Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

IZEN, verksamhet inom VINCI Energies som är experter på solkraftsystem i Belgien och Nederländerna, lanserar en utbytesplattform för “smart energi”.

Ser vi början på slutet för den centraliserade energiproduktionen? Under de senaste tio åren har det belgiska företaget IZEN installerat solcellspaneler i 16 000 hushåll.

Företaget garanterar att installationen blir lönsam genom att erbjuda energibesparingslösningar, elektrisk mobilitet och förhandlingsmöjligheter för den elektricitet som hushållen producerar.

En digital plattform i syfte att sätta producenter och konsumenter av el i kontakt med varandra, både hushåll och företag.

IZEN är experter på att utforma och installera förnyelsebara energilösningar i Belgien och i Nederländerna. Företaget blev en del av VINCI Energies i september 2019 och nu har de bestämt sig för att utveckla verksamheten. Man har bland annat knutit ett partnerskap med ett belgiskt företag som också specialiserar sig på förnyelsebar energi, Zero Emission Solutions, i syfte att skapa en plattform där producenter och konsumenter av energi, både hushåll och företag, ska kunna komma i kontakt med varandra.

Nu kommer enskilda hushåll, företag, lokala myndigheter och affärer att kunna köpa eller sälja grön energi via denna marknadsplattform från och med juli 2020. Båda parterna, säljare och köpare (företag och hushåll), kommer till och med att kunna skriva under långsiktiga avtal.

Och det leder till nya idéer. 2019 installerade IZEN 7 200 solcellspaneler på taket till livsmedelsbutikerna Lidl i Sint-Niklaas nära Antwerpen. Distributören har därmed fått en kapacitet på 1 730 MWh per år för elkonsumtion, samma som 600 familjer konsumerar per år.

Från och med i år kommer 12,5 procent av Lidls totala energikonsumtion att komma från förnyelsebara källor.

Anställda som producerar energi

VINCI Energies i Belgien har samtidigt bestämt sig för att göra sina 2 750 medarbetare till ambassadörer för smarta tekniska energilösningar.

Genom att det är förhandlat fram ett grupperbjudande för solkraftspaneler att installera i de anställdas hem. De anställda behöver bara boka in sig på nätet och sedan kommer VINCI Energies medarbetare och installerar ett solkraftssystem i deras hem på en dag. En projektchef på IZEN utför en teknisk analys och fastställer den mängd i kWh som kan garanteras av produktionen.

Tack vare det här systemet kommer VINCI Energies att kunna köpa sin energi direkt från sina egna anställda, och förse sina kontorslokaler med el.

5/06/2020