CargoBeamer installerar ett innovativt automatiserat system i Calais som påskyndar övergången från väg- till järnvägstransport. Tiden för pålastning av ett helt tåg är 20 minuter.

© DnA consult

Calais har en nyckelposition i godstransporterna mellan kontinenten och Storbritannien och är på väg att bli ett riktmärke inom kombitransporter. Det tyska företaget CargoBeamer håller här på att slutföra installationen av en automatiserad omlastningsterminal från lastbil till tåg med en mycket innovativ konstruktion, som från och med våren 2021 avsevärt förenklar denna kritiska fas vid byte från ett transportmedel till ett annat.

Calais är inte bara en automatiserad kombiterminal, den är också en sluss mellan kontinenten och ett Storbritannien som tar avstånd från Europa.

Vanligtvis plockas semitrailers upp och förflyttas av portalkranar eller ”reach stackers, mobilkranar som framförallt används till containerhantering i hamnar. Med denna hanteringsmetod, förklarar Xavier Perrin, VD för CargoBeamer Frankrike, ”tar det upp till 1,5 timme att lasta 35 släpvagnar på ett tåg med hjälp av två portalkranar”. Däremot, tillägger han, ”tar det bara 20 minuter att utföra samma arbete med CargoBeamer-systemet när man inte längre behöver lyfta upp lasten i luften”.

Principen för denna innovativa anordning baserar sig på en ”vagga” – en slags plattform – som kommer att utföra en överföring mellan fältet där lastbilen står och järnvägsvagnen. Lastbilen placerar släpvagnsdelen på vaggan och när dragfordonet har kopplats loss överförs vaggan med semitrailern i sidled till vagnen.

”Begränsa markåtgången”

Hela processen är automatiserad. Detta gör att av- och pålastning av ett tåg kan ske samtidigt på två spår på 360 meter som är avsedda för omlastning, med två sidospår bredvid på 500 meter. En av fördelarna med systemet, säger CargoBeamers VD för Frankrike, är att man på detta sätt ”begränsar markåtgången”.

Det finns flera utmaningar av olika slag med införandet av detta nya system. För det första behöver man öka den kombinerade järnvägs- och vägtransporten, som fortfarande är mycket liten i Europa. Utvecklingen av kombitrafiken bidrar till att minska trafikstockningarna på vägarna vilket i sin tur leder till minskade koldioxidutsläpp. Enligt det tyska företaget ”minskar 35 CargoBeamer-tåg koldioxidutsläppen i samma omfattning som en miljon elbilar”.

Detta är en betydande inverkan då man vet att 40 % av kväveoxidutsläppen kommer från lastbilar som endast utgör 5 % av alla europeiska fordon, enligt en studie från Europeiska miljöbyrån från 2018. ”Terminalen i Calais kommer inom tio år att kunna omlasta 12 tåg per dag ”, säger Xavier Perrin.

Agilt projekt

Calais är en utmaning för företaget CargoBeamer då utvecklingen av denna pilotanläggning ligger till grund för utvecklingen av denna typ av terminal i Europa. Det finns redan planer på att kopiera Calais-modellen i Domodossola nära Milano i Italien, i Kaldenkirchen nära Düsseldorf i Tyskland och i flera städer i södra Frankrike.

CargoBeamer genomförde Calais-projektet på ett agilt sätt och finslipade på utformningen under hela utvecklingsprocessen. Projektet genomfördes med hjälp av Actemium Boulogne-sur-Mer. Denna verksamhet inom VINCI Energies, som är inriktat på industriell prestanda, har varit ansvarig för arbetena med strömförsörjning och eldistribution på anläggningen i Calais.

“Actemium ansvarar för all belysning, som innefattar de 150 parkeringsplatserna för lastbilar, omlastningssystemet och systemet med videoövervakning och värmekameror för att förhindra intrång”, säger Ludovic Ledoux, affärschef på Actemium Boulogne-sur-Mer.

Automatisering av slussarna vid infarten

De fem slussarna vid infarten har också varit föremål för ett omfattande arbete med automatisering och dataanvändning. Med en programvara för dataregistrering som konfigurerats av Actemium kan man identifiera en semitrailer vid infarten och låta den passera genom slussen utan ingripande av en utomstående person, även om en CargoBeamer-anställd är fysiskt närvarande för att hjälpa till om det behövs.

Detaljerade uppgifter om semitrailerns skick registreras också automatiskt med video när den passerar genom slussen för dokumentation av eventuella skador vid genomförd transport. För att göra detta utvecklade Actemium ett programvarugränssnitt och konfigurerade ett VMS-system (Video Management Software).

”Säkerhet är ett av systemets ledord, avslutar Ludovic Ledoux. Calais är inte bara en automatiserad kombiterminal, den är också en sluss mellan kontinenten och ett Storbritannien som tar avstånd från Europa.

17/05/2021