Hur kan man minska insatstiden när en boende har ramlat? En uppkopplad sänggavel har utvecklats av flera företag i samarbete med VINCI Energies.

Vården är en prioriterad marknad för utvecklingen av digitala applikationer. Satsningar på IT-lösningar som ska förbättra patienters trivsel och säkerhet samt underlätta personalens arbete och stärka relationerna med familjerna görs kontinuerligt.

Här ingår givetvis också äldreboenden. Medelåldern bland de boende ökar varje år – 85 år idag – och vårdorganisationer måste hela tiden anpassa sig till sjukdomar hos allt skörare grupper. En prioriterad fråga för äldreboenden handlar därför om att så långt som möjligt förebygga fallolyckor.

Idag utgörs huvuddelen av de digitala lösningarna inom äldreboenden av apparater som de boende har på sig, såsom arm- eller halsband. De är praktiska men långt ifrån perfekta. Vissa armband är anpassade till vissa sjukdomar och dessutom kan dessa bärbara sensorer reagera på acceleration, men de saknar förmågan att upptäcka ”mjuka” fall som faktiskt är de vanligaste – som till exempel när äldre personer glider ner från sina fåtöljer.

Ett helt nytt erbjudande

Cegelec 3S är ett dotterbolag till VINCI Energies som färdigställt en helt ny lösning för att upptäcka sådana mjuka fall överallt i hemmet.  Systemet bygger på en fast sensor som monteras ovanför sängen på en uppkopplad huvudgavel. Apparaten har ett infrarött filter som känner av all rörelse i rummet dygnet runt. Vid ovanliga beteenden – såsom fall – skickar den omedelbart ett larm till vård- eller säkerhetspersonalens digitala verktyg (smartphone, läsplatta, dator). Med hjälp av ett registreringssystem kan fallet brytas ner i olika moment för att personalen ska kunna ge bästa möjliga hjälp.

”Systemet är inte integritetskränkande. Sensorn registrerar bara rörelser vid fall, och det finns inga videobilder. Uppspelningen visar endast en helt anonym 3D-form med ljuspunkter”, säger Sylvain Massin, affärsansvarig hos Cegelec 3S.

En smidig lösning

Huvudgaveln utgörs av tre anpassningsbara paneler som sängen byggs in i. De har plats för ytterligare funktioner så som fallsensor, läslampa, uppkopplad belysning, ljusterapilampa, USB-uttag, telefonladdare, ljusslinga på golvet m.m. Det är apparater som styrs manuellt från läsplattor och smartphones eller muntligt genom röstigenkänningsappar såsom Alexa.

”Vår lösning tar särskilt hänsyn till rummens och utrustningens framtida renoveringsbehov. Den kan anpassas till alla konfigurationer.”

”Vår lösning tar särskild hänsyn till rummens och utrustningens framtida renoveringsbehov, och installeras på en halvdag per rum för att inte avbryta verksamhet så som daglig vård och besöksronder”, säger Sylvain Massin.

Fyrpartssamarbete

Cegelec 3S lösning är resultatet av ett samarbete mellan flera olika företag. De byggnadsfärdiga panelerna har designats av Maé Agencement från Normandie. Legrand har tillverkat trådlösa lösningar för att de boende inte ska behöva sträcka sig för att nå knappar bakom eller ovanför deras huvud. Det Toulousebaserade startupföretaget Orme Signals & Images bidrar med sitt kunnande vad gäller fallavkänning via digitala sensorer med 3D-återgivning. Och Cegelec 3S samordnar all teknik för att leverera och installera de uppkopplade huvudgavlarna på äldreboenden.

20/02/2020