Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Klimatförändringar och växtskyddsmedel decimerar bisamhällen över hela världen. En lösning på denna oroande nedgång för våra ekosystem är en ”smart” bikupa som håller på att testas fram i Nya Kaledonien av Axians och startup-företaget Label Abeille.

Bidöden är ett världsomspännande faktum som identifierats under de senaste trettio åren under benämningen Colony Collapse Disorder (CCD). Fenomenet är oroande eftersom framtiden för våra ekosystem i stor utsträckning är beroende av bin. Utan bina blir det ingen pollinering. Och utan pollinering blir det inga fler blommor, frukter eller grönsaker.

”Tanken är att sammanställa så mycket data som möjligt för att kunna ge biodlarna de mest relevanta indikatorerna”

Ingenjörer och ekologer arbetar hårt för att ta fram lösningar och utrustning som kan hejda nedgången. Men inför detta fenomen som är lika oroande som klimatförändringar och den irrationella användningen av insektsmedel förefaller uppgiften gigantisk.

Hälsokontroll i realtid

I avsaknad av en global lösning dyker det upp mikroinitiativ över hela världen, av vilket några leder till oväntade processer. I Nya Kaledonien genomförs ett experiment kring ”uppkopplade bikupor”. Projektet leds av Axians ICT Nouméa, ett företag inom VINCI Energies specialiserat på data, i samarbete med startup-företaget Label Abeille som är baserat i Loiret.

Experimentet bygger på en intelligent box som kan placeras under vilken bikupa som helst och som med hjälp av sensorer kan registrera olika data såsom vikt, temperatur, ljusstyrka, riktning och geolokalisering av bikupan. All denna information förmedlas i realtid till en ”hälsokontroll” av bina som finns tillgänglig i en mobilapp.

Varje händelse som kräver mänsklig inblandning (skörd som ska inplaneras, kylning av kupan, tillförsel av vatten etc.) vidarebefordras till biodlaren via ett sms eller ett e-postmeddelande så att denne snabbt kan agera och undvika en kollaps av kolonin. Label Abeille står för produktionen av den uppkopplade boxen och Axians svarar för insamling och värdering av data.

Maximera produktionen

Men detta initiativ som tagits av VINCI Energies varumärke i Nya Kaledonien går längre än leverans av boxen och bearbetning av de uppgifter som genereras av denna uppkopplade bikupa.

”Vi har sponsrat bikupor på öarna Lifou och Koné och utbildat anställda på plats. Tanken är att sammanställa så mycket data som möjligt för att kunna ge biodlarna de mest relevanta indikatorerna så att de kan planera in vad som behöver göras dag för dag för att skapa en gynnsam miljö för bina och maximera produktionen”, säger Luc Winyfred, företagschef på Axians ICT Nouméa.

Snart i Europa och i Frankrike?

Axians målsättning är att på sikt kunna lansera sin produkt i Europa och som första steg i Frankrike. ”Vi är fortfarande i POC-fasen (proof of concept) med testning och anpassning av lösningen. Innan vi sprider denna vidare i Nya Kaledonien för att därefter lansera den på marknaden måste vi undanröja två yttre hinder”, understryker han.

Det första hindret gäller anslutningen. Telekomoperatören i Nya Kaledonien måste slutföra upprättandet och driftsättningen av 4G-nätverket över hela territoriet – vilket lär ta ytterligare några månader – och lansera sitt LoRa-nätverk under 2022.

Det andra hindret är av ekonomisk karaktär. Anskaffningskostnaden för den uppkopplade boxen är cirka 1 000 euro (utan GSM- eller LoRa-abonnemang, plus fraktkostnad och datahanteringsavgifter). Ett belopp som kan avskräcka amatörbiodlare. ”Vi letar efter finansieringsalternativ för att hjälpa biodlare med inköpet av produkten, säger Luc Winyfred.

Bikupor spåras med GPS

I Nya Kaledonien, liksom på andra håll i världen, ökar honungskonsumtionen markant. På några månader ökade här antalet installerade bikupor från 5 000 till 9 000. ”Nya Kaledonien producerar 127 ton honung per år. En i huvudsak småskalig produktion som ännu inte är tillräcklig för att tillgodose den lokala efterfrågan eftersom vi importerar tre ton honung varje år”, säger företagschefen.

Konsumtionen skjuter i höjden och så gör även priserna. Denna stegrande kurva ger upphov till ett annat fenomen nämligen stölder av bikupor, som också ökar explosionsartat. Även här visar sig boxen som utvecklats av Label Abeille vara till stor nytta. ”Boxen är utrustad med en GPS. Vid minsta rörelse spåras kupan och biodlaren vet exakt var den är”, säger Luc Winyfred. Ett ytterligare argument för godkännande av denna uppkopplade bikupa.

14/04/2022