Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

2003 var London den första storstaden att införa vägtullar. Idag växlar den upp sin kamp mot föroreningar genom en trafikzon med mycket låga utsläpp. Målet: mindre bilar med en person och mer kollektivtransport, cykel och gång.

Oslo och Madrid planerar att förbjuda bilar i centrum nästa år. Köpenhamn och Berlin vill bygga motorvägar för cyklar. San Francisco vill förbjuda bilar på Market Street, en av stadens mest besökta gator. Storstäderna är oroade över luftföroreningar och kämpar för att minska förekomsten av större fordon och deras farliga utsläpp.

Den 8 april 2019 upptäckte Londons invånare och besökare märkliga trafikskyltar med förkortningen ”ULEZ”, som står för Ultra Low Emission Zone. Flera hundra sådana skyltar avgränsar numera stadskärnan där endast lågutsläppsfordon får köra. Alla dieselfordon äldre än 2015 och alla bensinbilar äldre än 2006 förbjuds i centrum, och de som trotsar förbudet får böta 12,50 pund per trafikdag i det skyddade området.

Kameror och subventioner

För att det nya regelverket ska efterlevas planerar staden att utnyttja sitt nät på cirka tusen bevakningskameror som redan täcker området för det gamla vägtullsystemet. Men staden vill påskynda övergången och bidrag på 25 miljoner pund har avsatts för att uppmuntra små och medelstora företag med mindre än tio anställda att byta till grönare fordon. På sikt hoppas staden att regeringen kan utvidga programmet att även omfatta hushåll med små inkomster.

Omedelbar effekt

ULEZ effekt blev direkt kännbar, enligt Londons borgmästare Sadiq Kahn.

 ”Bara en månad efter införandet (…) konstaterade vi att sammansättningen av de fordon som trafikerar vår stadskärna och förorenar vår luft kraftigt förändrats”, säger han.

De första siffrorna visar att i genomsnitt 9 400 färre bilar per dag åkt in till Londons centrum i april jämfört med mars – och 36 000 färre än i februari 2017 när ULEZ infördes.

De mest förorenande bilarna i området var 35 578 till antalet i mars men bara 26 195 efter att det nya systemet infördes. Nästan tre fjärdedelar (74 procent) av fordonen i området upp till de nya utsläppskraven, jämfört med 61 procent månaden innan.

ULEZ förväntas bidra till en förbättrad luftkvalitet för miljoner personer i London genom att minska kväveoxidutsläppen med upp till 45 procent

Fördelarna av renare och grönare bilar med mindre utsläpp kommer att märkas av i hela London, även utanför det skyddade området. ULEZ förväntas bidra till en förbättrad luftkvalitet för miljoner personer i staden genom att minska kväveoxidutsläppen med upp till 45 procent (NOx). Effekten förväntas bli särskilt positiv för barn och ungdomar, personer med andningssvårigheter och boende i starkt förorenade områden.

Övergripande plan för nollutsläpp

Inkomsterna från Ultra Low Emission Zone kommer att bidra till finansieringen av en renare kollektivtrafik. Staden har lovat att alla nya dubbeldäckare successivt ska bli hybrid-, väte- eller elfordon, att man ska skapa tolv lågutsläppszoner för bussar i de mest förorenade kvarteren och att 5 000 äldre bussar ska nå upp till utsläppskraven senast oktober 2020.

ULEZ är endast en av många åtgärder som staden vidtagit för att förbättra luften i London. Andra insatser är bland annat ”Walking” som syftar till att öka antalet resor till fots med mer än en miljon per dag fram till 2024, ”Vision Zero” för att minska trafikolyckorna och göra gatorna säkra för fotgängare och cyklister, samt ”Freight and Servicing” för säkra, rena och effektiva godstransporter i staden. Borgmästare Sadiq Kahn har ambitiösa mål.

”Senast 2041 måste 80 procent av alla resor i London ske till fots, på cykel eller kommunalt”, säger han.

ULEZ är endast en av många åtgärder som staden vidtagit för att förbättra Londonluften. Andra insatser är bland annat ”Walking”-planen som syftar till att öka antalet resor till fots med mer än en miljon per dag fram till 2024, planen ”Vision Zero” för att minska trafikolyckorna och göra gatorna säkra för fotgängare och cyklister samt planen ”Freight and Servicing” för säkra, rena och effektiva godstransporter i staden. Borgmästare Sadiq Kahn har ambitiösa mål: ”Senast 2041 måste 80 procent av alla resor i London ske till fots, på cykel eller kommunalt.”

Uber blir helektriskt

Förartjänster som Uber har hittills varit undantagna förbudet att köra i centrala London. I samband med ULEZ ställs nu samma krav på dem som på personbilar. Uber har därför bestämt att införa ett påslag på 15 pence per mile (ca 0,17 EUR) för de Londonbor som använder deras tjänster. Avgiften bidrar till planen ”Clean Air”, som syftar till att hjälpa Uberförare att gå över till elbilar. Företaget siktar på 100 procent elbilar i London senast 2025.
12/12/2019

Upptäck mer