Ett kaliforniskt startupföretag har lanserat en produkt som kombinerar hård- och mjukvara för att automatisera tillverkningen på monteringslinjer.

Bright Machines, ett startupföretag i San Francisco, har lanserat en produkt som kan påskynda utvecklingen av det så kallade Fabrik 4.0. Det handlar om ”Software Defined Microfactory”, en lösning med hård- och mjukvara som enligt dess designers hjälper till att ytterligare automatisera automatiseringssystem. Med andra ord göra det möjligt för fabriker att bli självständigt programmeringsbara.

Konceptet Fabrik 4.0 gäller även SMEs och kunder som inte har tillgång till dagens teknik eller som inte tänkt ”automatisering” för vissa moment som utförs av maskiner.”

Bright Machines har riktat in sig på den del som ofta är minst automatiserad i fabriken – monteringslinjen. Produkten omfattar en mjukvara, Brightware, i molnet samt en hårdvara, Bright Robotic Cells, vars beståndsdelar fabrikens medarbetare kan sätta ihop som Legobitar för att skapa automatiserade monteringslinjer.

Amar Hanspal, vd för Bright Machines, menar på att lösningen hjälper till att automatisera tillverkningssegment för små serier. Av kostnadsskäl eller på grund av fabrikens storlek blir begränsade serier sällan automatiserade.

Det är en intressant aspekt av lösningen, enligt Thomas Leseigneur, innovationsansvarig för Actemium, VINCI Energies varumärke som ägnar sig åt industriell prestanda.

”Fabrik 4.0 riktar sig inte enbart till storföretagen. Konceptet gäller även SME:s och kunder som inte har tillgång till dagens teknik eller som inte tänkt på automatisering för vissa moment som utförs av maskiner”, säger han. 

”Underlätta integrationen av produktionslinjer”

Bright Machines lösning är lämplig för små monteringsmoment och det är ett bra val för maskiner med repetitiva moment. Men det är ännu långt tills lösningen kan införas i en hel fabrik med kontinuerliga processer.

”Det krävs oundvikligen finjusteringar på plats vid driftsättningen, och då behövs en specialist. Men en av fördelarna med Bright Machines erbjudande är generering av automatisk kod, det vill säga automatisk utveckling av automatiseringsprogram. Man börjar hitta sådana produkter på marknaden. De fungerar under vissa förutsättningar och på vissa typer av maskiner. De verktygen kräver en strikt strukturering av utvecklingsdatan”, säger Thomas Leseigneur.

Bright Machines framgångar kan också inspirera företag som utvecklar automatisering, såsom Actemium. För att uppfylla kundbehoven utformar de maskinen för att tillverka en särskild del.

”Det vore väldigt intressant för dem att automatisera de maskinernas programmering. Automatisera automatiseringen, så att säga”, säger Thomas Leseigneur.

 

12/12/2019