Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

Om 5G byggs upp på rätt sätt kommer det att ändra förutsättningarna på många områden i vårt dagliga liv och i vår arbetsmiljö. Det är upp till pionjärerna att utnyttja denna potential till fullo och ge liv till denna nya teknik.

Med utbyggnaden av 5G-näten kan nya höjder nås. Dessa erbjuder nämligen en dataöverföringshastighet på upp till 10 Gbit/s, en latens på 1 m/s, en tillgänglighetsgrad på 99,99 % och en nätverkstäckning på 100 %. Varje cell kommer att ha plats för över 1 000 nätverk, det vill säga upp till 1 miljon mobiler per kvadratkilometer, och positioneringsnoggrannheten kommer att vara mindre än 1 meter. Signalen kan tas upp av vilken statisk enhet som helst, men också av alla rörliga enheter som rör sig med en hastighet upp till 500 km/tim.

De energibesparingar som är associerade med 5G är också betydande. I Tyskland, där ett privat 5G-nät har tilldelats över 200 licenser utöver de frekvensblock som tilldelats på auktion till fyra mobiloperatörer, omvandlas de cirka 13 miljarder kilowattimmar som förbrukas av datacentraler nu till spillvärme. Utbyggnaden av 5G gör det möjligt att minska mobilnätens elförbrukning med 90 % och de batterier som används i IoT-sensorer kommer att ha kapacitet att leverera ström i tio år.

Utöver dessa prestandanivåer ställer företagen höga krav på sina mobilnät. Driftsäkerheten hos maskiner och utrustning måste alltid garanteras och produktionsprocesser måste synkroniseras i realtid med en nödvändig synkroniseringsnoggrannhet på ± 1 ms mellan datorer och sensorer.

Nyckeln till interoperabilitet

En annan nyckelaspekt är interaktionen mellan befintliga protokoll. Då varje produktionsmiljö innefattar en mängd olika maskiner och utrustningar som följer sina egna protokoll och fungerar i sina egna nätverk har övergången till den enhetliga standarden som 5G bygger på en betydande potential vad gäller förenkling och därmed interoperabilitet.

Ekonomiska aktörer som inte konsulterades i samband med utbyggnaden av tidigare generationer – 2G (GSM), 3G (UMTS) och 4G (LTE) – kommer nu att vara direkt involverade i utvecklingen av nya versioner av 5G-standarder. Praktiska krav relaterade till industriella tillämpningar kommer därför att kunna beaktas från början.

5G kan komma att förändra våra personliga och professionella liv inom en snar framtid. Vi befinner oss i början av en ny era och har möjlighet att påverka framtiden. Våra städer, vårt jordbruk och våra nätverk kommer att bli smarta och hälsosektorn kommer att revolutioneras av telemedicinska tillämpningar. Mobilitet, logistik, handel och kommersiella verksamheter kommer att följa nya spelregler och produktionsprocesserna kommer att anpassas till Industri 4.0 och öka avsevärt i flexibilitet. Ett taktilt internet kommer att utvecklas där människor, maskiner och system interagerar i realtid. Allt organiserat av smarta aktörer som vet hur man använder den nya teknikens fulla potential.

Integrerade lösningar

Som integratör av informations- och kommunikationsteknik (ICT) har Axians mer än tjugofem års erfarenhet av att skapa tillförlitliga, säkra och prisvärda privata mobilnät. Vi bistår aktivt företagen i planeringen, utbyggnaden och driften av deras egna 5G-infrastrukturer samt i utformningen och tillhandahållandet av optimala lösningar som motsvarar exakta specifikationer. Tack vare våra samarbeten med partners inom VINCI Energies globala nätverk av varumärken kan vi tillhandahålla fullt integrerade lösningar.

18/07/2022

Armin Przirembel, chef för divisionen Mobilnätverk på Axians GA Netztechnik

Upptäck mer