Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Det tyska företaget Enapter vill satsa på hållbar produktion av elektrolysörer för tillverkning av vätgas och på så sätt bidra i utvecklingen av grön industri. För konstruktion och installation av den elektriska infrastruktur som krävs för detta projekt anlitade man VINCI Energies.

Crédit photo : Enapter GmbH

Crédit photo : Enapter GmbH

Grön industri är inte bara ett önsketänkande, vissa företag arbetar för att det ska bli verklighet. Som till exempel Enapter. Detta tyska cleantech-företag tillverkar elektrolysörer som används för att producera vätgas i Pisa i Italien. För att denna skall bli ”grön” har företagets ledare beslutat att inrätta ett extra produktionscentrum som endast kommer att drivas med förnybar energi som produceras på plats.

Anläggningen skall driftsättas 2023 och gradvis automatiseras för att producera elektrolysörer av olika dimensioner från mikrovågsstorlek till sådana som ryms i en container och med en effekt på 1 megawatt. Enapter Campus, som är namnet på anläggningen, är baserad i Saerbeck nära Münster (Nordrhein-Westfalen) över en yta på 82 000 m2 och kommer att använda el som produceras av ett system med solceller som finns installerade på taken till anläggningens byggnader. Systemet har en produktionskapacitet på 2 100 MWh per år, vilket motsvarar elbehovet för över 600 hushåll. Detta täcker 60 % av den elenergi som behövs för anläggningens produktion av elektrolysörer.

Helt självförsörjande på energi

Enapter Campus kommer dessutom att vara direkt anslutet till Saerbecks bioenergipark. Denna park som upprättades inom ramen för ett medborgarinitiativ är belägen alldeles intill den framtida anläggningen och är utrustad med vindkraftverk, solcellspark och biogasanläggning. Den producerar dubbelt så mycket energi som kommunen Saerbeck med sina 7 000 invånare behöver. Denna koppling till bioenergiparken kommer att göra det möjligt för Enapters produktionsenhet att uppnå fullständig självförsörjning av energi och ett oberoende från elnätet som även täcker dess produktion av varmvatten och värme.

Projektet ”Life Cycle Impact Zero” syftar till att helt eliminera skadliga utsläpp.

På sikt kommer den gröna vätgasen som produceras av elektrolysörerna under test- och kontrollfaserna att användas i ett kraftvärmeverk för att driva värmepumpar eller reservkraftsaggregat. Enapters målsättning är att uppnå en helt koldioxidneutral produktion.

Detta är ambitionen med projektet ”Life Cycle Impact Zero” som syftar till att helt eliminera skadliga utsläpp under elektrolysörernas hela livscykel, det vill säga  från all den energiförbrukning som behövs för utvinning av råmaterial, förpackning, transport, lagring, distribution, försäljning, användning, underhåll och återvinning. I framtiden vill företaget till och med återvinna och återanvända alla delar och material i sina elektrolysörer för att tillverka nya.

Ett avtal för anläggningens hela elektriska infrastruktur

Inom ramen för detta ambitiösa projekt anlitade Enapter och dess huvudpartner swb Services, som är en leverantör av tekniska tjänster med säte i Bremen (Tyskland), företaget AEP Münster (Actemium Tyskland) för elektrifieringen av sitt Campus. Dotterbolaget till VINCI Energies, som även bistår Saerbecks bioenergipark, undertecknade detta avtal i mars 2022. ”Vårt uppdrag täcker konstruktion, leverans, installation och tester för driftsättning av anläggningens hela elektriska infrastruktur (elpaneler, transformatorstationer, ledningar m.m.), säger Björn Timm, affärsutvecklare på Actemium Tyskland.

Men detta företag inom VINCI Energies med inriktning på industriella processer har för avsikt att gå längre. ”I samarbete med Omexom Smart Technologies diskuterar vi med Enapter frågor som reglering av anläggningen och energihanteringssystemet. Införlivandet av flera producenter av förnybar energi i mellanspänningsnätet kräver att man noggrant ser över normer och föreskrifter, vilket vi gärna vill hjälpa Enapter med”, avslutar Björn Timm.

12/01/2023