Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Network-as-a-Service (NaaS) är en tjänst där man erbjuder en helhetslösning för nätverksinfrastruktur i form av ett abonnemang. Med denna behöver ett företag inte längre investera i utrustning som föråldras i allt snabbare takt eller utföra underhåll på denna. Helhetslösningen garanterar företaget att det alltid har ett nätverk som ligger i linje med den senaste utvecklingen.

Efter SaaS, IaaS och PaaS kommer nu NaaS, en ny akronym som speglar trenden med on-demand-tjänster (läs vår rapport om ”As a service”). Detta ”nätverk som tjänst” utgörs av en helhetslösning för nätverksinfrastruktur och tillhörande tjänster i form av ett abonnemang.

”NaaS uppfyller företagens önskemål om en nätverksinfrastruktur som går snabbt att införa och som är skalbar i förhållande till deras verksamhet.”

Det innebär att företagen inte längre behöver investera i nätverksutrustning som snabbt sjunker i värde eller hantera underhåll och uppgraderingar av denna. Detta läggs ut på en tjänsteleverantör som utformar nätverksarkitekturen, installerar den och sedan ger support dygnet runt.

Ur ekonomisk synvinkel erbjuder denna lösning en förutsägbarhet för kostnader genom att man omvandlar kapitalkostnader (CapEx) till driftskostnader (OpEx). Med NaaS betalar ett företag bara vad det förbrukar samtidigt som det finns möjlighet att när som helst öka eller minska sin nätverkskapacitet. Denna flexibla lösning anpassar sig till företagets verksamhet och stödjer företagets tillväxt. 

IT-chefen kan för sin del vara säker på att alltid ha ett toppmodernt nätverk som uppfyller marknadsstandarder och omfattar de senaste innovationerna. IT-avdelningen slipper att utföra övervakningsuppgifter som inte ger något egentligt mervärde samtidigt som man bibehåller en användarupplevelse av hög kvalitet med servicenivåavtal (Service Level Agreements) såsom tillgänglighetsgrad. Och IT-chefen behöver inte längre genomföra utbildningar och kompetensunderhåll för personalen.

 

Integratorn – en nyckelroll

Enligt Daniel Thomas, chef för lösningsutveckling på Axians UK, VINCI Energies expertvarumärke inom ICT, riktar sig NaaS till företag med flera verksamhetsställen och med över 500 anställda. ”Även om detta berör alla verksamhetsområden är den juridiska, offentliga och hälso- och sjukvårdssektorn idealiska för konceptet.” Enligt honom ”är NaaS inte en teknik utan en struktur och inte en produkt utan snarare en lösning”.

I detta koncept är integratörens roll, såsom Axians, särskilt viktig. Det är integratören som utifrån en best-of-breed-strategi väljer de bästa leverantörerna och de bästa teknologierna, och bygger upp det bit för bit. ”Integratören ska säkerställa att en kontinuerlig övervakning sker som registrerar alla snabba och ständigt pågående förändringar på marknaden, fortsätter Thomas.

NaaS går hand i hand med teknologier för nätverksvirtualisering såsom SDN (Software-Defined Networking) och NFV (Network Functions Virtualization). Den innefattar även maskininlärningstekniker för övervakning i realtid och automatisk larmhantering eller hotdetektering.

Enligt Daniel Thomas stärker således artificiell intelligens cybersäkerhetsåtgärderna, och genom att möjliggöra en optimal konfigurering av nätverksparametrar bidrar den även till att minska företagets koldioxidavtryck genom att minimera dess energiförbrukning. 

 

Moln och nätverksvirtualisering

Med alla dessa fördelar förväntas NaaS växa starkt de närmaste åren. Marknadsundersökningsföretaget Global Market Insights förutspår en årlig ökning på den globala marknaden på 35 % för perioden 2019 till 2025. Under denna period förväntas den öka från 5 till 50 miljarder dollar.

Även om marknaden fortfarande befinner sig i inkubationsfasen blir allt fler företag medvetna om konceptet och vill veta mer om det, säger Daniel Thomas. I USA har man kommit längre fram i denna fråga. I Europa är Nederländerna, Tyskland, Frankrike och Storbritannien på stark frammarsch.

Enligt Axians expert skulle covid-19-krisen och mer generellt effekterna av den digitala omvandlingen också kunna påskynda utnyttjandet av ”as a service”-tjänster då nätverk är en naturlig utveckling av denna. ”NaaS uppfyller företagens önskemål om en nätverksinfrastruktur som går snabbt att införa och som är skalbar i förhållande till deras verksamhet, avslutar han.

NaaS-marknadens tillväxt tillskrivs den snabbt ökande användningen av molnteknik och att företagen migrerar i allt högre grad sina arbetsbelastningar till molnet. Den ökande mängden data som genereras av olika digitala plattformar och den växande trenden med arbetstagarnas rörlighet har satt ett enormt tryck på företagsnätverken. De migrerar därför till molnet där de har plats för ett brett utbud av affärsapplikationer.

Molnkompatibla NaaS-plattformar hjälper dem att implementera applikationer som kompletteras med olika nätverksfunktioner såsom virtuella routrar, differentiering av tjänster och virtuella brandväggar. Till skillnad från andra lösningar som baseras på kompletterande virtuella enheter från tredje part implementeras dessa plattformar i molninfrastrukturen, vilket minskar nätverkets komplexitet och kostnaderna för hanteringen av detta.

En annan faktor som bidrar till marknadens tillväxt är den utbredda användningen av tekniker för nätverksvirtualisering såsom mjukvarudefinierade nätverk (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV). Dessa tekniker utgör en plattform för NaaS och gör det möjligt för företag att sälja virtuella nätverkstjänster till kunder på abonnemangsbasis.

11/03/2021