Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Smartroad Gotland på ön Gotland i Östersjön är en elektrisk induktionsväg som kan ladda fordonets batterier under resan. Eitech Electro, ett VINCI Energies-företag, är involverat i experimentet. 

En elbuss går på en ny typ av vägsträcka i Sverige. Vägen kallas Smartroad Gotland. Denna 1,6 kilometer långa vägsträcka på den idylliska ön Gotland, som är en ekokommun mitt i Östersjön, är utrustad med en särskild trådlös elektrisk laddningsteknik, baserad på induktion. 

Tack vare kopparspolar som installerats under vägen kan energi överföras till en mottagare installerad på alla typer av elfordon – lastbilar, bussar eller bilar. Metoden gör det alltså möjligt att ladda en motor under körning. 

Denna teknik gör infrastrukturen intelligent – den aktiveras bara när fordonet passerar. Identifieringen av fordonet görs meter för meter. Varje sektion slås på och av under några millisekunder. Det finns därför ingen risk för att människor eller djur, som korsar vägen, utsätts för elektromagnetiska fält. 

Lösningen, som utvecklats av det israeliska företaget Electreon, är särskilt fördelaktig för långdistansfordon, som klarar sig utan tunga och dyra batterier, och inte behöver stanna för att ladda fordonet. 

Fyra experiment 

Projektet distribuerades från hösten 2020 till våren 2022 och finansieras av Trafikverket. För att minska vägtransportens andel (30 %) av koldioxidutsläppen planerar Sverige att bygga induktionsvägar på en yta av cirka 2 000 km, till en uppskattad total kostnad av 3 miljarder Euro. 

 Sverige planerar att bygga cirka 2 000 km induktionsvägar till en uppskattad total kostnad av 3 miljarder Euro 

Smartroad Gotland är ett av fyra pågående experiment i landet med denna teknik, inför en större utplacering på en del av en pilotväg i Örebro-Hallsberg. 

I detta avantgarde-projekt ansvarade Eitech Electro (VINCI Energies) för installation och idrifttagning av Electreon-systemet. “Vi har implementerat och anpassat systemet till lokala föreskrifter i Sverige (dimensionering av kablar, utrustning och fördelningscentraler osv.) från design till konstruktion”, förklarar Tomas Lindsbro, affärsenhetschef på Eitech Electro. 

“Vi säkerställde också installationen av hela systemet och utrustningen från Electreon, till exempel ledningsenheter och spolar under vägen. Driftsättningen var en del av vårt ansvar”, tillägger han. 

Systemet, där tre till fem personer från Eitech Electro arbetade efter behov, är inte bara toppmodernt utan har också fördelen av att vara hållbart. Med normalt underhåll skulle spolarna och all utrustning ha en livslängd på cirka 40 år.  

I Tyskland – ett induktivt laddningsprojekt under körning 

Den 28 januari 2021 beviljade det tyska federala institutet för vägforskning finansiering till Eurovia Teerbau, ett dotterbolag till VINCI-gruppen, och till dess partner Volkswagen, Omexom GA Süd (VINCI Energies), samt University of Technology i Braunschweig, för att stödja forskningsprojektet eCharge. Mål: att utveckla ett kontaktlöst induktivt laddningssystem för elfordon under körning. Om projektet visar sig vara framgångsrikt, finns det planer på att bygga 25 km av “e-korridorer” med jämna mellanrum på motorvägarna. Projektgruppen vill också undersöka möjliga faktureringsförfaranden och ekonomiska driftsätt. Utvecklingen av denna teknik är också föremål för ett europeiskt projekt som heter INCIT-EV och forskningsprojektet “InductInfra” vid RWTH Aachen University.

16/09/2021