Data hjälper inte bara ett företag att prestera bättre utan det ska också ifrågasätta hela dess ekonomiska modell. Frans Feldberg är professor i kommersiell innovation på universitetet i Amsterdam och han förklarar varför det är så.

« Precis som mikroskopet på sin tid, öppnar data analytics upp ett fönster mot hittills okända världar. » Och denna öppning leder definitivt till värdeskapande.  Det menar Frans Feldberg, professor i kommersiell innovation på handels- och ekonomihögskolan på universitet i Amsterdam.

Den här experten leder också ett centrum för kommersiell analys i Amsterdam och för honom är det inte längre läge för ett företag att undra över huruvida man ska använda sina datauppgifter eller inte om man inte vill köras över av konkurrenter.

Bevisligen presterar de företag som placerat datauppgifter i centrum för sitt agerande bättre än de företag som inte nyttjar insamlandet av data.

« Det verkar kanske ologiskt, men det är genom att använda sig av algoritmer som Facebook ibland vet mer än användaren själv om vad hen önskar, grundat på hens beteenden. Dataanalys hjälper oss att upptäcka det vi ännu inte vet », fortsätter Frans Feldberg. Innan han varnar: allt för många företag nöjer sig med att använda data för att förbättra den kommersiella prestandan, medan den mest värdefulla innovationen som föds ur dataanalysen handlar om att ifrågasätta företagets ekonomiska modell.

En exemplarisk tvättmaskin

Han nämner exemplet med tvättmaskiner som är uppkopplade till wifi. I första hand kan uppkopplingen göra det lättare att använda maskinen som man då kan starta på avstånd. Men när man sedan funderar på detta närmare inser man att uppkopplingen generar en massa data som kan intressera företaget som sköter underhåll av tvättmaskiner och som skulle kunna utveckla ett förutseende program.

« Våga experimentera och innovera! Det finns alltid risk för att man blir överraskad inom sin egen bransch av nästa Uber. »

De datauppgifterna kan inspirera en ny affärsmodell som till exempel integrerar tjänster skapade med värdet på datauppgifterna, som till exempel råd om hur det går att förutse en reparation på ett optimalt sätt till exempel genom att visa användaren vilket program man ska använda för bästa resultat till rimligaste kostnad och med minst negativ inverkan på miljön.

« Våga experimentera och innovera! », utbrister professor Frans Feldberg. Det är inte lätt att få insyn i forskningen kring « dataanalys » och man vet aldrig riktigt vad som ska ske härnäst inom fältet men « det finns alltid risk för att man blir överraskad inom sin egen bransch av nästa Uber ».

17/01/2019