Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Italien deltog Axians i ett experimentellt projekt som genom ett innovativt datakommunikationssystem för tåg mellan spår och fordon bestod i att erbjuda större säkerhet och nya tjänster till passagerarna.

Det experimentella projektet Treno Sicuro (Säkert tåg) som påbörjades i Neapelregionen i Italien 2018 och slutfördes sommaren 2021 förebådar morgondagens tåg: tillgängligt, intelligent och säkert. EAV (Ente Autonomo Volturno), transportföretaget i regionen Kampanien, testade en kommunikationsinfrastruktur som upprättats i ett prototyptåg. Testet genomfördes i hela tunneln San Giorgio-Volla, en sträcka på ca 4 km.

Systemet är utrustat med en ny Wifi-teknik och syftar till att tillhandahålla tillförlitlig och garanterad höghastighetsanslutning, även när tåget är i rörelse. Målet är att garantera högre grad av säkerhet för passagerarna genom bättre övervakning av data, bilder och tågens placering, men också att erbjuda effektivare tjänster ombord på tåget.

I samarbete med Cisco, en specialist på nätverksutrustning för internet, valdes Axians via sitt italienska företag för järnvägs- och vägtransporter ut för projektet. Företaget anlitades tack vare sin expertis för installation av modern nätverksarkitektur och -infrastruktur på svåråtkomliga platser inom transportområdet, och i synnerhet i tunnelbanesystem.

”En modell för en ny mobilitet på räls som är säker och omfattande på nya funktioner”

VINCI Energies ICT-varumärke konfigurerade och installerade utrustningen, skapade ledningskomponenterna och samordnade all verksamhet i samband med upphandling och projektledning.

– Den typ av Cisco-applikation som vi har använt oss av möjliggör datakommunikation mellan bana och trafikledning och tåg i realtid med försumbar förlust av data, förklarar Antonio Francesca, Operation Manager PA Center-South & Transportation Rail and Road på Axians Italy. – Traditionellt sett måste ett tågs kommunikationssystem anslutas till olika antenner för att kommunikationen ska hållas aktiv, berättar hon. När ett byte sker från en antenn till en annan resulterar detta ibland i ett signalfel. Tack vare Ciscos lösning Fluidmesh kommunicerar tåget kontinuerligt utan avbrott – utan att påverkas av antennbytet. Vidare var tåget utrustat med trådlös nätverkstäckning och trådbunden anslutning som fungerade via åtkomstpunkter längs med järnvägen.

En förbättring av säkerhet, drift och tjänster

Det här experimentet gjorde det möjligt för EAV och dess partner att testa nya former av tjänster och utveckla sådana som redan fanns på plats. Till att börja med handlade det om området för säkerhet för såväl passagerare som personal, särskilt tack vare bättre interaktion med polisen (videoövervakning, VoIP för passagerarmeddelanden och nödsamtal, virtuell polis för säkerhetskontroller på distans osv.).

Vidare gällde det signalering och interna processer (tågpositionering, passagerarflöden osv.). Slutligen testade man även tjänster till användare med särskild inriktning på turister (offentligt wifi, reklam och kontextualiserad information beroende på tågens positionering osv.).

Nya kommunikations- och samarbetsapplikationer för de anställda på EAV som behöver kommunicera med huvudkontoret för operativa serviceändamål testades också.

– De här förbättringarna har blivit möjliga tack vare ett datakommunikationssystem som kan överföra höghastighetsdata mellan de olika system som installerats (videoövervakning, VoIP-anslutning, datakommunikationssystem för tågpositionering, wifi för passagerare osv.) och den centrala ledningsstationen, säger Antonio Francesca.

För att uppnå det här resultatet var man på Axians emellertid tvungen att övervinna många begränsningar. Till att börja med gällde det installationen och ledningarna som överensstämde med alla säkerhetsstandarder i ett tåg som är mer än tio år gammalt. Men projektet har visat att Treno Sicuro utgör en modell för en ny mobilitet på räls som är säker och omfattande på nya funktioner.

12/05/2022