Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

Den irländska huvudstaden har utvecklat en expertis på datalagring. En manna för hela öns ekonomi.

« Idag tror folk att allt kommer från molnet men molnet, det är data lagrade i servrar, och molnet, det är här! » « Här » är Dublin, Irlands huvudstad, och Brian Roe, försäljningschef hos Servecentric, en av många datacenter som valt staden för att driva sina servrar, vet vad han talar om. Irland hyser ett knappt femtiotal datacenter. Landet har blivit ett eldorado för IT-företag och huvudstaden spelar en viktig roll i det avseendet.

Datamängden ökar ständigt, i takt med smart teknik men också i takt med media och sociala medier.

På grund av sina många fördelar är Dublin av stort intresse för GAFAM och det är där bl.a. Google, Amazon och Facebook förvarar sina kunduppgifter. I Dublin med omnejd bevakas de tillgängliga tomterna för bygge av datacenter som om de vore banker. Man skojar inte med datasäkerheten. Det saknas inte ung, kvalificerad och mycket teknikvänlig arbetskraft. Och förutom en av de lägsta bolagsskatterna i EU har Dublin ovanligt täta kontakter med USA och Europa. Irland är utan tvekan en bro mellan Europa och Amerika.

Dublin och dess datacenter har fortfarande fina tillväxtutsikter. Datamängden ökar ständigt, i takt med smart teknik – däribland IA, big data och blockchain – men också i takt med media och sociala medier. Dessa är stora användare av videofiler, som är mycket tyngre än texter. Stadens ekonomi drar direkt fördel av rushen mot datacenter. Det finns ungefär 5 700 direkta eller indirekta heltidsanställda inom IT-sektorn, varav 1 800 operatörer av datacenter, och landet planerar att ta emot nio miljarder euro i datacenterrelaterade investeringar fram till 2021. Antalet datacenter i Irland borde fördubblas inom de fem kommande åren, säger de experter som citeras av Business France.

Energiintensiva servrar

Men en sådan mängdanvändning av datorer är inte neutral. Det krävs ansenliga energivolymer för att driva och kyla ner dem. Enligt Business France lär datacenters konsumtion motsvara 20 procent av världens el fram till 2025. Datacenter kan konsumera lika mycket som en storstad och deras behov kan komma att uppnå 31 procent av det irländska energibehovet fram till 2027, enligt EirGrid (1), det offentliga elnätsbolaget.

För att bemöta kritiken om Irlands svårigheter att hålla sina klimatmål har Facebook bedrivit en stor kommunikationskampanj kring sitt nybyggda datacenter i Clonee, nära Dublin, och försäkrat att elförsörjningen helt och hållet kommer från förnyelsebar energi.

I samma anda har Amazon informerat om beslutet att återanvända värmen som alstras av företagets datacenter i Tallaght (sydvästra Dublin) för att värma upp områdets bostäder och kontor. Amazon beräknar att koldioxidutsläppen på så sätt kommer att minska med 2 000 ton per år. Och Apple har av samma miljöskäl fått ge upp sina planer på nytt datacenter i Athenry, nära Galway i västra Irland. Det handlade om ett projekt värt 875 miljoner euro som hade ökat elbehovet på det lokala nätet med 8 procent enligt projektets motståndare.

Nya lärdomar

Datacenter kritiseras också för bristen på insyn i den data som passerar Dublin. Vissa är tveksamma till huruvida dataflödet är lagligt eller till och med etiskt, och hänvisar till skandalen med Cambridge Analytica, företaget som anklagats för att ha sugit åt sig data från 87 miljoner Facebookanvändare. Paul O’Neill, forskare vid Dublin City University, ifrågasätter AWS, Amazons molntjänst: « Att hysa datacentret AWS i Irland kan få enorma etiska konsekvenser ».

Men om man bortsett från dessa diskussioner tittar på fördelarna med verksamheten, ger IT-ryktet nya möjligheter till Dublin, där det nu börjar skapas teknikkluster. Lärosätena drar också fördel av fenomenet genom att ta fram anpassade program inom vetenskap, teknik och matematik. Företag som bygger datacenter och modern IT-infrastruktur får en erkänd expertis som attraherar utländska investerare.

Dublin gynnas därmed gradvis av den goda cirkeln som fötts ur sin specialisering på datacenter och molntjänster.

(1) Intervju med Agence France Presse

Vill du veta mer:
https://www.lepoint.fr

Upptäck mer