Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Hur minskas föroreningarna längs vägen? Ile-de-France testar körfält reserverade för samåkning och ”gröna” fordon. Fyra företag inom VINCI Energies och ett företag i VINCI Autoroutes deltar i ett experiment för att hjälpa operatörerna att identifiera dessa fordon och hantera dessa nya trafikleder.

I Paris 2024 kommer idrottsdelegationer från hela världen att tävla om att ta hem så många olympiska medaljer som möjligt. För att ta sig till arenor, träningslokaler eller simbassänger kommer de kunna använda ett nytt privilegium: ett särskilt körfält på Paris ringväg.

Detta framtidsscenario hos Paris kommun är på väg att bli verklighet. I väntan på att bilarna till de olika olympiska evenemangen ska strömma till arbetar Paris kommun med att skapa ett ”rent” och ”grönt” körfält. – Det här körfältet kommer att vara reserverat för fordon som transporterar två eller flera personer, kollektivtrafik, taxibilar och el- eller vätgasfordon, sammanfattar Emmanuel Jolly, ansvarig chef på Actemium Paris Transport, som arbetar med projektet.

Hur kan då dessa fordon särskiljas från andra? Paris kommun har gett VINCI Energies och VINCI Autoroutes i uppdrag att installera en låda med kameror och sensorer på Paris ringväg i höjd med Porte de Montreuil. – Denna teknik med videoanalys i kombination med artificiell intelligens kan identifiera bilar med det gröna Crit’Air-märket1 och räkna antalet passagerare ombord, tack vare sensorer som avläser fordonets framsida och sida, förklarar Emmanuel Jolly. En lösning som garanterar att de fordon som kör i de reserverade körfälten får cirkulera där, ”med en effektivitetsgrad på 98 %”.

Fem företag med kompletterande kompetenser samarbetar i projektet: Cyclope har tillsammans med Actemium Paris Transport tagit fram djupinlärningsalgoritmerna som integreras i programvaran, Cegelec Equipements Dynamiques Routiers konstruerar och monterar lådan och SDEL Transport Services installerar och ansluter utrustningen till operatörernas nätverk och ansvarar därefter för underhållet. Emmanuel Jolly är övertygad om att ”vi har behov av VINCI-gruppens samlade kompetens för dessa nya projekt – elteknik, mekanisk, IT och AI”.

Flexibilitet och driftskompatibilitet  

Motorvägarna A1, A6, A10, A12, ringvägen i Bordeaux, Toulouse, Grenoble och Lyon … På andra platser än i Paris har reserverade körfält dykt upp på de stora huvudlederna i Frankrike. Beroende på omständigheterna aktiveras de vid högt tryck på trafiken eller permanent.

Det är en ny situation för vägtrafikreglerare och trafikanter. – Vår lösning skickar informationen från sensorer och kameror i realtid till infrastrukturoperatörerna. De kan då aktivera dem, men även avaktivera dem och informera trafikanterna via digitala skyltar, säger Emmanuel Jolly. I nödsituationer kan det reserverade körfältet också användas för att släppa fram räddningsfordon.  

Operatörernas olika övervägningar återspeglas i de olika programvarusystemens driftskompatibilitet. – Vår största tekniska utmaning är att underlätta integrationen av denna nya programvara med befintliga intelligenta transportsystem, bekräftar experten på Actemium Paris Transport. Den valda lösningen kan då samverka med infrastrukturförvaltarnas verktyg och ”i morgon är det kanske kollektivtrafikoperatörerna som använder dessa reserverade körfält”.

”Smartare trafikanter som söker ny information för att bättre planera sin resa.”

Minska antalet fordon med ensamma förare

I genomsnitt kör 70 % av bilisterna ensamma i Frankrike, jämfört med 3 % som ”samåker”, och enligt ministeriet för ekologisk övergång består fortfarande 97 % av fordonsparken av bränsledrivna bilar. För att vända trenden har den franska regeringen satt som mål att öka antalet samåkningsresor till 3 miljoner varje dag, vilket skulle minska de dagliga koldioxidutsläppen med 7 800 ton.

Det ”rena” körfältet kan användas i det här sammanhanget: uppmuntra bilister att ändra sina körvanor genom att utnyttja samåkning eller köpa mer miljösmarta bilar. Det vill säga förorena mindre.

Smartare trafikanter som söker ny information för att bättre förbereda sin resa. – Vi närmar oss en logik som kännetecknas av ”mobility-as-a-service”. Snart kommer alla att från sina smartmobiler ha tillgång till trafiksituationen på de reserverade körfälten och kan låta sig vägledas till samåkning, avslutar Emmanuel Jolly.

 

14/10/2021