Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

VIPs, forskare, ledare inom näringslivet och opinionsbildare delger tankar kring nyheter och nyckelfrågor inom den digitala omvandlingen och energiövergången.

Innovation framhålls alltför ofta som en slogan. Man bör dock utgå från dess främsta syfte vilket är att skapa värde. Och göra innovation till ett tillväxtverktyg för våra företag. 

VINCI Energies bygger på en unik organisation i en koncern som är värd nära 14 miljarder euro och som finns i över femtio länder. Vi är ett nätverk på över 1 800 mänskliga och agila affärsenheter som är förankrade i sina egna områden och marknader.  

 Det finns en viss paradox med att prata om innovation. Å ena sidan är alla överens om att innovation är viktigare än någonsin. Att inte innovera innebär att gå under på kort till medellång sikt, att inte längre vara konkurrenskraftig och differentierande … Å andra sidan har företagens innovationsinitiativ många begränsningar. Innovation framhålls som en slogan som saknar innehåll och mening. Man innoverar för innovationens skull, utan kontakt med verkligheten – vilket ibland leder till besvikelse. 

Innovationers värde kopplas alltmer till meningsfulla frågor. 

 För att lösa denna paradox baserar sig VINCI Energies innovationsstrategi på tre övertygelser: 

  1. Ingen innovation utan användarnytta. 
  2. Ingen innovation utan ”mening”, utan att sträva efter ett mål. 
  3. Innovation angår alla, innovationer börjar ute på fältet. 

Ingen innovation utan användarnytta 

Vad gäller innovationer är marknaden minst lika viktig som tekniken. En innovativ idé har i sig inget större värde. Man måste ha rätt idé vid rätt tidpunkt, för rätt ändamål och marknad. 

 Innovation är starkt förknippat med begreppet användning. För att en idé ska kunna bli en innovation måste kunderna vilja köpa den. Och för att de ska köpa den måste de dra någon nytta av den vad gäller till exempel prestanda, användarvänlighet och uppskattning från sina egna slutkunder. 

 Kunderna köper idén lättare om de har varit involverade i dess utformning (dvs. ”öppen innovation med kunder”) och framgångarna kommer troligen att ske i små steg utifrån ”test & learn” tillsammans med kunden innan den får en bredare spridning. 

Innovationer med mening 

En innovation är mer sannolikt att bli framgångsrik om den stöder ett företags bredare mål. Och dess värde kopplas alltmer till meningsfulla frågor (etik, hållbar konsumtion, socialt och miljömässigt ansvar). Det är lätt att se hur nya mål för minskade koldioxidutsläpp som företagen sätter upp för sig själva frigör kreativiteten vad gäller innovationer, eller ger ”nytt liv” åt innovationer som hitintills inte uppfyllt de strikta finansiella kraven. 

Innovationers värde kopplas alltmer till meningsfulla frågor. 

Innovationer börjar ute på fältet  

För att få fram innovationer som är användbara och konkreta samt har värde och mening kan innovationsprocessen inte begränsas enbart till R6D- och innovationsavdelningar eller laboratorier. På VINCI Energies drivs innovation av en unik och decentraliserad organisation med av 1 800 affärsenheter som dagligen konfronteras med förändringar på sina egna marknader och i sina kunders behov. Dessa företag har alla innovation i sitt DNA och innoverar ständigt, så nära fältet som möjligt.  

 I detta sammanhang har VINCI Energies innovationsteam i de olika länderna och för de olika varumärkena och givetvis Innovationsavdelningen till uppgift att hjälpa företagen att utveckla denna potential genom att: 

  • ge dem en enkel tillgång till metoder, processer och ekosystem (startup-företag, partners, universitet) för att bättre kunna tillvarata innovativa idéer och omsätta dem i konkreta projekt. 
  • stimulera till kreativt tänkande på bas av teknisk och konkurrenskraftig intelligens. 
  • främja utbyte av bästa praxis och sprida information. 
  • samordna och sprida användbara innovationer till så många som möjligt. 
  • främja innovationer utanför företaget. 

16/09/2021

Philippe Conus, innovationschef på VINCI Energies

Philippe Conus, innovationschef på VINCI Energies

Upptäck mer