Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Inför våldsamma väderhändelser, som blir allt vanligare, kämpar det åldrande amerikanska elnätet mot klockan. Men det finns lösningar.

På grund av klimatförändringarna förstärker nätverksoperatörer stolpars uthållighet och gräver ner linjer.

Den 28 september 2022 drabbades Florida och South Carolina av orkanen Ian, som var en av de värsta orkanerna i USA:s historia. Denna kategori 4-storm orsakade mer än 60 människors död och gjorde 2,7 miljoner människor strömlösa.

Denna typ av katastrof, som förväntas bli vanligare i framtiden mot bakgrund av den globala uppvärmningen, har återigen visat på bristerna i ett åldrande elnät i USA. Enligt en ny studie är vissa delar av detta elnät faktiskt mer än 100 år gamla och 70 % av överförings- och distributionsledningarna närmar sig slutet av sin ekonomiska livslängd. Enligt en rapport från American Society of Civil Engineers, står distributionsnätet i sig självt för 92 % av strömavbrotten.

”Den främsta orsaken till avbrott under orkaner liksom vid snöstormar är nedfallna träd på distributionsledningarna. Problemet för de lokala myndigheterna är därför att säkerställa regelbundet underhåll av ledningsgatorna och att hugga träd för nära ledningarna”, förklarar Jim Turley, som är vd för Booth & Associates, ett el- och gasteknikföretag för VINCI Energies-bolaget PrimeLine Utility Services, som är specialiserat på överföring och distribution av energi och på infrastruktur för telekommunikationer.

”Medan utrustningen har förstärkts längs kusterna, är distributionsnätet fortfarande gammalt i inlandet.”

Jim Turley tillägger: ”Det andra sättet att begränsa strömavbrott på är att höja anläggningarnas kvalitet och stärka deras motståndskraft.” Detta tas upp av NESC-standarden(1),, särskilt sedan 2002 års upplaga efter serien av orkaner som drabbade landet på 1990-talet. Enligt denna standard måste högspänningsledningarna nu klara vindhastigheter på 225 km/h (140 mph), jämfört med 177 km/h (110 mph) dessförinnan.

”Specifikationerna blir alltmer krävande för överföringsledningar och utrustning som finns i kustområdena, såsom i Florida eller på östkusten [i USA]. Standarden, med titeln 2023 NESC, uppdaterades senast i augusti 2022”, preciserar Jim Turley.

Förstärkning av utrustning och nedgrävning av kraftledningar

För att uppfylla dessa nya tekniska krav och förbättra sitt nät fortsätter Floridas största allmännyttiga elbolag Florida Power & Light (FPL) att stärka kraftledningsstolparnas motståndskraft. År 2018 lanserade detta bolag också ett pilotprogram som döptes till ”Storm Secure Underground”. Målet är att ersätta luftledningarna med underjordiska ledningar för att förstärka motståndskraften under orkaner och hårt väder.

”Sammantaget har Florida Power & Light gjort ett bra arbete med att förstärka sitt elnät. Även om vi hade fler än 2,5 miljoner avbrott efter orkanen Ian, kunde vi återställa nästan hela driften på ungefär två veckor”, kommenterar Nick Smith, som är chef för uppskattning och projektledning på Chain Electric Company, som är ett att av PrimeLine Utility Services-företagen, som specialiserat sig på konstruktion och underhåll av distributionssystem för elektricitet och som genomförde brådskande reparationsarbeten efter orkanen.

Enligt Jim Turley finns det dock regionala skillnader som måste betonas: ”Medan utrustningen har förstärkts längs kusterna, är distributionsnätet fortfarande gammalt i inlandet. Även om orkanen Ian inte nådde in till de inre delarna av North Carolina, är detta fallet med vissa stormar, som orsakar stora skador genom att blåsa omkull många träd. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att stärka och underhålla ledningsgatorna men även att gräva ned ledningarna, för att minska antalet strömavbrott och förkorta tiden för återgång till normal drift.”

(1) National Electrical Safety Code (NESC) är en amerikansk standard för säker anläggning, drift och underhåll av elkrafts- och kommunikationssystem.

16/03/2023