Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Omgrupperingar, moderniseringar och besparingar: den belgiska regeringen har påbörjat en stor omorganisation av sitt sjukhussystem. För de yrkesverksamma inom byggnadsbranschen och underhåll finns det löften om betydelsefulla marknader mellanlångsiktigt.

En befolkning som åldras, utvecklingen av medicinteknik, utarmningen av offentliga resurser… De stora omvandlingarna som förändrar vårdsystemet i Frankrike ställer många frågor för de flesta offentliga europeiska politiker. I Belgien, till exempel, tog regeringen tag i frågan f.o.m. 2014, då man lanserade en omstrukturering av sjukhuslandskapet och en reform av finansieringen av vårdetablissemang.

« Regeringen satsar på skapandet av tjugofem ‘lokala och regionala kliniska nätverk’som sammanför sjukhus (privata, offentliga, religiösa, icke-religiösa, universitetsrelaterade och allmänna) beroende på geografiska kriterier », förklarar Marc Lemaire, VD för VINCI Energies Belgien, som är en mycket aktiv aktör inom vårdbranschen och som medverkar i nästan alla sjukhusprojekt i landet.

Färre sängar, fler operationsbritsar

Programmet som nu pågått under fem års tid och som handlar om att omgruppera och modernisera, har två huvudmål: rationalisera utrustning som ofta är föråldrad å ena sidan, och å andra sidan, återskapa en ekonomisk balans inom ett nätverk som på vissa håll gått med stor förlust.

Att antalet operationsbritsar ökar « följs självfallet av ökade krav på teknik längs med hela prestationskedjan för särskild byggnadsteknik ».

Strategin i ett land där det finns fler sjukhussängar per capita än i de flesta andra grannländer drivs av: utvecklingen av öppenvården. Sjukhusen har som mål att bli operationsindustrier. När de i vissa fall räknade 1 000 bäddar och 10 operationsbritsar, kommer de i morgon snarare att ha 500 bäddar och 40 operationsbritsar.

« Den här tendensen måste gå hand i hand med ökade krav på tekniken längs med hela prestationskedjan för särskild byggnadsteknik: luftkonditionering, ventilation, värme, hygien, elektrisk utrustning, underhåll och då självklart digitalisering (flöde av uppgifter och hantering av patientportaler) », understryker Fabrice Montesi, VD för Buildings på VINCI Energies i Belgien.

Bekvämare och mer intelligenta sjukhus

Energiprestandans krav (sam-generering, begränsat svinn, monitoring) måste också anpassas till dimensionen « user friendly » på sjukhus: rum och delade utrymmen som sammankopplas, luftkonditioneras och utrustas med anpassningsalternativ som både kan regleras centralt och av användarna själva. På mödravårdscentralen på Grand Hôpital i Charleroi (GHdC) utrustades nyligen rum med ett avancerat uppkopplingssystem: tillgång till TVHD, videospel, Internet, medicinsk information, tekniska hjälpmedel, anpassad belysning som respekterar dygnsrytmen och sömncykler och en bäddsäng mot väggen som gör det möjligt för en anhörig att sova över nära patienten.