Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

För att minska den fossildrivna trafiken i stadens centrum förlitar sig vissa europeiska storstäder på en kombination av flodtransport och stadstrafik i utsläppsfria fordon. Nedan listar vi tre exempel från Strasbourg, Bryssel och Amsterdam.

Att transportera varor vattenvägen ger stora ekonomiska fördelar, eftersom lastkapaciteten är vida överlägsen andra transportsätt, leveranstiderna är mer pålitliga, lagringskapaciteten är stor och olycksrisken är låg.

Men det är nog ändå den miljövänliga aspekten som är mest framträdande. Flodtransporter genererar en femtedel så lite koldioxidutsläpp som vägtransport per ton varor som fraktas, och bullernivåerna från detta transportsätt är också låga. Denna nygamla transportmetod avlastar också vägtrafiken – en pråmkonvoj med en last på 4 400 ton ersätter 220 lastbilar med 20 tons kapacitet.

“Vägtransporter genererar fem gånger så stora koldioxidutsläpp som flodtransporter.”

De ekonomiska och miljömässiga fördelarna skulle mycket väl kunna leda till att vattenvägarna förändrar den urbana logistiken i grunden.

I flera metropoler har man infört flodtransporter och leverans den sista kilometern med utsläppsfria transporter, framför allt med lastcyklar, som är ett slags elcyklar med släpvagn. Målet är att minska den fossildrivna trafiken i stadsnära områden och på de stora vägarna som går genom centrum. 

Strasbourg satsar på pråm och cykel

Under hösten 2019 efterfrågades projektidéer för att öka flodtransporterna i en gemensam satsning från Voies navigables de France, staden Strasbourg och storstadsområdet Strasbourg. Målet: att minska buller, koldioxidutsläpp från vägtransporter, och trafikstockningar i centrum. Staden har en stor lastkaj för lastning och lossning av gods, men fram till maj 2018 var den reserverad för byggtransporter. När lastkajen efter det öppnades upp för logistikprojekt kunde man börja transportera varor och gods via floden och vidare till stadskärnan. Kajen är 48 meter och har en lagringsyta på 450 m².

Den vinnande projektidén kom från Urban Logistic Solutions (ULS) som startat en båttransport som går dagligen mellan den fristående hamnen i Strasbourg och från grannkommunerna till lastbryggan, och därifrån transporteras varorna vidare till  centrum med lågförorenande transporter som bland annat lastcyklar. Upp till 122 ton gods kan levereras under en enda båttransport. 

Projektet fokuserar i första hand på att frakta drycker till kaféer, hotell och restauranger och i sista hand till individuella kunder. I november 2020 levererades sex ton kullerstenar med pråm från hamnen i Rhen i Strasbourg och sedan med cykelkärra de sista meterna till byggarbetsplatsen, en före detta tobaksfabrik. Med en lastad pall på cykelsläpet kan varje leverantör hinna med upp till 33 utkörningar på drygt 2 timmar.

Bryssel bygger två urbana omlastningsterminaler

Floden är den enda tillfartsvägen till den belgiska huvudstaden som inte är igensatt av tung trafik. På floden ryms dessutom dubbelt så mycket trafik som idag, utan att det krävs några särskilda anpassningar. Den 14,4 km långa flodvägen som går genom Bryssel används nästan uteslutande för transporter till och från stadens hamn.

De lokala företagen uppmuntras att använda flodtransport för att leverera eller ta emot varor. Ett av de starkaste argumenten är de miljömässiga vinsterna.

Att göra en trafikomställning genom att byta från vägtransporter till flodtransporter eller genom att kombinera båda metoderna kan minska koldioxidutsläppen avsevärt. Till exempel bidrog de 7,3 miljoner ton gods som transporterades vattenvägen till Bryssels hamn under 2018 till att avlasta trafiken i den belgiska huvudstaden och dess omgivningar med motsvarande 680 000 lastbilar, vilket minskade koldioxidutsläppen med 106 000 ton.

Huvudstadsregionen Bryssel har tagit fram en strategisk plan för att främja hållbara transporter som började omsättas i praktiken redan 2013.

Som ett led i denna plan har två urbana omlastningscenter under ledning av Bryssels hamn byggts längs kanalen. Varor som anländer sjövägen kan lossas, omlastas vid behov och sedan transporteras till slutdestinationen med ett annat transportsätt den allra sista biten.

Amsterdam: ett växande logistiknav

Larendael Investments, ett företag som grundades av två nederländska entreprenörer, planerar att börja transportera varor genom Amsterdams kanaler från och med 2022. Med nytänkande och inspiration från stadens storhetstid som kommersiellt transportnav på 1600-talet kommer nu delar av stadslogistiken att ställas om till hållbara transporter på kanalerna. 

Detta ambitiösa projekt bygger på ett multifunktionellt logistiknav med över 125 000 kvadratmeter lager och kontorsyta som håller på att byggas med hållbara material – Logistic Cityhub. 

Logistic Cityhub byggs på mark som arrenderas av hamnen i ett område vid Nordsjökanalen, mindre än 7 minuter från stadens centrum vattenvägen.

Alla logistikanläggningar kommer att utformas för att underlätta bulktransporter av varor. Larendael Investments planerar att hyra cirka 30 lagerlokaler i det växande logistiknavet.

Nederländska e-handelsföretag som CoolBlue och Bol.com kan vara bland de första som hakar på den nya transporttrenden. Men också bryggeriet Heineken, som levererar drycker till alla stadens försäljningsställen. Heineken har även förut använt båtar för att säkerställa leveranserna till och inom Amsterdam.

Från och med 2030 kommer det inte längre vara tillåtet att köra med lastbilar och dieselfordon i den nederländska huvudstaden.

14/01/2021