Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Röstassistenter har blivit mycket populära bland allmänheten men de är ännu inte särskilt närvarande i arbetsmiljöer. Men vissa industrier och tjänsteföretag har börjat ta steget.

I USA erbjuder numera Amazon möjligheten att tala med en röstassistent via hörlurar, en ring eller uppkopplade glasögon.

I nuläget är det fortfarande mest de som arbetar med maintenance som använder sig av rösttekniken.

Företaget har idag en serie olika Bluetooth-tillbehör till försäljning, medan det tidigare endast var möjligt att använda Alexa via högtalarna Echo. Utvecklingen illustrerar framgången som tekniken haft sedan den introducerades till världen 2011 genom Siri i Apples iPhones.

De uppkopplade högtalarna (Amazon Echo, Google Home, Home Pod av Apple) började bli synliga 2014 i USA. Idag används cirka 114 miljoner runt om i världen och konsultbyråer förutser en stark tillväxt under de fem kommande åren. I USA är redan en fjärdedel av hemmen utrustade med tekniken.

Ljud- och säkerhetsbegränsningar

Men i arbetslivet är det fortfarande mycket ovanligt att tala till en röstassistent. Oväsen i fabriksmiljöer eller i delade kontorslokaler gör att det kan bli svårt för röstassistenterna att förstå instruktioner.

Det är också oklart hur säkra röstutbytena som skickas ut via molnet är, med tanke på att det är i molnen som algoritmerna hanterar datauppgifterna, för att kunna besvara frågan eller utföra den efterfrågade uppgiften. Google och Amazon har nyligen också erkänt att samtalen avlyssnas via högtalarna, inklusive av mänskliga operatörer.

Rösten lockar och skrämmer

Utöver de tekniska och säkerhetsrelaterade hindren så kostar det att sammanställa en röstbaserad lösning. 300 000 euros och ett års utvecklingstid om arbetet utförs internt, 70 000 euros och sex månader om arbetet utförs av en konsultbyrå och 40 000 och två månader om man vänder sig till ett företag som tillverkar mjukvaror och har ett eget expertnätverk, enligt Smartly.ai.

Trots dessa begränsningar börjar lösningar för olika yrkesgrupper göra sig hörda, särskilt inom kundtjänst och e-handel, i form av voicebots (chatbots som använder röster istället för skriftliga utbyten), men också i verkstäder och på fabriker.

Enligt en studie av företaget Pindrop, som tillfrågat 500 företagschefer och IT-ansvariga, kommer 85 procent av företagen att ha börjat använda röstteknik i sin kundkommunikation i början på 2020. Men 85 procent tror också att kundernas oro att deras uppgifter kan komma att användas på fel sätt gör att utvecklingen av tekniken går långsammare än den kunnat.

Robotar som styrs med rösten?

I nuläget är det mest de som arbetar med maintenance, t.ex. tekniker som utför underhållstjänster i eldistributionsnätverk, som använder sig av rösttekniken.  Det amerikanska startupbolaget ITSpeex har också utvecklat en röstassistent som kan styra verktygsmaskiner.

Men innan rösten börjar användas för att styra industriella robotar vid monteringslinjer kommer regelverket att behöva utvecklas då tekniken ännu inte ingår i ISO-normer. Det gör att det kommer att bli viktigt att bevisa för operatörerna att de nya applikationerna verkligen underlättar arbetsbördan samtidigt som anställda måste utbildas i vilket typ av ordförråd de kan använda för att röstassistenten ska förstå deras uppmaningar.

 

12/12/2019