Axians har utvecklat ett kontaktlöst system för optimering av logistiken inom bulkmaterialindustrin. Systemet, en onlineportal som heter iDISPO, hanterar hela den automatiserade lastningen av råmaterial.

Digitala kontaktlösa lösningar kan avsevärt förbättra industriprocesser och deras tillförlitlighet. En teknik som dessutom är extra lämplig i dessa pandemitider. Axians IAS, ett företag inom VINCI Energies som är specialiserat på digitala lösningar och programvarutjänster för industrin, visar prov på detta med sitt iDISPO-system (Internet Disposition).

”Idag styrs inte valet av företag bara av den produkt det säljer, utan även av de digitala tjänster det erbjuder.”

På denna onlineportal som är utformad för bulkmaterialindustrin ges möjlighet för tredje part, som till exempel transportörer, att samverka och planera transporterna för sina lastbilar, spåra leveransstatus och erhålla motsvarande dokument online.

iDISPO som togs i drift i februari 2020 hos den tyska cementproducenten Phoenix Zementwerke gör det möjligt för företagets kunder att planera sina tidsscheman för att minska väntetiderna, optimera leveranskedjan genom att förbereda sina lastbilar i förväg och planera lasterna utifrån materialen.

För råvarufabriken är fördelen att man bättre kan samordna produktion och avsändning, men även att man kan fastställa den bästa tidpunkten för till exempel underhållsarbete. ”Fördelen med denna onlineplattform är att tillverkaren kan delegera en del av arbetet till sina partners som har tillgång till den 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan”, säger Sabine Maier, försäljnings- och marknadschef på Axians IAS i Tyskland.

Autentiseringsnummer

För att kundens lastbilar ska få tillträde till fabriksanläggningens terminaler sänder iDISPO-systemet direkt efter bokningen av en leverans ett TAN (transaktionsautentiseringsnummer) till kunden via ett RFID-kort eller en QR-kod som är säkrad med en PIN-kod eller en mobil enhet vilket enligt Sabine Maier är ”den optimala lösningen både vad gäller säkerhet och funktionalitet”. Föraren kan på så sätt identifiera sig vid fabrikens automatiska terminal utan att någon anställd på fabriken behöver vara närvarande. 

Den ekonomiska fördelen är uppenbar. Innan man installerade detta automatiska system arbetade tre arbetslag i skift på Phoenix Zementwerke med flödeshanteringen på fabriken från kl. 5 till kl. 20.

Cementfabriken är nu i drift dygnet runt alla dagar med ett enda arbetslag under dagtid som även kan ägna sig åt andra uppgifter. ”Dessutom gör ett datasystem inga misstag, till skillnad från en mänsklig planerare”, tillägger Sabine Maier.

Förbättrad kundupplevelse

Men utöver uppenbara ekonomiska vinster ”kan våra kunder med detta system erbjuda en optimerad service till sina transportpartners och i förlängningen till deras kunder”, framhåller chefen för Axians IAS.

Detta är en viktig fördel, tillägger hon, eftersom ”idag styrs inte valet av företag bara av den produkt det säljer, utan även av de digitala tjänster det erbjuder”.

En annan fördel som är indirekt är att rationaliseringen av lastbilsflöden – och därmed väntelinjerna – leder till ”en minskning av koldioxidutsläppen, särskilt för de största fabrikerna i branschen”.

För att kunna sätta ett system som iDISPO i drift krävs installation av en dedikerad server och dess SSL-säkerhetscertifikat, fotoelektriska spärrar, självbetjäningsterminaler och en tillförlitlig och stabil nätverkstäckning på fabriksområdet.

Men Axians IAS påminner om att installationen av iDISPO-programvaran inte är det enda som behövs. Att lära användarna hur man hanterar detta nya verktyg och att kunna ompröva sin interna organisation är också mycket viktigt.

”Våra experter har tillräckligt djupgående kunskaper om de ifrågavarande sektorerna och om processerna för förvaltning av anläggningar för att kunna upprätta och genomföra ett program av denna typ på ett optimalt sätt, med särskild hänsyn tagen till marknaden. I uppgång optimerar man flödena och i nedgång arbetar man med kostnader”, förklarar Sabine Maier.

Förutom Phoenix Zementwerke har även andra tillverkare blivit övertygade om iDISPO-systemet. I Tyskland har koncernen HeidelbergCement förvärvat en plattform av denna typ för sina cementfabriker och även för ballastfabriker i flera länder såsom Tyskland och Nederländerna. Koncernens dotterbolag Norcem med anläggningar i Norge, men även det fransk-schweiziska LafargeHolcim i Filippinerna och Yamama Cement Company i Saudiarabien är fler exempel på företag som har antagit detta system.

15/06/2021