Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Sedan 2019 har integrationsföretaget TIM hjälpt personer som står långt från arbetsmarknaden att hitta en varaktig anställning samtidigt som de tillhandahåller tjänster inom Facility Management. Detta är första gången som VINCI Energies, som är aktieägare i företaget, satsar på arbetsintegration.

Om ingen är oersättlig är ingen heller oanställbar. Det är denna övertygelse som ligger till grund för TIM, ett ”socialt” samriskföretag som initierades 2019 av VINCI Energies och Groupe Vitamine T, en av pionjärerna och ledande i Frankrike inom integration genom ekonomisk verksamhet.

Sociala samriskföretag är starka drivkrafter för att bekämpa arbetslösheten och utbilda några av våra framtida medarbetare. De lyfter fram kraften i samarbetet mellan å ena sidan företag och å andra sidan föreningar, statliga myndigheter och stiftelser, förklarar Mathieu Alesi, chef för innovation och socialt entreprenörskap vid stiftelsen Fondation VINCI pour la Cité. 

Med stöd av Fondation VINCI pour la Cité har de två partnerföretagen valt Facility Management som sitt verksamhetsområde för TIM eftersom detta är en dynamisk sektor vad gäller arbetsmöjligheter (hospitality manager, tekniker för multitekniska system, tjänster inom multiservice …) och där lyhördhet inför frågor om socialt ansvar är viktigt. 

Det fanns en särskild önskan från den operativa ledningen på VINCI Facilities att man skulle rikta in sig på ett konkret socialt engagemang, förklarar Baptiste Odin, utvecklingschef för Ile-de-France på Groupe Vitamine T.

”Arbetsprogram är ett utmärkt sätt att ta itu med arbetslösheten och utbilda några av våra framtida medarbetare.”

TIM ägs till 51 % av Groupe Vitamine T och till 49 % av VINCI Energies och erbjuder ”klassiska” tjänster till företag såsom hantering av mötesrum, posthantering, logistik och assistans samt ”multitekniskt underhåll nivå 1 och 2” såsom el, VVS, låsservice och luftkonditionering.

Ekonomiskt modell

”Precis som andra företag säljer TIM tjänster till sina kunder. Det som skiljer oss åt är att vi får statliga subventioner för att stödja våra anställda på deras väg till integration. Så även om TIM måste vara lönsamt för att kunna fortsätta sin verksamhet strävar vi efter att återföra hela vinsten i projektet till förmån för våra anställda, säger Adeline Bournisien, företagsledare för TIM. 

Detta är inte Adeline Bournisiens första entreprenörserfarenhet. Faktum är att hon redan har varit chef för två företag inom VINCI Energies.  

Den enda skillnaden jämfört med ett traditionellt företag är att vi gör allt för att se till att våra anställda har en dynamisk utvecklingpå sin väg till integration, som antingen leder till en hållbar sysselsättning eller en kvalificerad utbildning, säger hon.

I TIM:s integrationsprocess som pågår under högst 24 månader får de anställda ett socialt och yrkesmässigt stöd, som ges utanför arbetstid. En rådgivare inom social och yrkesmässig integration identifierar de ekonomiska svårigheter som var och en står inför och utarbetar ett personanpassat stöd för att lösa de ”anställningshinder” som finns, vilka kan vara brist på kunskap om företagsvärlden, bostadsproblem, mobilitetsproblem etc. Samtidigt organiseras utbildningar för att de anställda ska kunna utöka sina färdigheter.

TIM vann sina två första kontrakt efter lockdown under våren 2020, vilket resulterade i att man anställde de två första personerna med arbetsintegrering. Den första fick i uppgift att ta emot tennisspelare på det franska tennisförbundets (FFT) tennisbanor på Île de Puteaux, och den andra har hand om tjänster till de som arbetar i kontorsbyggnaden Pulse i Saint-Denis, i enlighet med de avtal som tecknats mellan VINCI Facilities Sports & Partenariats och FFT och organisationskommittén för de olympiska spelen i Paris 2024.

Global utveckling

Utöver exemplet med TIM har engagemanget för yrkesmässig integration blivit ett urvalskriterium i anbudsförfaranden för Facility Management. Vissa privata anbudsinfordringar ägnar 5 % av sina tilldelningskriterier till detta tema och i offentliga kontrakt föreskrivs nästan systematiskt en integrationsklausul.

Det har skett en förändring i företagets vision under 2000-talet. Vi har gått från en era av ekonomisk utveckling till en era av global utveckling”, konstaterar Adeline Bournisien. För att leva upp till denna nya konkurrens försöker företagen att vara bäst inom alla tre områdena, ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Centralt i denna nya strategi är att man använder företagens sociala ansvar som en stark drivkraft för att identifiera och bemöta utmaningarna med arbetsmässig integration på ett korrekt sätt. 

Vilka är framgångsindikatorerna? Baptiste Odin från Groupe Vitamine T är övertygad om att det är kvaliteten på tjänsterna som är det viktigaste: ”I framtiden kommer man inte längre att anlita oss främst för den sociala aspekten, utan framförallt för vår affärskompetens.

 

(1) integration genom ekonomisk verksamhet (IAE) är stödåtgärder i arbetet som erbjuds av vissa organisationer till personer som står långt från arbetsmarknaden för att underlätta deras sociala och yrkesmässiga integration. https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2284

15/06/2021