Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Kollektivtrafikföretaget i den österrikiska huvudstaden har tillsammans med Cegelec City Solutions tagit fram och utformat en självförsörjande övertäckt struktur vid torget framför en av stadens tunnelbanestationer.

På grund av den globala uppvärmningen kan stora storstadsområden förvandlas till en veritabel ugn under vissa delar av året. Den höga befolkningstätheten och den alltför omfattande mineraliseringen av städerna skapar urbana värmeöar med kraftigt ökade luft- och yttemperaturer som är särskilt kännbara på natten.

Detta fenomen påverkar invånarnas hälsa och välbefinnande, men också energiförbrukningen från luftkonditioneringen, stadskärnornas attraktionskraft och bevarandet av den biologiska mångfalden för djur och växter.

Det är i detta sammanhang som Wien bestämde sig för att bygga om torget framför tunnelbanestationen Spittelau i stadens centrum för att skapa en optimerad komfortzon.

Vi ville installera ytterligare belysning utan koldioxidutsläpp samtidigt som vi erbjuder större trygghet på en plats där cirka 70 000 människor passerar per dag, för att inte tala om antalet cyklar, förklarar Katharina Pucher, projektledare och ansvarig för grön infrastruktur på Wiener Linien, kollektivtrafikföretaget i den österrikiska huvudstaden.

Optimerad komfortzon

Utvalda i slutet av 2020 som en del av en anbudsinfordran har Cegelec City Solutions Vienna, ett dotterbolag till VINCI Energies, utvecklat strukturer för att erbjuda invånarna skugga och svalare luft under varma dagar, men även skydd för regn och ett trivsamt ljus på natten.

– I samarbete med arkitektfirman EGKK för Wiener Linien har vi utformat två olika typer av strukturer: en första med sittplatser i skuggan, med en solcellsmodul och integrerad LED-belysning, och en andra som erbjuder skugga med hjälp av växter och sprutmunstycken för vattendimma, förklarar Roman Tarnawski, Deputy Business Unit Manager på Cegelec City Solutions i Wien.

Pilotprojekt

Det första systemet med solcellspaneler gör det möjligt att alstra och lagra energi i batterier som kan användas på natten för att skapa en trevlig och trygghetsskapande belysning. – Ingen extern energikälla behövs för produktion av el på den här strukturen, understryker Roman Tarnawski.

”Ingen extern energikälla behövs för produktion av el på den här strukturen med sittplatser i skuggan och utrustad med en solcellsmodul.”

För att projektera, utveckla och producera solcellsmodulerna på den här strukturen vände sig Cegelec City Solutions Vienna, som ansvarar för det tekniska genomförandet, till ett annat företag i VINCI-koncernen, Ertex Solar – ett österrikiskt dotterbolag till VINCI Construction.

– Vi har tillverkat och levererat solpaneler av glas/glas-typ [eller tvåglas, en ny generation mer motståndskraftiga och stabila moduler] som vi var tvungna att anpassa till en specifik färg. Vi presenterade flera färgprover så att Cegelec City Solutions och Wiener Linien kunde göra sitt val, konstaterar Michaela Fink, marknadsföringsansvarig på Ertex Solar.

Byggarbetena och strukturerna slutfördes i slutet av februari 2021. – Detta är ett pilotprojekt och vi hoppas kunna utveckla fler liknande i staden, avslutar Katharina Pucher.

 

14/10/2021