Genom att kombinera byggnadsdata (BIM) och fältdata (SIG), bland andra uppgifter, gör konceptet City Information Modeling (CIM) det möjligt att betrakta en intelligent byggnad i sitt territorium. Ett beslutsverktyg för byggentreprenörer i smarta städer.

CIM (City Information Modeling), som är en förutsättning för den smarta staden, innebär innebär att man modellerar en stad eller område. Den sammanställer ett stort antal data som trafikflödet, tillståndet för energiförsörjningsnät eller vädret.

Denna ”CIM-ansvarig” är en garant för datakvaliteten och harmoniseringen av processer.

Till detta kommer data från GIS (geografiskt informationssystem), som lokaliserar föremål, informationspunkter på en georefererad karta och BIM (Building Information Modeling), byggnadens digitala kopia som innehåller alla dess fysiska, tekniska och funktionella egenskaper.

Genom att kombinera alla dessa uppgifter knyter CIM infrastrukturerna till sina territorier. Den gör det möjligt att belysa valmöjligheter för entreprenörer, lokala politiker eller nätverksoperatörer. Och att svara på frågan: med tanke på den kommersiella eller tertiära funktionen och den framtida stadsmiljön (närhet till skolor, transportmedel osv.), vilken är den idealiska placeringen av den här byggnaden?

CIM gör det också möjligt att göra simuleringar. I händelse av en brand eller terroristattack, ger utrymningsvägarna ett snabbt tillträde till byggnaden för räddningsmanskapet? 

CIM kan också användas för energieffektiviteten. ”Om vi tar förvaltningen nattetid av ett värmenätverk i en stad till exempel, föreslår Mathieu Rigaud, projektledare för BIM FM på VINCI Facilities. Genom att avgöra om det rör sig om tomma kontorsbyggnader eller bostadshus är det möjligt att optimera eller minska servicenivån beroende på de människor som betjänas.”

Harmonisera dataformaten

Fördelarna med CIM testas mycket konkret av VINCI Construction, som representant för ett projekt som rör universitetsområdet i storstaden Dijon som i början av utbildningsåret ska hysa Ecole spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie (specialskola för offentliga arbeten, byggnation och industri) och Ecole supérieure d’électronique de l’Ouest (västra högskolan för elektronik). När universitetsområdet väl tagits i bruk kommer det att samverka med OnDijon, den smarta staden, för att tillhandahålla information om energiprestanda och beläggning.

VINCI Energies har för sin del alla byggstenar för att möta CIM-utmaningen med Citeos (urban utrustning) och Axians (ICT-lösningar).

För Mathieu Rigaud finns det ett antal förutsättningar för CIM. ”De olika aktörerna måste tala samma språk och ha en gemensam ontologi. Nittio procent av uppgifterna måste vara standardiserade eller åtminstone bygga på en översättningstabell.” Aktörerna för den smarta byggnaden har kommit överens om ett filformat (BCF, för BIM Collaboration Format) för datautbyte.

Och på samma sätt som det finns en BIM-ansvarig behövs det också en CIM-ansvarig för att garantera en god samordning mellan projektets olika aktörer. Denna ledare är också en garant för datakvaliteten och harmoniseringen av processer.

11/02/2021