Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Energiomställningen i transportsektorn, som släpper ut stora mängder växthusgaser, omfattar även utveckling av järnvägen. För att påskynda omställningen behöver denna sektor ekonomisk, hållbar och smidig utrustning. Och Mobilitys strategiska inställning till signalering kapslar in detta perfekt.

Företaget Mobility har specialiserat sig på signalsystem som utlovar resultat i tredubbla led: prestanda, säkerhet och sparsamhet.

Företaget Mobility har specialiserat sig på signalsystem som utlovar resultat i tredubbla led: prestanda, säkerhet och sparsamhet.

Transportsektorn står för mer än en fjärdedel av EU:s utsläpp av växthusgaser, enligt Europeiska miljöbyrån.

Men de olika transportsättens andel av utsläppen är mycket ojämn. I Frankrike till exempel, ”förorenar järnvägstågen åtta gånger mindre än bilarna per person och kilometer”, enligt ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Frankrikes miljö- och energimyndighet)). Utvecklingen av järnvägen, oavsett om det rör sig om person- eller godstransporter, är därför avgörande för att påskynda den ekologiska omställningen och detta är också föremål för prioriterade program inom EU.

Järnvägens låga koldioxidavtryck i Frankrike beror främst på energieffektiviteten i detta transportsätt., men för att kunna utvecklas och användas, måste järnvägsinfrastrukturen vara ekonomiskt tillgänglig och behöver därför högpresterande och billigare fast utrustning. Signalsystemet är en viktig del av denna infrastruktur.

”Påskyndandet av omställningen av person- och godstrafiken till järnvägen sker genom utveckling av signalsystem, som på samma gång är billigare, mer hållbara, renare och effektivare”, konstaterar Stéphane Berthet, som är vd för Signalling hos Mobility.

Detta VINCI Energies-företag som är specialiserat på konstruktion och utplacering av signalsystem kombinerar prestanda, säkerhet och sparsamhet. Detta är en ganska okonventionell inställning  på en marknad för signalsystem för järnväg, som domineras av tre elektronikjättar, Thales, Alstom och Hitachi, som har utrustat järnvägsnätet med sina egenutvecklade lösningar.

Inför detta “nästan”-monopol har utmanare, för att ta plats, inget annat val än att satsa på innovation.

Öppen massproduktion

Mobility har byggt sitt erbjudande på tre principer: öppenhet, modularitet och rätt dimensionering av signalsystemen. Företaget är en samordnare, som utformar sina arkitekturer och sin programvara på ett helt öppet sätt.

Vi äger inga immateriella tillgångar, utan 100 % av den materiel som används är kommersiellt tillgänglig i stor mängd. När vi säljer in ett projekt, tillhandahåller vi alla dess element: källkoder, valideringssystem och komponenter. Våra kunder är därför fria att utveckla sina system alltefter sina behov”, preciserar Stéphane Berthet.

Utrustningen som används tillverkas i enorma kvantiteter – många tiotusentals av de automatiska säkerhetssystemen tillverkas till exempel varje år – medan produktionen av egna lösningar är begränsad till några hundra artiklar per år. Alla komponenter är individuellt modifierbara och utbytbara med andra produkter på marknaden, vilket säkerställer en lång livslängd för systemet om det skulle uppstå problem med någon enskild komponent.

”Vår modulära modell gör det möjligt för oss att konfigurera våra lösningar efter våra kunders exakta behov.”

Slutligen försöker Mobility inte att sälja överdimensionerade lösningar. ”Vår modulära modell gör det möjligt för oss att konfigurera våra lösningar efter våra kunders exakta behov”, fortsätter vd:n.

Ledande inom signalsystem för spårvägar

Detta öppna tillvägagångssätt gjorde det möjligt för Mobility att redan 2015 övertyga de första kunderna bland operatörerna av spårvägsnät. Transportmyndigheterna i städerna Luxemburg, Nice, Caen, Bordeaux, Bryssel och Ile-de-France Mobilités har antagit dessa automater.

Vi är marknadsledande inom signalsystem för spårvägar i Frankrike. Men de största möjligheterna finns inom järnvägen. I dag går vi in i den via de små regionala linjerna, uppställningsspåren, teknikcentra och växlingsbanorna”, noterar Stéphane Berthet. Andra mål är: organiserande myndigheter, operatörer av teknikcentra, hamnar och industriområden, förvaltare av infrastruktur, privata nät eller turistnät.

År 2019 fick Mobility kontraktet för SNCF:s underhålls- och uppställningsplatser för spårvagnar och tåg T12 och T13 i Versailles och Massy. På senare tid, har även järnvägsnätet på Korsika (232 km) valt Mobiltys system. Företaget genomförde också studier, leverans, installering och idrifttagning av tio plankorsningar som en del av renoveringen av Petit Train de La Mure, som är en turistlinje i Isère (38).

TGV får vänta

Och det så kallade ”struktureringsnätet” (TGV + regionaltåg)? Den etablerade franska järnvägsoperatören använder för närvarande endast egna lösningar, som utvecklats internt under årens lopp. ”Idag tillåter SNCF Réseaus tekniska standarder oss inte att komma åt struktureringsnätet. Vi har inlett en dialog med den tekniska avdelningen SNCF Réseau för att dryfta möjligheten till anpassningar, som skulle göra det möjligt för oss att delta i loppet men dessa åtgärder tar med oundvikligen  tid”, förklarar Stéphane Berthet.

Vd:n visar ändå sitt självförtroende: ”Tendensen går åt vårt håll. Lagen för orientering av mobilitet (LOM), framtida återlansering av gods, operatörens behov att rationalisera sina utgifter, öppning av järnvägsnätet för konkurrens … En betydande del av utrustningen på plats håller på att bli föråldrad och SNCF vet att våra system är mycket billigare, minst lika effektiva och säkra, säkert mer motståndskraftiga och ekonomiska än den utrustning som finns på plats.” 

 

15/02/2023