Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

När fartyg lägger till vid kajen fortsätter de att köra sina motorer och släpper ut föroreningar. Actemium har utvecklat lösningen Onshore Power Supply för att eliminera detta problem genom att leverera elanslutning till fartygen.

Fartyg släpper ut bland annat svaveloxid, koldioxid, kväveoxid och mikropartiklar – föroreningar som är farliga för miljön och skadliga för människors hälsa.

Enligt en studie från 2017 från konsultföretaget CE Delft kommer utsläppen från sjöfarten att öka från 20 till 120 procent mellan åren 2012 och 2050, vilket utgör 10 procent av de globala växthusgasutsläppen, om inga åtgärder vidtas.

Utsläppen sker inte enbart under sjöresorna. Fartygens motorer är igång 24 timmar om dygnet, även när de lagt till vid kaj. Utöver de skadliga utsläppen skapar motorerna också högt buller.

Actemium, VINCI Energies varumärke som arbetar med industriprocesser, utvecklade därför för ett tiotal år sedan en lösning för strömförsörjning till fartyg i hamn som drastiskt minskar både utsläppsnivåer och buller. Lösningen, som ryms i en container, kallas OPS, Onshore Power Supply, och ansluts till fartygets kraftsystem via en kabel.

”Med denna lösning uppgick minskningen av koldioxidutsläppen från 2010 till oktober 2021 till cirka 169 000 ton CO2.”

Systemet tillverkas i Actemiums verkstad i Stora Höga nära Göteborg, därefter transporteras OPS anläggningen till kundens hamn för installation. En ytterligare fördel med systemet är att det kan flyttas när som helst för att användas i andra delar av hamnen.

Upp till 11 000 V

Den flyttbara containern innehåller ställverk, frekvensomvandlare och transformatorer som tack vare ett 10 meter högt CMS-system (Cable Management System) förser fartyget med el.

”Kontakten i sig väger 20 kilo. Därför behövdes det ett användarvänligt anslutningssystem,” säger André Olofsson, projektledare för OPS hos Actemium, och tillägger, ”Systemet kopplas upp mot fartyget utan att någon behöver vara på plats på kajen. Det är utformat för självbetjäning.”

För att nå en helt tillfredsställande lösning behövde utvecklarna lösa ett antal tekniska utmaningar.

”Den första utmaningen gick ut på att lösa hur en installation som kunde ge spänning på upp till 11 000 V skulle hanteras för att skapa optimala säkerhetsförhållanden”, säger André Olofsson.

Med hjälp av den senaste tekniken lyckades Actemium underlätta kraftöverföringen inuti själva fartygen.

“En annan svårighet är att fartygen byggs i olika länder. Vissa använder en frekvens på 50, andra 60 Hz. För att åtgärda problemet har vi utformat en lösning som kan leverera både 50 och 60 Hz med samma utrustning. Fartyget väljer då automatiskt rätt frekvens” , fortsätter André Olofsson.

Installationer i hamnar världen över

Fördelarna med OPS är stora. För det första är OPS mer miljövänligt än andra lösningar.

”Den här lösningen leder till betydande minskningar av utsläppen av växthusgaser. Totalt, från 2010 till oktober 2021, uppgick minskningen av koldioxidutsläppen till cirka 169 000 ton CO2”, säger Frank Berger, Brand Business Development Director på Actemium. Han tillägger,

”Den minskar också bullernivån till stor del. Alla dessa fördelar gör det också möjligt att fler bygger bostäder närmare vattnet.”

Actemium har redan utrustat flera hamnar i Sverige med sitt OPS-system, bland annat i Göteborg och Nynäshamn, och även Kristiansand i Norge och Dunkerque och Brest i Frankrike.  Nu delar Actemium erfarenheter och kunskap om OPS-systemet med sina olika kontor runt om i världen genom nätverket OPS Club.

”Vår anläggning i Ystad var den största i världen år 2012. Vårt mål nu är att utrusta så många hamnar som möjligt med OPS, som exempelvis Hamburg i Tyskland, Rotterdam i Nederländerna, Antwerpen i Belgien eller Barcelona i Spanien. Vi har också kontakter i östeuropeiska länder som Polen, men även i Storbritannien och Förenade Arabemiraten.” Säger Franck Berger.

12/05/2022