digital omställning

VigiAlert stärker säkerheten i skolan

VigiAlert är en användarvänlig teknisk lösning från Axians som integreras vid utrullningen av ett privat mobilnät. Den uppfyller säkerhetsbehoven i...

Läs artikeln

Kritisk kommunikation: nya standarder för privata mobilnät

Privata mobilnät för radiokommunikation (PMR) användes under en lång tid endast för röstkommunikation, men har fått ett uppsving i och...

Läs artikeln

PMR-nätverk en nyckelresurs för offentliga säkerhetsaktörer

Polis, brandkår, räddningstjänst och försvar är alla exempel på institutioner med grundläggande samhällsfunktioner som kräver robusta, säkra kommunikationsnät. I Frankrike...

Läs artikeln

Privata LTE-nätverk – nästa stora affischnamn på festivalerna?

Privata mobilradionät med LTE-teknik är ett effektivt alternativ till wifi och till telekom-operatörernas 4G-nät i samband med stora kulturfestivaler. De...

Läs artikeln

Network-as-a-Service (NaaS), ett agilt svar på den ständigt pågående utvecklingen av nätverk

Network-as-a-Service (NaaS) är en tjänst där man erbjuder en helhetslösning för nätverksinfrastruktur i form av ett abonnemang. Med denna behöver...

Läs artikeln