Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Arto Ellilä, som är chef för Omexom Finland Substation Projects, är engagerad i stora elinfrastrukturprojekt på en expanderande marknad och är expert på energiomställning. Organisering av olika färdigheter är nyckeln till framgång för denna typ av projekt.

Vid Bottenvikens strand i Uleåborg, cirka 600 km norr om Helsingfors har det finska industriföretaget för eldistribution Aurora Infrastructure Oy inlett ett stort infrastrukturprojekt, som omfattar uppförandet av en transformatorstation och sju distributionsstationer. Två VINCI Energies-företag, Eitech Special Projects och Omexom Finland Substation Projects, ansvarar för leverans och installation av hela eldistributionen för projektet som skall vara klart år 2025.

Det är ett projekt, där Arto Ellilä befinner sig vid frontlinjen. Som affärschef på Omexom Finland är han särskilt stolt över detta projekt. ”Detta är ett mycket stort projekt på 12 miljoner euro för Omexom och som krävde ett mycket stort antal arbetstimmar och många olika elektriska komponenter”, förtydligar han. Eitech ansvarar för elsystemen medan Omexom säkerställer utformningen av all elektrisk infrastruktur och uppförandet på byggplatsen med hjälp av underleverantörer.

”Hundra personer arbetar med det här projektet, tillägger han. Det är en fantastisk upplevelse, även om det förstås är mycket krävande att få alla att arbeta tillsammans, men mycket intressant för en chef som mig.”

Den finska marknadens enorma möjligheter

Lagarbete med företag som har olika organisationer och kulturer är ingenting nytt för Arto Ellilä. Denna elektroingenjör, som tillbringade de första fjorton åren av sin karriär på Helen, som är ett av Finlands ledande energibolag, har också arbetat på Infratek, som är specialist på elnät, gatubelysning och järnvägstransportsystem med verksamhet i Norge, Sverige och Finland.

”Det finns en verklig medvetenhet om miljöfrågor bland kunderna.”

Företaget förvärvades av VINCI Energies mindre än två år efter att Arto Elliläs började arbeta där. ”Redan på Infratek var jag med i en grupp, där mitt yrke utgjorde kärnan i företagets verksamhet, vilket inte var fallet på Helen. Hos VINCI Energies kom jag upp till nästa nivå, där arbetsgrupperna hade stor självständighet och jag fick möjligheten att som företagsledare samarbeta med jämbördiga kolleger lokalt eller internationellt.”

Den erfarenhet som Arto Ellilä fick på Helen och Infratek (som nu är en del av Omexom) har han kunnat bygga på ytterligare, vilket gör att han idag kan bemästra så olika ämnen som ekonomi, personalärenden, försäljning eller miljöfrågor. I spetsen för en arbetsgrupp på 45 personer, som fortsätter att växa vill han utnyttja den enorma potentialen på den finska marknaden.

De enorma investeringar som planeras i vind- och solenergi kommer att kräva en absolut nödvändig förstärkning av det nationella elnätet. ”Många produktionsanläggningar kommer att byggas i landet”, säger Arto Ellilä, som nu deltar i ett stort nytt projekt, nämligen uppförandet av Aurora-linjen.

Att förena arbete och ekologiska övertygelser

Den nya 38 mil långa elöverföringslänken mellan Finland och Sverige krävde att flera avtal slöts, varav ett som Omexom tog hem för uppförandet av understationen Viitajärvi i Keminmaa, cirka två mil från den svenska gränsen.

När Auroralinjen väl blir klar i slutet av år 2024, kommer den att höja elöverföringskapaciteten avsevärt mellan de två länderna och göra det möjligt att ansluta nya produktionsanläggningar med en effekt av cirka 800 MW till nätet i norra Finland.

Genom att arbeta med dessa typer av stora projekt förenar Arto Ellilä sitt arbete med sina ekologiska övertygelser. För den 44-årige chefen, som aldrig upphör att förundras över naturens skönhet när han varje sommar fiskar på sjöarna i mellersta Finland, är miljöfrågor inte bara tomt prat. Därför arbetar han systematiskt för att få sina kunder att ställa frågor om den miljöpåverkan som deras verksamheter orsakar. ”I början var det svårt, men under de senaste två eller tre åren har folk börjat bli medvetna om problemet.”

14/03/2024

Upptäck mer