Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En flytande solcellsanläggning på en sjö i Nordrhein-Westfalen ska producera grön el och vätgas. Utmaningen är att få alla komponenter i systemet att kommunicera med varandra i realtid och att maximera egenförbrukningen av den energi som produceras på platsen.

År 2023 kommer sjön i grustaget i Hüdderath i Nordrhein-Westfalen (Tyskland) att förses med ett flytande solcellssystem om 9 hektar. Detta projekt, som har fördelen att det inte tar upp värdefull jordbruksmark, bygger på ett slutet system för produktion av el och kommersialisering av grön vätgas.

En del av elen som produceras på plats kommer att användas till själva driften av anläggningen med sikte på koldioxidneutralitet, medan en annan del kommer att omvandlas till grön vätgas genom elektrolys.

”Detta projekt ska fungera som en referens för hela regionen och hela industrin”

Den energi som här produceras och lagras kommer att vara tillgänglig för andra lokala aktörer, såsom livsmedelsgrossisten Chefs Culinar som har uttryckt intresse för detta projekt för att på sikt kunna förse sin lastbilsflotta med vätgas.

Från utformning till genomförande

Detta ambitiösa projekt, som kallas för ”Hydrogen Impulse Niederrhein – WIN”, drivs av tre företag i Niederrhein: Teunesen Group, en specialist på sand- och grusutvinning, Omexom Smart Technologies, en verksamhet inom VINCI Energies med inriktning på komplexa produktions- och kontrollprocesser för alternativa energikällor, vatten, livsmedelsindustrin och bulkprodukter samt Wystrach, en leverantör av system för hela vätgasförsörjningskedjan genom elektrolys.

I detta projekt, vars totala investering uppgår till cirka 11 miljoner euro, fungerar Omexom som teknisk systemintegratör. ”Vi medverkar inom områden som kommunikation, nätverksteknik och systemstyrning. Men vi har också en stödroll under hela projektets utformning fram till dess genomförande (rådgivning om systemkomponenter, val av leverantörer, fastställande av gränssnitten mot industriplatsen osv.)”, förklarar Thomas Willems, chef på Omexom Smart Technologies i Uedem.

Vidareutveckla konceptet

Även om den teknik man använder sig av redan är beprövad, det vill säga att koppla samman solcellssystem, elektrolysörer och lagringskapaciteter, är utmaningen för Omexom med samarbetspartners att uppnå en maximal egenförbrukning av den el som produceras på platsen och att maximera självförsörjningsgraden.

För att detta ska vara möjligt måste alla systemkomponenter alltid kommunicera med varandra i realtid och kunna anpassa sig till förändringar, i det här fallet förändringar i den energi som genereras av solcellssystemet. Utmaningen blir därför att uppnå bästa möjliga funktion för varje enskilt system i enlighet med det övergripande konceptet”, säger Timon Mund, projektchef för IoT & Smart Grid på Omexom Smart Technologies.

Detta innovativa projekt innefattar en forskningsdel som involverar vetenskapliga samarbetspartners såsom Zentrum für BrennstoffzellenTechnik i Duisburg och Universitetet för tillämpad vetenskap i Osnabrück.

Tanken är att på sikt kunna vidareutveckla konceptet på andra platser. ”Detta projekt ska fungera som en referens för hela regionen och industrin, men med vissa förfiningar kan systemet få en bredare tillämpning, säger Thomas Willems. Den förnybara energikällan behöver inte nödvändigtvis komma från ett flytande solcellssystem.

”Vind- och solkraftverk till exempel, som inte längre kommer att erhålla subventioner inom ramen för EEG (tysk lag om förnybar energi), kommer att behöva finna lösningar för att undvika avveckling”, tillägger chefen för Omexom Smart Technologies. Produktionen av grön vätgas kan vara en bra lösning för dem.

 

20/01/2022