Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Datacentrena som utgör stommen i nätverkens infrastruktur är stora energikonsumenter. För att minska deras miljöavtryck kan man agera på flera områden.

Datacentrena står i centrum för den digitala omvandlingen. I dessa finns datautrustning (serverställ) som möjliggör lagring, bearbetning och skydd av data. Den ständiga tillväxten i produktion och användning av digitala data, både för privatpersoner och företag, kräver allt större lagringskapacitet och en optimerad hantering av dessa data.

Det finns all anledning att förvänta sig en liknande explosion vad gäller energiförbrukningen. Med EUs åtaganden om minskade växthusgasutsläpp är det viktigt att man noggrant övervakar denna fråga, säger Aymeric Tissandier, chef för Building Solutions hos VINCI Energies och förvaltare för France Datacenter ‒ en organisation som sammanför aktörer i datacentrenas ekosystem ‒ som har antagit EU:s förhållningsregler för energieffektivitet i datacenters.

Hur kan man stödja utvecklingen av den ökade användningen och samtidigt begränsa påverkan på miljön? För att kunna begränsa energiförbrukningen i ett datacenter krävs att man vidtar åtgärder både på utrustning och processer. Det behöver också ske en diversifiering av elproduktionskällor genom att integrera förnybara energikällor.

När det gäller datautrustning har redan fantastiska framsteg gjorts som har möjliggjort att begränsa energiförbrukningen. Mellan 2010 och 2018, minskade en beräkningsservers förbrukning till en fjärdedel och förbrukningen för en lagringsserver minskade till en niondel, säger Aymeric Tissandier. Totalt sett femdubblades beräkningsvolymen under perioden medan mängden förbrukad elenergi i slutändan bara ökade med 6 %.”

VINCI Facilities simuleringsverktyg för fluidmekanik ”möjliggör en omdirigering av servrar och en bättre förbrukningsfördelning”.

Dessutom har infrastrukturerna moderniserats. Förbrukningen har optimerats genom bättre kylhantering och alltmer avancerad utrustning. Som installatör kan vi konstatera att ett datacenter är en av de sektorer som är mest high-tech, säger Aymeric Tissandier. Det gäller både nya arbetsprojekt, men också många projekt som handlar om ersättning eller efteranpassning, där man använder den senaste generationens utrustning som är mindre energikrävande.

Optimera förbrukningen och utveckla förnybara energikällor

Datacentrenas operatörer har all anledning att investera i optimering av energiförbrukningen, och inte minst av kostnadsskäl eftersom energi är den största utgiftsposten i ett datacenter (49 %), enligt ATEE, l’Association technique énergie environnement. Denna utgiftspost består av den energi som driver servrarna, men också den energi som krävs för att ventilera och kyla dem. All den elenergi som förbrukas av datorutrustningarna omvandlas tillslut till värme som behöver transporteras bort. Dessutom leder stora kunders efterfrågan på “grön el” till att datacenter både behöver optimera förbrukningen och införliva förnybara energikällor i sina lösningar.

Equinix, världens största leverantör av datacenter och infrastrukturtjänster, uppvisar ”en global konsumtion som till 90 % täcks av energi utan koldioxidpåverkan”, säger Régis Castagné, företagets VD för Frankrike. Denna siffra omfattar produktion av förnybar energi i Kalifornien och inköp av gröna energicertifikat.

Fluidmekanik och PUE

I samband med driften kan energieffektiviteten också förbättras genom att man arbetar med flödet av kall och varm luft inne i serverrummen. Specialister vill separera flödet med väggar genom att rikta serverhyllorna så att det blåser varm luft från samma sida, vilket medför att man undviker blandade flöden.

VINCI Facilities erbjuder ett simuleringsverktyg för fluidmekanik i en datacentral. “Detta verktyg gör det möjligt att omdirigera servrar och fördela förbrukningen bättre”, säger Thomas Felgines, affärsansvarig på VINCI Facilities Data Center & Télécom.

Efter en granskningsfas upprättar VINCI Facilities ett övervakningssystem, baserat på datasensorer, för att identifiera var åtgärder behöver vidtas för att minska förbrukningen. I den påföljande rekommendationsfasen föreslår experten ”ommöbleringsåtgärder”, utbyte av maskinvara och justeringar. Denne fastställer också ett PUE-mål. PUE, eller Power Usage Effectiveness, är ett mätvärde som anger datacentralens totala energiförbrukning (datautrustning, ventilation, kylning och belysning) i förhållande till den totala energiförbrukningen för data- och nätverksutrustning.

Denna indikator för energiprestanda kan variera från 1 till 2. På Equinix varierar PUE från 1,1 till 1,3 medan “datacenter som är mer fokuserade på säkerhet än på förbrukning kan ha ett PUE-värde på upp till 2,5”, säger Aymeric Tissandier.

Ju närmare PUE är siffran 1 desto effektivare är ett datacenter ur energisynpunkt. Med tanke på att det genomsnittliga PUE-värdet är 1,8 och att 12,5 % av alla datacenter har ett PUE-värde på minst 2,5 finns det fortfarande mycket kvar att göra för att underlätta energiomställningen för operatörer i den digitala omställningen.

19/11/2020