Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Desto mer tekniken via IoT genomsyrar användarnas personliga liv, desto mer bör den glömmas bort för att förbättra kundupplevelsen och så att man inte fokuserar på verktygens prestanda. Analys med Joao Faria, Axians Global Business Development Manager i Portugal, som förespråkar en “mjuk och smärtfri” teknik för att påskynda dess acceptans.

Tsunami. Ordet är starkt men bilden av den jättelika vågen av uppkopplade föremål som översvämmar både vårt arbetsliv och vårt privata liv, stämmer väl överens med verkligheten. Teknikens tillkomst på alla områden förändrar processer, våra yrkesliv och företagens rutiner, både inom industrin och inom tjänstesektorn.

Denna gigantiska våg påverkar även slutkunderna som står inför den ständiga interaktionen mellan deras data och verktyg från alla typer av plattformar. Det är en utveckling som fortsätter att växa, vilket framgår av Statistas prognoser – från 25 miljarder uppkopplade objekt år 2019 till en ökning som enligt beräkningar kommer att uppgå till fler än 75 miljarder år 2025.

Företagen som är medvetna om mervärdet av IoT, förbereder sig på bred front och enligt Forrester planerar 85 % av alla företag att implementera IoT-lösningar.

Användaren kommer att bli ännu mer benägen att uppskatta funktionerna i en IoT-baserad lösning när verktygen är diskreta eller till och med osynliga”.

För Axians, VINCI Energies varumärke inom ICT som stöder företag i denna strategiska och teknologiska förändring, innebär denna explosion av anslutningsmöjligheter stora förhoppningar, men även risker som bör analyseras noggrant innan ett IoT-projekt sätts i drift.

Risken är att tekniken, som kommer bli förekommande överallt, blir alltför synlig och tar en överdriven plats i våra liv. Detta framgår i analysen av Joao Faria, Global Business Development Manager hos Axians i Portugal. “Denna överexponering av teknik kan ta två former, förklarar han. Den ena som en ständig begäran till användaren, som uppmanas att interagera, gå in i rigida och komplexa processer och svara på förfrågningar om data via invasiva popup-fönster. Den andra, mycket konkret, genom en invasion av fysiskt utrymme med kablar, antenner, lampor och olika knappar”.

Fokus på användarupplevelsen

Detta riskerar att skada användarens tilldelning av funktioner och tjänster kopplade till sakernas internet (Internet of Things). Förhållandet som skapats av företaget mellan dess kunder och allomfattande datasensorer är grundläggande. Joao Faria är övertygad om att “fokus på kundupplevelsen måste vara ett prioriterat mål”.

För att kunna göra detta, fortsätter han, “behöver företaget ändra sitt perspektiv.” Från den första dagen under designfasen i ett IoT-projekt, måste fokus gå från teknik och hårdvara till att fokusera på användbarhet och kundupplevelse. Vi måste fråga oss i vilken utsträckning målet med den föreslagna lösningen är meningsfullt för kunden. “Huvudmålet med en lösning bör vara att göra en omöjlig uppgift möjlig och samtidigt frigöra mer tid för användaren”, säger Joao Faria.

Företaget bör ställa sig de rätta frågorna. Vad är viktigt för användaren? Uppfyller den föreslagna tekniska lösningen kundens förväntningar? Vilken påverkan får det på användarens liv?

Enligt Joao Faria “kommer användaren att bli ännu mer benägen att uppskatta funktionerna i en IoT-baserad lösning när verktygen är diskreta eller till och med osynliga”.

Joao Faria understryker sin poäng med exemplet på ett uthyrningsföretag av tung utrustning och verktyg, som ville hitta en mycket enkel lösning för att hålla reda på utrustning, underlätta fakturering och bekämpa vandalism.

Axians installerade nästan osynliga sensorer/sändare på utrustning och antenner på anläggningar såväl som på fordon som användes av säkerhetsvakter. Tack vare denna mycket diskreta lösning säkerställdes övervakning av in- och utgångar utan att behöva installera ett stort antal antenner och utan att anställda behöver söka efter validering av leveranser eller bekräftelse på mottagning av utrustning.

Moln och virtualisering

Teknikutvecklingen gör det således möjligt att “ta bort” närvaron av både hård- och programvara. Detta är innebörden av molnbaserade lösningar. Kunderna ser inte utrustningen och deras system finns på optimerade och säkra webbplatser. Det leder även till en ökad virtualisering av resurserna. Med tillkomsten av SDDC (Software Defined Datacenter) utvecklas teknologin mot mindre hårdvarubaserade lösningar, och därmed minskar den fysiska inverkan hos kunderna.

Även andra framsteg förväntas, konsolidering av infrastrukturen bör göra det möjligt att tillgodose nya överföringsteknologier, inklusive 5G, utan att behöva starta enorma telekommunikationsprojekt. Utvecklingen av s.k. “edge computing” gör det möjligt för enheter att bearbeta data som samlas in lokalt och endast skicka den nödvändiga mängden relevant data till central nivå. Möjligheten att använda ett standardiserat datainsamlingssystem som kan integrera alla typer av sensorer undersöks också, då funktionaliteten beror på vilken programvara som är installerad.

14/01/2021