Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Guillaume Garric, chef över märket Omexom, analyserar de stora frågorna som berör den globala energimarknaden.

Den 20e rapporten om observationer rörande den globala energimarknaden (World Energy Markets Observatory) som publicerades av Capgemini i november 2018 understryker fyra huvudpunkter: Kina har blivit en aktör att räkna med inom elektricitetsbranschen i Europa; den ekonomiska tillväxten utmanar klimatmålen som satts på grund av klimatförändringarna; de krav som sätts på nätverken när de på ett balanserat sätt ska inkludera förnyelsebar energi begränsar ofta den « gröna » produktionen; och slutligen, « utilities »-branschen måste utvecklas och inkludera ny teknik. Guillaume Garric, som är chef över märket Omexom (VINCI Energies), analyserar och kommenterar de viktigaste frågorna som studien tar upp.

En av de slående punkterna i Capgeminis studie är bekräftelsen på att Kina blivit en tungviktare i energiekonomin. Hur kan de europeiska aktörerna integrera det faktumet i sina strategier?

Kina är en av marknadens huvudaktörer både som investerare och som utvecklare av teknik, i synnerhet inom solkraften. För inte så länge sedan, försökte landet köpa den tyska högspänningslinjen på 50Hertz, ett förvärv som Tyskland inte tillät på grund av att man ville skydda strategiska tillgångar i det känsliga klimatet som råder med en konsolidering av « utilities »-branschen. De kinesiska ingenjörerna vet hur man installerar linjer med mycket, mycket hög spänning, närmare en miljon volts, vilket innebär att de kommer att kunna leda elektricitet från Kina till Laos och varför inte senare rikta dessa el-motorvägar mot Europa och sälja el här. Omexom som arbetar på en globalt plan, ser i denna utveckling en bekräftelse på de möjligheter som råder inom energimarknadens utveckling. Och det konstaterandet gör att vi måste bli starkare för att vinna andelar i alla världsdelar.

I WEMO-rapporten understryks också den negativa inverkan som tillväxten år 2017 hade på klimatmålen. Vilka vägar finns att ta i förhållande till energi, för att tillväxt och klimat ska kunna samverka?

Omexom menar att man inte ska sätta tillväxten mot klimatmålen: den gröna tillväxten, den « smarta » tillväxten är också en typ av tillväxt. När man väljer vilka medel som ska hjälpa en att nå målen satta av klimatavtalen, går det att välja de som leder till tillväxt, till en värdegrundad tillväxt som innefattar ren energiproduktion (sol-, vind- och vattenkraft), utvecklingen av smart grid-projekt och energieffektivitetsprojekt. I vårt fall, har vi valt att vända oss mot framtidens byggarbetsplatser, marknaderna med energiprestanda, förnyelsebar energi,  smart grids, smarta städer. Vi är medaktörer i energiövergången. Det finns många som tror att morgondagens städer endast handlar om data, men i verkligheten kommer det att handla om energiprestanda och resursprestanda överlag, bland annat om hur städerna används.

Priserna för vindkraft och batterier sänks men det balanserar inte upp de kostnader som det innebär att hantera nätverk som måste förvaltas på ett intermittent sätt. Vad ska man prioritera gällande optimeringen av nätverken?

Svaren finns i en detaljhantering av nätverken. Genom att på rätt sätt styra ett smart nätverk tack vare data går det att i realtid skapa rätt balans mellan elkonsumtion och elproduktion.  Genom lagringslösningar, smart grid och smidighet som gör det möjligt att inkludera intermittens. Ett av företagen inom koncernen VINCI Energies, Smart Grid Energy, är specialiserat på hur man kan gripa in och bärga sig mot konsumtionstoppar genom att till exempel stoppa en fabrik eller starta ett kraftverk vid rätt tidpunkt för att skapa rätt balans inom nätverket. Ett sådant detalj-styre möjliggörs av data som arbetar förebyggande och ger en inblick i nätverket i realtid, vilket i sin tur gör att man kan förutse toppar och dalar och dessutom bedöma lokala produktionsskillnader, lokal lagring och andra möjligheter som föds av sammankopplingen av olika europeiska nätverk.

Vilken roll spelar lokala myndigheter i energiövergången?

Lokala myndigheter är huvudaktörer ute i länderna, de måste ha med sig en politisk vision av energiövergången lokalt och detta är allt mer sant. Det innebär att det inte längre bara handlar om att tala om en global energiövergång men att istället se olika regioner som en del av den globala energiövergången. Vi förankrar oss i olika områden och fokuserar allt mer på användarna, elbilarna, transporten, staden överlag, och involverar användarna. Inom detta område arbetar vi med städer som till exempel Rillieux-la-Pape nära Lyon och Marmagne, i Cher-regionen, där vi erbjuder invånarna grönare och billigare energikonsumtion.

Capgemini-rapporten tar också upp behovet av att « utilities »-branschen måste påskynda sin digitala omvandling. Vad är prioriteringarna inom det området ?

Det finns två huvudfrågor: dels energiövergången som är ett mål och dels den digitala omvandlingen som är det effektivaste verktyget att använda för att nå målet med energiövergången. I detta syfte är datauppgifter framtidens förutseende verktyg och data ger « utilities »-branschen möjligheten att förvalta tillgångar enligt asset management. Man måste använda mer sensorer, IoT och open data tror vi mycket på därför att det är när datauppgifter kan delas som de kan skapa värde. Men det räcker inte. Vi måste också tala om cybersäkerhet. Dessa digitala verktyg som kommer göra det möjligt att förverkliga energiövergången måste skyddas därför att datauppgifter måste skyddas. På grund av detta ger vi våra kunder en vision i tre steg: målet med energiövergången, de digitala verktygen som krävs för att nå målet och de verktyg som krävs för att skydda datanätverket. VINCI Energies har alla dessa yrkesgrupper inom koncernen och det ger oss en väldig kraft.

Vill du veta mer:
https://www.capgemini.com/