Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Hur låter man förtroendevalda i små städer reglera och fjärrstyra elförbrukningen efter behov? Företaget Fournié Grospaud Synerys har utvecklat en ad hoc-lösning, som är öppen, skalbar och kostnadseffektiv.

I Frankrike står den offentliga belysningen för 41 % av de lokala myndigheternas elförbrukning, 16 % av deras sammanlagda energiförbrukning och 37 % av deras elräkning, enligt ADEME (Agence de la transition énergétique), dvs. byrån för energiomställning.

Hanteringen av den offentliga belysningen är därför en icke försumbar källa till minskad konsumtion. För att förbättra energiprestanda i sitt belysningssystem kan de lokala myndigheterna agera på flera sätt, till att börja med renovering eller utbyte av ofta föråldrade armaturer (nästan 40 % av armaturerna i drift är mer än tjugo år gamla) som drar för mycket energi (klotlampor, kvicksilverånglampor).

Samtidigt kan de också välja en systematisk reglering av ljusförbrukningen. Många fjärrstyrningssystem gör det möjligt för kommuner att anpassa belysningsutbudet till stadsbornas verkliga komfort- och säkerhetsbehov. Inom varumärket Omexom (VINCI Energies) har företaget Fournié Grospaud Synerys nyligen utvecklat en enkel och ergonomisk lösning, som döpts till Luxiome, för att hantera tändning och släckning av lampor för att begränsa slöseriet med energi och minska ljusföroreningarna.

Rörligt webbgränssnitt

”Luxiome gör det möjligt att utforma offentlig belysning individuellt eller centralt, helt självständigt, utan att anlita någon tredje part”, sammanfattar Charlotte Viard, affärschef på Fournié Grospaud Synerys. Hon förklarar vidare: ”Vi installerar en automat i form av en liten låda i elskåpen som lyktstolparna är anslutna till, och de förtroendevalda eller operatörerna behöver bara programmera och styra sina egna belysningsalternativ via ett säkert webbgränssnitt, som är placerat i Frankrike och som är tillgängligt från en dator eller smartphone.”

VINCI Energies ville i första hand möta de små och medelstora kommunernas behov genom att utveckla en lösning som är tekniskt enkel och budgetvänlig, enkel att använda och skalbar.

”Marknaden saknar inte erbjudanden men de motsvarar inte alltid verkligheten helt och hållet för små lokala myndigheter. Många lösningar är äganderättsligt skyddade, vilket hindrar möjligheterna till samverkan med annan programvara och därmed minskar möjligheterna för utveckling av befintliga system. Det är därför vi har gynnat ett öppet och skalbart system, som inte är äganderättsligt skyddat, som är kompatibelt med all programvara för datoriserade underhållssystem (CMMS) och kan samverka med alla hypervisorer”, förklarar Benoît Pueyo, företagschef på Fournié Grospaud Synerys.

”Luxiome gör det möjligt att utforma offentlig belysning individuellt eller centralt, helt självständigt, utan att anlita någon tredje part.”

Varningar vid överkonsumtion

Styrenheten gör det möjligt för operatörer att skapa veckoscenarier för att tända och släcka belysningen över ett helt område och schemalägga avstängningar på natten. Fournié Grospaud Synerys valde en styrning för hela rader av lyktstolpar. Andra erbjudanden inom fjärrhantering handlar om styrning av belysningen vid enheten: en dyrare precisionsnivå och inte helt anpassad till små och medelstora kommuners efterfrågan.

Med Luxiome kan den förtroendevalde tända och släcka ”strategiska” grupper av offentliga belysningsskåp, särskilt i samband med exceptionella händelser (dåligt väder, festligheter etc.), eller styra belysningen i kommunen i nödsituationer. Den exakta övervakningen av elförbrukningen säkerställer en optimering av tändningstiderna.

Borgmästaren eller operatören informeras också i realtid om perioder av överkonsumtion (otillåtna anslutningar, frånkopplingar eller intrång i belysningsskåpet etc.). Enkelheten och lättheten att fjärruppdatera klockor gör det möjligt att begränsa underhållsturer och säkerställa en prestandanivå över tid.

Långsiktigt

Eftersom de totala offentliga prestandakontrakten (MPPP) i allmänhet kalibreras över fem eller tio år erbjuder Fournié Grospaud Synerys tioåriga abonnemangsavtal. Med tanken att inleda ett partnerskap på längre sikt.

”Luxiome-erbjudandet bygger på ett smartkort som matas elektriskt av elskåpen: inget batteri och en mycket lång livslängd. Lösningens skalbarhet förpliktigar, tanken är att tillhandahålla stödtjänster på lång sikt, längre än tio år. Det är samma långsiktiga logik som gör att vi har satsat på 4G snarare än på LoRa-teknik eftersom vi inte är säkra på att denna kommer att användas i så stor utsträckning om tio år”, berättar Benoît Pueyo.

På förslag i kataloger och på rekommendation av företagen Citeos (VINCI Energies), inom ramen för deras partnerskap och åtgärder för undersökning hos kommuner i Frankrike, har Luxiome redan antagits av flera städer, som Châtelaillon-Plage (Charente-Maritime), där 53 skåp har utrustats med automater.

08/09/2022