Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Europeiska kommissionen genomför under de kommande årtiondena en mycket proaktiv strategi för havsbaserad vindkraft. Genom förvärvet av EWE Offshore i Tyskland är VINCI Energies väl positionerade på en marknad i medvind.

EU vill lägga i nästa växel när det gäller vindkraftverk till havs. Som ett led i detta presenterade kommissionen den 19 november 2020 en färdplan enligt vilken produktionskapaciteten ska höjas från dagens 12 GW till 60 GW år 2030 och till 300 GW år 2050.

De havsbaserade vindkraftsparkernas genomsnittliga effekt har nästan fördubblats på ett decennium.

För att uppnå målen planeras investeringar på nästan 800 miljarder euro under de kommande trettio åren. Investeringar som dessutom kommer att skapa 62 000 nya arbetstillfällen enligt kommissionen. Vi behöver installera havsbaserad vindkraft med en kapacitet på 300 GW om vi ska kunna uppnå ett integrerat och klimatneutralt energisystem till 2050bedömer man i kommissionens vägledande dokument.

Men EU ligger redan i framkant på detta område. Den havsbaserade vindkraften är starkt koncentrerad till den europeiska kontinenten, eftersom vi har tillgång till de största havsområdena i världen. ”Fem länder (Storbritannien, Tyskland, Belgien, Danmark och Kina) står för nästan 95 procent av den installerade havsbaserade vindkraftskapaciteten. Sektorn är alltså starkt koncentrerad till vissa platser. Men nya länder, såsom Taiwan, Sydkorea, USA … håller på att positionera sig” säger Sophie Meritet, lektor vid universitetet Paris-Dauphine-PSL.

Den havsbaserade vindkraften stod för endast 2,3 procent av den europeiska elproduktionen 2019, men antalet vindkraftsparker till havs växer snabbt, och den genomsnittliga effekten”har nästan fördubblats på ett decennium”, enligt WindEurope. Hornsea One i Storbritannien, som är den största havsbaserade vindkraftsparken i drift, har en installerad kapacitet på 1 218 MW. På global nivå förväntas detta produktionssätt växa med 16,2 procent per år och därmed nå 142 GW år 2030, jämfört med 23,2 GW år 2019, enligt GlobalData.

Stora projekt

”I Europa kommer flera stora projekt att se dagens ljus under de kommande fem åren” konstaterar Michael Helbig, Omexom Deutschland. VINCI Energies förvärvade 2020 ett av branschens flaggskepp, tyska EWE Offshore Service & Solutions GmbH. Företaget, som fått det nya namnet Omexom Renewable Energies Offshore GmbH, är specialister inom projektutveckling och teknik samt drift och underhåll av vindkraftsparker till havs. Med sina 160 anställda står företaget redo att spela en framträdande roll i det stora utvecklingssteg som står för dörren.

Ett av framtidens stora europeiska projekt är det vid Doggers bankar, utanför Englands kust i Nordsjön. Det rör sig om en extraordinär anläggning som redan vid öppnandet 2023 förväntas ha en kapacitet på över 3,6 GW och kunna försörja upp till 6 miljoner hushåll.

Frankrike, som har som mål att uppnå en kapacitet på mellan 5,2 och 6,2 GW till år 2028, planerar sex större projekt fram till år 2023: Fécamp (i departementet Seine-Maritime), Courseulles-sur-Mer (Calvados), Saint-Nazaire (Loire-Atlantique), Le Tréport (Seine-Maritime), Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) och Noirmoutier (Vendée). Vindparker som tillsammans beräknas ha en sammantagen kapacitet på cirka 3,3 MW.

Ett annat stort projekt är Baltic Eagle i Tyskland. Anläggningen som ska uppföras 30 km utanför ön Rügen, kommer att ha en kapacitet på nästan 500 MW och försörja 475 000 hushåll med förnybar energi.

Marknadsmöjligheter

”Med stöd av de synergier vi uppnår som en del av VINCI Energies hoppas Omexom Renewable Energies Offshore kunna tillvarata de möjligheter som denna växande marknad erbjuder” säger Michael Helbig. Han understryker styrkorna och potentialen hos VINCI Energies nytillskott: ”[V]i har en mycket hög kompetens inom förvaltningstjänster, särskilt kapitalförvaltning, men också inom inspektion och underhåll av anläggningar, samt stor erfarenhet av att bygga vindkraftsparker”.

Tack vare sitt samarbete med Omexom Niederlande har Omexom Renewable Energies Offshore, VINCI Energies nya kompetenscenter för havsbaserad energi, redan vunnit fyra kontrakt med det nederländska energiföretaget Eneco  avseende underhåll av deras vindkraftsparker till havs under en femårsperiod.

”Vi arbetar också med de franska projekten, där vi håller på att slutföra vår strategi. Vi förväntar oss en första upphandling i år”, tillägger Michael Helbig. Han hänvisar också till det förberedande arbete som utförts av Omexom Renewable Energies Offshore-teamet för att närma sig de amerikanska, polska och taiwanesiska marknaderna.

Möjligheterna är många inom den havsbaserade vindkraften. Bara potentialen hos de flytande vindkraftsanläggningarna utan förankring i havsbotten är omfattande.

15/06/2021