Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den finska huvudstaden var den första storstaden att satsa på ”mobility as a service”, en reseapp för att minska bilanvändandet i staden.

Helsingfors har bestämt sig för att se över sin transportpolitik genom att satsa på digitala lösningar. Stadens senaste ”mobilitetsplan” bygger till stor del på teknik och satsar bland annat på att testa konceptet ”mobility as a service” (MaaS), ett prenumerationssystem som ger invånarna tillgång till samtliga transportmedel.

”Det handlar inte om att helt avskaffa personbilarna utan att minska antalet bilar i trafik.”

MaaS kombinerar alla offentliga och privata transportmedel i en och samma reseapp så att stadsborna själva kan sätta ihop den bästa rutten. Målet är att man inte ska behöva ta bilen när alternativen som taxi, kollektivtrafik, samåkning, biluthyrning, cykel med mera blir mer lättillgängliga.

Ny vändning för transportpolitiken

Med sina 640 000 invånare (1,5 miljoner om man räknar med hela regionen) har den finska huvudstaden goda skäl till att vilja minska sitt bilanvändande. Tidigare har Helsingfors uppmuntrat bilresor genom att utveckla sitt vägnät för att öka transportinfrastrukturens kapacitet. Förutom ökad trafik i staden har det bland annat lett till luftföroreningar som ligger högre än EU-standarderna.

Idag ingår ombyggnaden av transportnätet i myndigheternas planer för att minska utsläpp av växthusgaser med 30 procent till 2030, och bli koldioxidneutrala år 2050.

Förutom miljöaspekterna måste Helsingfors också förebygga de ökade trafikstockningarna som, om ingenting görs, blir en konsekvens av befolkningsökningen som väntas nå 40 procent under de kommande 35 åren.

Alternativ till bilen

För att omvandla sin mobilitetsmodell har huvudstaden tagit hjälp av transportingenjören Sonja Heikkilä. Planen hon tagit fram bygger på ett tjänstekoncept som omfattar alla befintliga transportmedel och erbjuder ett enkelt och smidigt alternativ till bilen.

För henne handlar det inte om att helt avskaffa personbilarna utan att minska antalet bilar i trafik. För att uppnå detta satsar därför Helsingfors på ”MaaS”, en strategi som bygger på att alla transportoperatörer matar in sina servicetjänster i det gemensamma gränssnittet.

Pionjärappen Whim

I samband med omvandlingsprojektet har Helsingfors samarbetat med startupföretaget Maas Global, som utvecklat appen Whim. Användarna kan sätta ihop sina resor i appen där man kan få förslag på både buss, cykel och sedan en taxifärd, till exempel. Det går att betala per resa eller genom månadsabonnemang.

I baserbjudandet på 59,7 euro i månaden ingår obegränsade resor med kollektivtransport och cykel samt taxi för tio euro. För tio gånger det priset, det vill säga 499 euro per månad, kan man använda alla transportmedel obegränsat. Det kan låta dyrt men motiveras så här av MaaS Global:s medgrundare Sampo Hietanen.

”Om du räknar på vad din bil kostar dig varje månad märker du snabbt att den här tjänsten är billigare”, säger han.

Det för oss tillbaka till själva grundantagandet för Helsingforsprojektet, det vill säga att invånarna kommer att välja det smidiga och stora transportutbudet framför bilen. Whims vd Sampo Hietanen är medveten om att förutsättningen för framgång är appens förmåga att säkerställa att abonnenterna kan få ett fordon mycket snabbt efter att ha beställt det.

”Bilen är en frihetssymbol”, säger han.

Men transportingenjören Sonja Heikkilä påpekar att ändrade attityder och nya generationer driver utvecklingen mot MaaS.

”Generellt föredrar ungdomar olika transportalternativ framför att investera i en egen bil”, säger hon.

Kommer Paris att följa efter Helsingfors?

Frankrike följer det finska MaaS-experimentet på nära håll. MaaS ingår i Loi d’orientation des mobilités (LOM), den franska mobilitetslagen som i september 2019 antogs av Franska Assemblée Nationale. Flera städer har tagit steg i samma riktning, exempelvis Annemasse, Saint-Etienne, Dijon och Mulhouse som samarbetar med Transdev (en av Whims aktieägare) för att introducera ett mobilitetskonto som kombinerar kollektivtransport, parkeringar, cyklar och samåkning. Med stöd av de försök som genomförts i medelstora städer skulle Paris en vacker dag kunna följa den väg som banats av Helsingfors och övertyga invånarna i Parisregionen att välja Mobility as a Service framför bilen.
12/03/2020

Upptäck mer