden. En enda övergripande projektledare har det yttersta ansvaret för projektets genomförande och han är kontaktpunkten för alla intressenter.”

Till skillnad från de flesta av VW-koncernens projekt styrdes projektet i Ingolstadt av en tydlig idé om kundens behov, men man hade ännu inte tänkt ut vilken lösning som skulle genomföras. ”Lösningen utformades under en lång teknisk utvecklingsfas, som har fortsatt att utvidgas med nya funktionskrav”, understryker Actemium ASAS:s affärschef.

Ett annat särdrag i detta projekt var utvecklingen av ett skräddarsytt IT-lager, som är anslutet till Audis ERP (Enterprise Resource Planning) och som omfattar hanteringen av lagret och programvaran för hantering av plockningen. För att genomföra utformningen och konstruktionen av detta nya logistikcentrum samlade Actemium fler än 10 ingenjörer, som i synnerhet arbetade med tredimensionell konstruktion. Detta är en prestation, som vittnar om de innovativa lösningar som Actemium kan tillföra logistiksektorn.

14/03/2024