Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För ett industriföretag är 3D-animation och visualisering av ett 4.0-projekt för monteringslinjen ett värdefullt verktyg för verifiering och beslutsstöd. Actemium utvecklar en prototyp för detta ändamål.

3D-modellering av ett projekt innan det förverkligas är vanligt inom arkitektur och byggnadsunderhåll. Även inom tillverkningsindustrin gör 3D det möjligt att visualisera en framtida utrustning eller en framtida produkt. Och även en framtida automatiserad produktionslinje! Detta är utmaningen som ett av Actemiums arbetsteam antog när de gav sig på att utforma en dynamisk produktionslinje i 3D med de senaste teknikerna inom Industri 4.0.

”3D gör det möjligt att förbättra utformningen, är till stöd vid beslutsfattandet och vid upprättandet av kravspecifikationer samtidigt som man reducerar risken för fel.”

Målet är inte att konkurrera inom virtuella avbildningar av en lovande framtid utan mer konkret att ge industriföretagen och deras tjänsteleverantörer ett högeffektivt verktyg vid utarbetandet av förstudier och kravspecifikationer”, förklarar Thomas Hoffmann, affärsutvecklingschef på Actemium, VINCI Energies varumärke för industriell omvandling.

”Smart bin-picking”

Prototypen för denna modellering omfattar särskilt en station med ”smart bin-picking” där en robot kan känna igen de olika delarna då den är kopplad till 3D-kameror och en databas. De delar som är aktuella för nästa moment förs via ett transportband till monteringsstationen. Där, med en del i varje ”hand”, kommer en humanoid robot att utföra monteringen.

Efter den automatiserade förpackningsfasen förs paketen vidare till palletteringsstationen, som inte längre sker via ett transportband utan med en autonom mobil robot som kan stoppa framför ett hinder och gå runt det när det behövs.

På detta sätt kan vi visualisera sammankopplingen av robotar som kommunicerar med IoT-sensorer, och snart via intern 5G, för att ansluta utrustningen utan latens. Vi kan också visa underhåll som utförs med förstärkt verklighet och som sker på olika ställen i monteringslinjen”, säger Frédéric Boulvert, affärsingenjör på Actemium Rennes. Genom att använda sig av virtuella tekniker på särskilda arbetsstationer kan tillverkaren också upptäcka om där inte finns tillräckligt med utrymme för att utföra arbetsmomenten, och utifrån denna observation rätta till monteringslinjens ergonomi.

Lägre risk, större flexibilitet

Avsikten med denna dynamiska 3D-modellering och tillhörande 4.0-verktyg är sålunda att tillverkaren under utarbetandet av sin monteringslinje ska kunna visualisera hur utrustningen fungerar och få möjlighet att reagera och förbättra den. Där det behövs kan Actemium då modifiera den virtuella anläggningen i dialog med sin kund. ”Dessa genomgångar av den 3D-modellerade monteringslinjen gör att man kan förbättra utformningen och är ett gott stöd vid beslutsfattandet och vid upprättandet av kravspecifikationer samtidigt som man reducerar risken för fel”, säger Thomas Hoffmann.

Denna modellering ger också tillverkaren en extra garanti för flexibilitet. Vid produktanpassning är det viktigt att snabbt och enkelt kunna ändra målen för monteringslinjen. På samma sätt kommer den optimering av monteringslinjen som sker med 3D-animering att medföra att man i realtid känner till de olika utrustningarnas tillstånd, vilket ger möjlighet till förebyggande åtgärder innan den sätts i drift.

Flygteknik, logistik, distribution, livsmedelsindustrin, förpackning av färska produkter … Alla sektorer inom industrin kan dra nytta av en simulering med en 3D-modell av en avancerad produktionslinje för montering, säger Thomas Hoffmann. Detta utgör visserligen en investering men den gör att man kan minska riskerna avsevärt.

17/05/2021