Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Det danska kraftbolaget utvecklade ett nytt namn för att skaffa sig en mer tidsenlig image och förmedla bilden av ett företag som tar socialt och miljömässigt ansvar. På 1970-talet, när verksamheten omfattade främst olja och gas, hette företaget Dansk Olie og Naturgas. Men det är inte bara namnet som uppdaterats: 2008 bytte företaget helt strategisk riktning, och började övergå från de ”svarta” energislagen till ”grön” energi. En samhällsmässig såväl som ekonomisk satsning. Ørsted, som står för 49 procent av den danska elproduktionen och 35 procent av uppvärmningen, avyttrar allteftersom sina gas- och kolanläggningar och genomför istället stora investeringar i havsbaserad vindkraft. Företaget äger idag en tredjedel av all havsbaserad vindkraft i världen. Den investering som såg riskabel ut 2013 är nu lönsam, i och med att kostnaderna sjunkit med 70 procent. År 2023 skall Ørsted helt upphöra att använda kol för att uppnå koldioxidneutralitet till 2025. Företaget är en föregångare in i den context som kraftbolag i olika länder måste börja förhålla sig till.

11/02/2021

Vill du veta mer:
https://www.fastcompany.com