I Belgien har Infrabel gett Cegelec IMCS i uppdrag att upprätta ett system för verifiering av topografiska järnvägsmätningar. Projektet, som kallas Hyperion, kommer att optimera tågsäkerheten.

För att göra järnvägsnätet och tågtrafiken ännu säkrare har EU infört standarden ETCS (European Train Control System). Belgien är ett av de första länderna som tillämpar denna standard för signalering och hastighetskontroll för tåg. För varje tåg beräknar ETCS en maximal hastighet som visas kontinuerligt på förarens instrumentpanel. Om detta värde överskrids tar ett ”onboarding system” kontroll över tåget och sänker hastigheten.

Vårt datainsamlingssystem överträffar Infrabels kravspecifikationer som var att utföra datainsamlingen med ett tåg som kör i 120 km/tim och att kunna garantera en precision på mindre än 1 meter.

Detta system är baserat på markutrustningen som interagerar med tågets dator. Systemets höga tillförlitlighet är beroende av precisionen i de data man använder för att beräkna tågets hastighet utifrån dess exakta position. Det är därför som utformningen av ett ETCS-baserat system för en given färdväg utgör en kritisk fas.

I Belgien har Infrabel givit Cegelec IMCS (Industrial Measurers & Control Systems) i uppdrag att ta fram ett verktyg för validering av de topografiska data som registreras i tågets datasystem.

Principen för detta projekt, som kallas Hyperion, är följande: Systemet samlar in data från olika säkerhetsobjekt (signalsystem, kontrollboxar, spårväxlar etc.), placerar dem på en karta över järnvägsnätet och jämför dem med de uppgifter som finns i databasen.

Raphael Van den Bogaert från Cegelec IMCS tillägger: ”Det verifieringssystem som vi installerar kommer att mäta den befintliga infrastrukturen autonomt för jämförelse av våra data, särskilt topologiska data, med den mätning som tidigare utförts av förvaltaren. En rapport skickas till Infrabel, som vid behov justerar sin senaste mätning.”

Med en precision på 10 centimeter

För att utföra den topografiska referensavläsningen i enlighet med Infrabels specifikationer installerade Cegelec ett system med bild- och lokaliseringssensorer på ett utvalt tåg för att göra mätningar och utföra relevanta avläsningar. Detta tåg körs på järnvägsnätet och registrerar data som beskriver infrastrukturen. Med hjälp av dessa uppgifter upprättas sedan en referensavläsning som ska användas vid verifieringen.

 ”Vårt datainsamlingssystem uppfyller Infrabels kravspecifikationer som var att utföra datainsamlingen med ett tåg som kör i 120 km/tim och kunna garantera en precision på mindre än 1 meter, vilket är standarden för digital signalering. Vi uppfyller detta krav med råge, eftersom vi klarar att registrera verkligheten med 10 centimeters precision”, betonar Raphael Van den Bogaert.

Det var en utmaning att samtidigt uppfylla både hastighetskravet och precisionskravet. De topografimätningar som utförs av Infrabel sker vanligtvis vid 30 km/tim. ”Det är för att inte störa trafiken under dagen med speciella behörigheter som förvaltaren har fastställt denna hastighet på 120 km/tim”, preciserar Raphael Van den Bogaert.

Resultatet är övertygande. Hyperion analyserar data som samlats in på fältet med en identifieringsgrad på 99 %. Det läser av bland annat signaler och spårväxlar som sänder information till tåget och signalpaneler. ”Efter tre dagar var avläsningen slutförd, utan de fel som fanns i det gamla systemet med uppspelning för två personer av en video som spelats in från tåget”, tillägger han.

Hyperion-projektet som genomförts av Cegelec IMCS har nominerats av RailTech Europe till innovationspriset i kategorin infrastruktur. Den belgiska järnvägsförvaltaren värdesätter denna innovation högt, som ”gör det möjligt att reagera snabbt vid kontroller när nödvändiga ETCS-anpassningar behöver göras”, enligt Patrick Buckens från Infrabel.

15/10/2020