Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den brasilianska flygplatsens omvandling ska vara färdig inom två år. Actemium Transport Solutions medverkar i denna utmaning och bidrar i renoverings- och utvidgningsprojektet.

Flygplatsen i Salvador de Bahia i Brasilien har kastat sig in i en moderniseringsprocess. Det är en enorm byggarbetsplats som sköts till punkt och pricka med ena ögat på klockan eftersom projektet ska vara färdigt inom två år. Arbetet måste gå fort med tanke på det konstant ökande antalet flygresor sedan tio år tillbaka, siffror som endast förväntas öka än mer under de nästkommande åren.

Globalt tror man att antalet flygpassagerare mer eller mindre kommer att ha fördubblats år 2036 enligt den internationella flygtransportsorganisationen (IATA)  som grundar resonemanget på tillväxtprognosen i Latinamerika som ligger på 4,2 %. Det vill säga närmare 421 miljoner fler passagerare än idag.

Det ökade trycket på flygplatsstrukturerna förstärks av den mycket specifika situationen i Brasilien som sammanfattas på följande sätt av Francisco Lyra, ordförande för det brasilianska luftfartsinstitutet: « I det här landet som är stort som en världsdel är flyget det enda praktiska och effektiva transportmedlet ».

I syfte att klara av den här utmaningen och agera snabbt och ambitiöst, med tanke på alla förseningar som tynger infrastrukturen i detta land stort som en världsdel, har den brasilianska regeringen valt att öppna flygplatsförvaltningen till privatkapital.

Till följd av detta beslut fick VINCI Airports 2017 uppdraget av den nationella brasilianska organisationen för civil luftfart (Agência Nacional de Aviação Civil) att sköta flygplatsen i Salvador under trettio års tid och strax därefter fick Actemium Transport Solutions (VINCI Energies) ansvaret i mars 2018 för en del av moderniseringen och utvidgningen av anläggningen.

Trippeluppdrag för Actemium

Företaget får ansvar för renoveringen och utvidgningen av flygplatsen i Salvador i förhållande till de tekniska installationerna och kommer därför att installera elnätverk, vattenledningar, värme-, luftkonditionerings- och ventilationsinstallationer, elsystem för byggnaderna, landningsbanorna, trafiklederna och flygplansplattformerna.

Actemium Transport Solutions ska också tillsammans med två partners, Teixeira Duarte och Alves Ribeiro bygga en ny terminal och en byggnad som ska bli en länk mellan denna nya terminal och den nuvarande.

« När nu Brasilien öppnar sin flygmarknad representerar det många möjligheter och då är det a och o att företaget är närvarande bland de första. »

Slutligen, har också företaget fått i uppdrag att införskaffa allt material, samt sätta ihop och ta emot den nya terminalens ombordstigningspassager, bagagebandssystem, säkerhetsanordningar, hissar, trappor och rullband.

« När nu Brasilien öppnar sin flygmarknad representerar det många möjligheter, kommenterar André Parente, företagschef för Actemium i Rio de Janeiro, och då är det a och o att företaget är närvarande bland de första och utvecklar effektiva och högpresterande lösningar som uppfyller standardkraven för VINCI Airports i frågan om säkerhet, kvalité och miljövänlighet ».

Värdefulla BIM

Att använda BIM, d.v.s. en digital mall som garantera kvalitén på en byggnad från dess skapande till dess användande och där emellan dess byggnation är standard för VINCI Airports, som bland annat har « bimiserat » flygplatsen i Santiago de Chili.  Även i Salvador de Bahia, ska VINCI Airports och Actemium Transport Solutions använda sig av den digitala mallen.

« BIM gör det möjligt, menar Andre Parente, att kontrollera och se över skapandet och byggandet av nya strukturer, samt att se över äldre installationer som blir en del av den digitala mallen ». Genom att visualisera hur arbetet fortskrider på ett globalt sätt i realtid, är BIM också användbart när man söker förebygga konflikter eller krockar mellan olika mer specialiserade arbetsplatser.

Vidare, avslutar företagschefen, « utöver byggnadsfasen kommer vår kund att kunna kombinera BIM med facility management och på så sätt optimera förvaltningen av utrymmen, strömlinjeforma underhållet, optimera energiförbrukningen, underlätta senare bruk av platser och i slutändan förlänga installationernas livscykel ».