Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Cédric Dufossé, installatör av industriell kyla på CEF Industrie i Boulogne-sur-Mer, har utvecklat omfattande expertis inom sitt specialområde. Denna före detta soldat är en erfaren yrkesman som älskar att överföra sina kunskaper till yngre generationer.

”Det jag gillar med mitt jobb är att vara självständig, arbeta ute på fältet och att upptäcka olika anläggningar och processer med varje nytt uppdrag.” Cédric Dufossé, 47 år, är installatör av industriell kyla på CEF Industrie (en affärsenhet inom VINCI Energies specialiserad på industriell och kommersiell kyla) i Boulogne-sur-Mer i regionen Hauts-de-France i norra Frankrike.

“Mitt arbete går ut på att starta system som har dimensionerats av konstruktionsavdelningen och förbättra deras effektivitet”, förklarar han. “Det kräver mycket tålamod. Man måste låta en maskin gå för att observera dess beteende och justera inställningarna. Det kan ta två eller tre veckor beroende på hur komplicerat systemet är och vilken årstid det är.”

Hans jobb har en verklig inverkan på energibesparingar. Om man till exempel bibehåller effektiviteten hos en maskin som är inställd på -7 °C när den vanligtvis arbetar vid -9 °C kan det ge en elbesparing på 4 % under året.

Cédric Dufossé deltar för närvarande i driftsättningen av en ny anläggning i Arras för det biofarmaceutiska företaget LFB, som tillverkar plasmabaserade läkemedel. Han tycker att projektet är särskilt intressant eftersom det omfattar “ett stort kylsystem på 12 MW med olika temperaturregimer (-25 °C, -8 °C och +6-12 °C), vilket är mer komplicerat att hantera. Jag arbetar tillsammans med två automationsspecialister och justerar programmeringen av systemet till de inställningar som krävs.”

“Jag tycker om att dela med mig av mina kunskaper och se unga människor växa inom sitt område.”

Han har varit på plats sedan december 2022, och driftsättningen beräknas ske  i slutet av maj eller början av juni 2023.

Tålamod, noggrannhet och anpassningsförmåga

Den här typen av utmaningar skrämmer inte en erfaren tekniker som Cédric Dufossé. Han minns ett särskilt komplext projekt som genomfördes 2019 för Frais Embal, en fiskberedningsanläggning i Boulogne-sur-Mer. “Vi var tvungna att starta upp två transkritiska (1) system, vart och ett med 800 kg CO2, och att sätta upp cirka 50 förångare. Installationen tog ett år och idrifttagningen tre veckor. Dessutom fanns det ytterligare ett krav att ta hänsyn till eftersom anläggningen skulle flyttas till en ny plats vid ett specifikt datum”, säger Cédric Dufossé.

Noggrannhet, tålamod och anpassningsförmåga är alla egenskaper som CEF Industri-installatören i stort sett har förvärvat och utvecklat i ett annat liv – det militära. Cédric Dufossé gick med i marininfanteriet vid 19 års ålder och var baserad i Poitiers och sedan i Gabon i två år. Han genomförde många uppdrag, till exempel i Kosovo, i ett antal stridsroller, bland annat som prickskytt.

”Efter tio år ville jag påbörja min karriärförändring genom att återvända till min grundutbildning som kylspecialist”, förklarar han. “På tekniska högskolan var jag bra på matematik, fysik och kemi, så mina lärare rådde mig att gå in i kylbranschen, en bra källa till sysselsättning. Jag var mer frestad av elektricitet men jag hittade min väg till slut: i det här jobbet är 80% av aktiviteterna av elektrisk karaktär.”

Expert och mentor

Han var kylspecialist i armén i sju år och återvände till det civila livet och sin hemstad Boulogne-sur-Mer vid 36 års ålder för att arbeta med företaget Axima Refrigeration. Där förbättrade han sina kunskaper inom automation och kontroll. Relationen med sin chef var inte alltid enkel, ”Jag har en stark personlighet!”, säger han. Så när en tidigare kollega från Axima, som gått över till CEF 2018, satte honom i kontakt med sin affärsenhetschef tvekade Cédric Dufossé inte att börja på enheten i Boulogne-sur-Mer.

Hans erfarenhet som installatör och servicetekniker gjorde honom snabbt till företagets kylexpert och en mentor för de yngre medarbetarna i teamet. “För närvarande stöttar jag två unga teammedlemmar”, säger Cédric Dufossé. “Jag ger dem teknisk hjälp via telefon eller, vid mer komplexa problem, på plats. Jag tycker om att dela med mig av mina kunskaper och se unga människor växa inom sitt område. Det gör det också möjligt för mig att hålla kontakten med teamet eftersom installatörsyrket är ett ensamarbete.”

Laganda är något som Cédric Dufossé känner starkt för, vilket illustreras av hans engagemang under de senaste fyra åren som representant i företagets sociala och ekonomiska kommitté, ett organ som företräder de anställda. “Det innebär att jag kan ha kontakt med affärsenhetschefen, andra tekniker och övrig personal. Eftersom kommunikationsvägarna hålls öppna i företaget är det givande när man kan föra saker framåt för de anställda.”

Arbetet tar tid och trogen sina principer har han för avsikt att lämna över till yngre medarbetare i slutet av sin mandatperiod. Under de kommande åren är Cédric Dufossés ambition att fortsätta med sitt jobb som installatör och att ytterligare stödja unga människor “så att de kan ge plats för nästa generation.”

 

* En transkritisk cykel är en termodynamisk cykel där det köldmedium som används kan ligga under och över den kritiska punkten.

 

17/07/2023

Upptäck mer