Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Som en del av energiomställningen använder Enedis och RTE blockkedjor för sitt projekt för aktivering och spårbarhet av förnybar energi. Ett innovativt och smidigt svar på problemet med överbelastning i elnäten.

Enedis och RTE arbetar med ett projekt vars syfte är att aktivera och spåra minskade produktionsvariabler inom förnyelsebar energi producerad av vindkraftsparker eller solpaneler.

I och med utvecklingen av produktion av förnybar energi kommer Enedis och RTE, EDF:s två dotterbolag, som ansvarar för förvaltningen av det allmänna elnätet i Frankrike, att stöta på ett växande problem: risken för överbelastning av elnätet. Elektricitet från förnybar energi produceras nämligen oregelbundet, är svår att styra och decentraliserad via små produktionsanläggningar.

Men operatörerna står nu inför ett avtalsmässigt hinder: de flesta förnybara energikällor  omfattas av principen om inköpsskyldighet, som är en mekanism som kräver inköp av el från energiproducenter till en avgift som fastställs i lagliga förordningar. Det finns därför inget incitament för dessa producenter att minska produktionen, inte ens när elnätet är överbelastat.

För att lösa detta problem kan man överväga att antingen bygga nya ledningar (men detta är dyrt och tidskrävande) eller utveckla lagringskapacitet (denna teknik utvecklas men den är ännu inte redo för praktisk tillämpning) eller slutligen anpassa produktionen när den orsakar överbelastning. Detta sista alternativ, som har den fördelen att problemet angrips vid källan, är desto mer intressant eftersom regleringarna skulle kunna utvecklas på lång sikt för att ge ett ekonomiskt incitament att minska produktionen allt efter behov.

Mer spårbarhet, sekretess och snabbhet

Det är i detta perspektiv som Enedis och RTE arbetar med ett projekt för att aktivera och spåra nedåtgående anpassningar av produktionenav förnybar energi från vindkraftverk eller från solpaneler, som döpts till STAR (système de traçabilité des activations de renouvelables) och som är ett system för spårning av förnybar energi).

Och detta för att underlätta införandet av förnybar energi med större öppenhet, spårbarhet, sekretess och snabbhet i förvaltningsmekanismerna för överförings- och distributionsnäten för denna typ av elektricitet.

”För att skala upp måste vi utrusta producenterna med smarta boxar.”

Tanken är att använda ett intelligent kontrakt (”smart contract”) baserat på blockkedjor för att garantera äktheten av data och därmed göra det möjligt att certifiera och märka åtgärderna för minskning av produktionen av förnybar energi.

Med en tvåfaldig fördel: identifiera och främja ansvarsfulla beteenden, visa blockkedjans tekniska bidrag till att göra värdekedjan och märkningen av grön el tillförlitlig i stor skala på lokal nivå.

Certifiera på 30 minuter

”Med hjälp av blockkedjesystemet är det möjligt att under en mycket kort tidsrymd i storleksordningen en halvtimme – certifiera produktionen av grön energi på en plats och dess förbrukning på en annan plats”, förklarar Philippe Gay, affärschef för Smart Grid Energy, ett dotterbolag till VINCI Energies, som specialiserat sig på uppvärdering och operativ förvaltning av energitillgångar och som arbetar med Enedis och RTE.

I händelse av överbelastning av nätet och när regleringarna kommer att uppmuntra producenterna att ytterligare minska sin produktion, kommer det således att bli möjligt att certifiera detta avtal om flexibilitet (eller ”icke-produktion”) mellan producent och operatör.

Med tanke på det mycket stora antalet lokala producenter av förnybar energi, vilket inte upphör att öka, kräver denna teknik hantering av ett betydande dataflöde i realtid. Därav användningen av digital teknik.

”För att skala upp den här typen av projekt kommer det att vara nödvändigt att utrusta producenterna med smarta boxar, som kommer att utgöra gränssnitt mot operatörerna för att aktivera flexibilitet alltefter behov”, förklarar Philippe Gay. Ett uppdrag där Smart Grid Energy skulle kunna hitta en möjlighet till utveckling.

17/11/2022