Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Inom ramen för pilotprojekt i Tyskland testar och utvecklar VINCI-gruppen induktionsladdningsteknik. Induktionsvägen är en intelligent laddningsteknik för elfordon och skulle kunna vara verklighet på våra vägar inom 5 till 10 år.  

I EU:s rapport Strategi för hållbar och smart mobilitet”, som publicerades i december 2020, beräknas 30 miljoner elfordon trafikera vägarna i Europa fram till 2030. Boston Consulting Group (BCG) å sin sida uppskattar i en studie med titeln The Electric Car Tipping Point att andelen elfordon inom den globala försäljningen kommer att utgöra en tredjedel år 2025 och vara i majoritet (51 %) 2030. 

Det betyder att den elektriska mobiliteten inte längre är en fantasi eller ens ett avlägset framtidsscenario. För att förverkliga detta löfte är genomförandet beroende av tre stora faktorer: batteritillverkningen, laddningsprocessen och räckvidden. 

När det gäller laddning och räckvidd ger en innovation som testats på senare år lovande framtidsutsikter: introduktionsvägen. Sverige visade vägen 2019 genom att bygga världens första induktionsladdningsväg på Gotland. 

Denna tekniska lösning gör det möjligt att ”kontaktlöst” överföra energi till ett fordon tack vare en sensor, placerad under chassit, som kommunicerar med en elektrisk slinga inbyggd i vägbanan. Laddningsprocessen utförs mellan sändarspolar integrerade i vägen och mottagningsenheter i fordonet genom att skapa ett magnetfält och överföra energi med hjälp av detta.  

Avancerade försök i Tyskland 

Induktiv dynamisk laddning av elfordon från vägbanan är därför inte längre en utopi. Efter Sverige är Tyskland platsen för avancerade försök på detta område. I april 2021 i Karlsruhe invigdes en 100 meter lång vägsträcka vid en busstation, utrustad med denna laddningsteknik, i ett pilotprojekt lett av EnBW (Energie Baden Württemberg). 

Ett andra projekt har pågått sedan januari förra året för att installera tekniken på en annan 100 meter lång väg, denna gång i Köln på initiativ av BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen/tyska vägforskningsinstitutet).  

Tre VINCI-företag 

Bygg- och anläggningssektorn blir ledande inom elektrisk mobilitet. Här valdes en lösning som realiserades av VINCI-gruppen i Tyskland för dessa två projekt. 

Syftet är att bygga fullt fungerande vägar som har fördelen att möjliggöra kontaktlös laddning av elfordon under färd. 

Denna teknik minskar batterikapaciteten och -förbrukningen, ökar räckvidden och minskar tiden vid laddningsstationerna. Detta induktionsladdningssystem, där flera hundra meter kan installeras på en enda natt, kan användas för alla typer av fordon och alla kategorier av vägar. 

Slutligen ansluts en faktureringsenhet till varje laddningsmottagare i fordonen, vilket gör det möjligt att mäta mängden överförd el. 

I samarbete med Technische Universität Braunschweig,, Volkswagen och det israeliska nystartade företaget ElectReon, som ligger bakom laddningstekniken, deltar tre dotterbolag inom VINCI-koncernen, varav två tillhör VINCI Energies, i dessa pilotprojekt: Omexom, Axians och Eurovia. 

”Omexom ansvarar för att installera energihanteringsenheten och internetanslutningen. Axians säkerställer IT-säkerheten i betalningssystemet i fordonens mottagningsenheter. Eurovia och dess dotterbolag Via IMC har slutligen uppgiften att planera och bygga hela systemet och garantera dess stabilitet”. förklarar Dirk Ebersbach, Manager Via IMC. 

Ett beprövat system 

Den största utmaningen var verkligen att garantera systemets tillförlitlighet. ”Vi var tvungna att försäkra oss om att all elektronik som integrerades i vägbanan inte försämrades med tiden eller påverkades av dåligt väder. För detta har vi gjort ett otal tester av asfaltens kvalitet och valt att gräva ner kablarna i små diken för att minska trycket på de elektroniska systemen”, förklarar Dirk Ebersbach. 

”Vi var tvungna att försäkra oss om att all elektronik som integrerades i vägbanan inte försämrades med tiden eller påverkades av dåligt väder” 

När det gäller strålningens påverkan på hälsan i de elektriska system som induceras av denna anläggning kan chefen för Via IMC komma med lugnande besked: “systemet är antingen på eller av, med andra ord är det endast aktivt och avger ett elektromagnetiskt fält när fordonet passerar över under några mikrosekunder. 

Återstår endast att hitta en affärsmodell som säkerställer systemets ekonomiska bärkraft. Kommer den offentliga eller den privata sektorn, eller kanske en kombination av båda, att stå för investeringarna? Det återstår att se. Men Dirk Ebersbach är säker på att induktionsvägen kommer att bli verklighet för alla om 5 till 10 år. 

16/09/2021