Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Tack vare mängder av data som censorer samlar in och sänder får denna kommun i nordöstra Italien tillgång till ett innovativt verktyg för att styra och förbättra sina digitala tjänster och skapa nya användningar.

Staden Vicenza (115 000 invånare) i Venedig-provinsen i nordöstra Italien provar nu den smarta stadens verktyg. Tack vare big data, önskar staden förbättra stadens olika flöden, trafikflöden, sophämtning och göra energibesparingar i sina fastigheter. Detta tillvägagångssätt ämnar främja invånares och kommuners samarbete i syfte att bättre leva upp till institutionernas, företagens och medborgarnas förväntningar.

Företaget AIM Vicenza SpA, som erbjuder olika tjänster i staden Vicenza och har ansvaret för skötseln av energi- och kommunikationsnätverk i staden, parkering, sophämtning och offentliga trädgårdar, valde Axians, ICT-bolaget inom VINCI Energies i Italien för att utföra en proof of concept (experiment)  innan verktygen börjar användas överlag i staden.

Variationen av tjänster som Axians Italien tillhandahåller återspeglar lokala politikers ambition: parkeringsförvaltning, optimering av sophämtningen, förvaltning och skötsel av offentliga byggnader, hantering av korsningar med stoppljus och förbättring av offentliga transportmedel. För att möjliggöra detta har ett stort antal sensorer installerats som kommunicerar via ett LPWAN-nätverk av typen LoRaWAN som sedan kan sända och samla in uppgifter på en central skärm i staden.

« På parkeringsplatserna, exemplifierar Andrea Troisi, från Axians Italien, kan information om ett fordons närvaro tas in av en sensor, vilket gör det möjligt att i realtid analysera användningen, förbättra parkeringens effektivitet samt generera mervärde till staden tack vare en applikation kopplad till betalstationen ». Systemets effektivitet hjälper också bilister finna och lätt betala för en parkeringsplats. Användaren spara därmed tid och minskar föroreningarna som genereras av ytterligare färdsträckor.

Sophämtning « vid behov »

Sensorer installerade på offentliga kontrainrar som backas upp av att insamlad information ses över har lett till att sophämtningen kunnat anpassas till behoven vilket undviker onödiga resor. Dessutom har man kunnat köra flera rundor på en och samma dag under evenemang som samlar stora antal människor. Detta förbättrar märkbart livskvalitén för invånarna: systemet garanterar renlighet dygnet runt och begränsar sopbilars rundor.

I offentliga byggnader har insamlandet och utskicket av datauppgifter angående temperaturer, fuktighet, ljusinsläpp och koldioxid optimerat värme-, ventilations- och luftkonditioneringsinstallationerna. Andrea Troisi förklarar att: « att styra med data gör det möjligt för staden att göra besparingar och garantera bättre levnadsvillkor för medborgarna i de byggnader där ett mikroklimat råder ».

Denna första proof of concept drevs med stor framgång för stadens tjänster. « De har konstaterat mycket positiv inverkan av den banbrytande tekniken på de ekonomiska modellerna och de egna processerna », rapporterar ansvarige från Axians. Det har lett till att nya marknadsperspektiv öppnats upp för att sprida systemet på större skala och i framtiden innefatta andra områden. Till exempel, kommer man kunna förbättra rörlighetsflöden på offentliga transportmedel genom att räkna antalet passagerare och intelligent stadsbelysning kommer kunna anpassas till invånares verkliga användning samtidigt som besparingar görs.

Insamlande av data

Staden Vicenza kommer att få en central skärm dit olika informationsflöden skickar uppgifter från diverse källor. IT-systemet som där kommer att installeras ska använda öppen och driftskompatibel teknik som underlättar för resten av projektet. På så sätt kommer uppgifterna som samlas in att hjälpa beslutsfattare att « definiera hävstänger för åtgärder som kan vidtas för att göra stora besparingar samtidigt som man märkbart förbättrar medborgarnas livskvalité », menar Andrea Troisi.

« Att kunna samla olika separata uppgifter är en nyckelfaktor för att en effektiv Smart City ska bli verklighet », tillägger Edouard Henry-Biabaud, Business Developper på Axians, och understryker dock att Smart City fortfarande är alltför kopplat till digitaliseringen av redan existerande tjänstetillhandahållare i en stad och dessa är allt för ofta organiserade i silos. Och även om den typen av digitalisering leder till besparingar inom vissa branscher, räcker det inte för att verkligen göra stora kvalitetsframsteg långsiktigt.

En kvalitetsutveckling kräver att broar byggs mellan silos för att få en mer komplett bild som bättre återspeglar hur staden fungerar. En sådan översiktsbild främjar analysen av det som bör förbättras i en särskild region och möjliggör ett lämpligare beslutsfattande som leder till transversala åtgärder som inkluderar flera olika statliga tjänstetillhandahållare.

Att olika typer av datauppgifter sammanslås är en framgångsfaktor för ett effektivt förverkligande av Smart City.

Han ger följande exempel för att illustrera sitt resonemang: « Om några dagar är det den tredje fredagen i månaden, vilket innebär marknadsdag och enligt väderleksrapporten ska det bli sol. Det är december månad och det blir helt säkert en glädjedag. Med tanke på tiden på året och väderleksrapporten måste vi fundera på om inte ovanligt många kommer att dyka upp? Kan det innebära att luftkvalitén inne i staden försämras? Tack vare ett välstyrt Smart City-tillvägagångssätt får stadens tekniska tjänstetillhandahållare tillgång till en översiktsbild som gör det möjligt att förutse trafiken och föroreningshalterna den leder till. De senare kan sedan begränsas tack vare att man arbetar förutseende och anpassar sophämtningsrundor, ändrar trafikflöden på vissa gator eller erbjuder viss parkering eller viss offentlig transport gratis ».

För att få tillgång till denna översiktsbild måste man analysera all data som strömmar in från mycket olika håll och som samlas på kommunal nivå. Dessa uppgifter, vars säkerhet skyddas från insamlandet till hanteringen, lagras sedan på en och samma plats i syfte att underlätta värdeskapande.

Att definiera, implementera och bibehålla skyddet av datauppgifterna kräver att man använder ett enat informationssystem som samlar in, skickar och sparar uppgifterna. Detta IT-system är byggt på standard teknik och är ett öppet system i syfte att garantera hållbara investeringar. Kommunen har ansvar för att sköta systemet och skydda medborgarnas privatliv. Genom att staden äger IT-systemet behåller den kontrollen över uppgifterna och förblir oberoende i frågan om att fatta beslut och sköta sitt geografiska område. De kompletta IT-systemen som Axians implementerar gör det i slutändan möjligt för städer att få tillgång till ett styrningsverktyg som kan ge antingen en specifik bild (per yrkesgrupp) eller en transversal bild (översiktsbild) över hur en stad fungerar.

Men det är staden som sitter på pilotens sits, tillägger han. Det är upp till staden, med experters stöd att få de insamlade uppgifterna « att tala » för att lägga grund för beslutsfattande och vidta åtgärder som förbättrar upplevelsen av en stad.