Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

I Demokratiska republiken Kongo har teamen på Omexom framgångsrikt testat en metod för idrifttagning på distans när det gäller vattenkraftverk. Här följer en tillbakablick på ett extraordinärt tekniskt och mänskligt äventyr.

Vilket är det bästa sättet att länka samman tekniska tjänster som kräver hög kompetensnivå och avlägsna arbetsplatser? Det här är en fråga som Omexom (VINCI Energies) ingenjörer försökte svara på 2016 när de arbetade med stora renoveringsprojekt av vattenkraftsdamm. “Vi undersökte möjligheten att driftsätta komplexa system på distans genom att ‘teleportera’ vår expertis från en offshorebas till onshore-arbetsplatser”, förklarar Didier Desreux, Omexom projektledare.

Denna metod hjälper till att möta verkliga utmaningar för affärsenheten, som arbetar på avlägsna anläggningar som Mwadingusha-kraftverket i Lubumbashi-regionen i Demokratiska republiken Kongo (DRC). Kraftverket är särskilt svåråtkomlig; det tar 26 timmar för experter att ta sig dit från Paris, exklusive förberedelsetid och administrativa procedurer som kan pågå i månader!

”De bästa experterna kan nu transporteras virtuellt till anläggningen mycket snabbt. Det ska jämföras med att ett fysiskt uppdrag kräver att man utser en frivillig och tillgänglig expert.”

Minska det fossila avtrycket

För Omexom finns det flera skäl till att tillhandahålla specialisttjänster på distans.. Först och främst handlar det om att minska det fossila avtrycket som kan hänföras till flygresor som görs för korta uppdrag av experter eller driftoperatörer. Sedan gäller det att drastiskt minska den tid som ägnas åt de många förberedande administrativa formaliteterna, det vill säga viseringar och tillstånd.

Det optimerar också kostnaderna ifråga om tid, resekostnader och risker på plats. Slutligen är ytterligare en vinst att man på detta sätt kan använda sig av den bästa experten, oavsett var han eller hon befinner sig i världen, för att lösa ett specifikt problem ute på fältet.

Det är för att uppfylla alla dessa mål som företaget har utvecklat sina metoder för att ”teleportera” all nödvändig expertis så nära fältet som möjligt. – Det handlar om att låta leverantörens tekniska team som har hand om brandsystem och huvudtransformatorer, våra integrations- och driftsättningsteam samt ett lokalt team vara i arbete samtidigt. Det kan möjliggöras via kommunikationsverktyg med video och ljud på mobila enheter, till exempel via Teams. För så känsliga faser som det handlar om är detta något som tidigare inte gjorts, säger Didier Desreux.

I och med Covid-19-krisen påskyndades genomförandet av det här innovativa förbättringsarbetet. Under 2020 påverkades projektet för att återställa Mwadingusha-kraftverket i Demokratiska republiken Kongo påtagligt av pandemin – det handlade bland annat om sjuka ingenjörer på Siemens, som är en av Omexoms underleverantörer, och inställda flyg från Kroatien för tekniker från Končar, en annan partner till VINCI Energies expertvarumärke.

– Om vi inte hade påbörjat uppdraget med att restaurera anläggningen hade det inneburit att 200 personer i Demokratiska republiken Kongo skulle bli utan service samt att vår kund hade försatts i en riskabel situation ekonomiskt. I samförstånd med våra partner och kunden –  som vi var tvungna att övertyga om att upprätthålla våra åtaganden – bestämde vi oss för att prova de virtuella arbetsmetoderna vid komplexa idrifttagningar, berättar Didier Desreux.

Kvalitet, teambuilding och CSR

Vid experimentet fokuserade man på idrifttagning av branddetekterings- och skyddssystemen och på transformatorerna. Det fungerade till 100 procent. – På anläggningen produceras idag 72 MW ren och säker el. Vi undvek inte bara en flera månader lång avstängning av restaureringsprojektet på anläggningen – vi kunde också minska interventionstiden avsevärt och spara 9 ton kolekvivalenter, vilket motsvarar absorptionsvolymen på 360 träd på ett år, berättar projektledaren vidare.

De goda effekterna av detta tillvägagångssätt har vida överträffat förväntningarna – kvaliteten och reaktiviteten på de interventioner som görs har förbättrats. – De bästa experterna kan nu transporteras virtuellt till anläggningen mycket snabbt, flera åt gången om det behövs. Det ska jämföras med att ett fysiskt uppdrag kräver att man hittar en frivillig och tillgänglig expert, säger Christophe Colnot, affärsenhetschef på Omexom.

Det ökade bidraget från lokal personal stärker också strategin när det gäller företagens sociala ansvar. – Vi utbildar personal på plats, och på så sätt ökar vi deras kompetens och anställbarhet, säger Fahima Chalal, projektledare på Omexom. Slutligen gör lösningen det möjligt för olika team som är baserade på mycket avlägsna platser (i detta fall i Frankrike, Kroatien och Demokratiska republiken Kongo) att arbeta tillsammans, med en oväntad ”teambuildingeffekt” på köpet.

På Omexom har man för avsikt att bevara metoden för att utveckla den till andra anläggningar än Mwadingusha-kraftverket och utöver kraven på restriktioner i samband med pandemin. Tillämpningsområdet skulle till och med snart kunna utvidgas till att utöver åtgärder för idrifttagning komma att gälla fabriksinspektioner och problemlösning ute på anläggningarna. Det här är en grundläggande förändring som måste involvera alla interna intressenter, men även kunden och underleverantörerna. Mot bakgrund av denna första erfarenhet kommer det säkert att innebära en förändring som välkomnas av alla inblandade.

18/07/2022