Gå direkt till sidans innehåll Gå till huvudnavigeringen Gå till forskning

En serie porträtt av medarbetare på VINCI Energies. De kommer från olika håll och har vitt skilda profiler och karriärer och de är verksamma lite varstans i världen i yrkesroller som tillsammans skapar VINCI Energies’ rikedom.

Dialla Danfakha leder IT-integrationen – External Growth and Large Scale Deployment team vid VINCI Energies informationssystem. Hennes uppdrag är att tillhandahålla IT-integration för nya företag och storskaliga implementeringar av nya IT-lösningar och processer.

Under de senaste 10 månaderna har Dialla Danfakha riktat sin energi mot design och utveckling av Intune, det helt nya verktyget från VINCI Energies för hantering av mobila terminaler. Som chef för IT-integration – External Growth and Large Scale Deployment team vid VINCI Energies informationssystem (VESI) förklarar hon: “Inom vad som slutligen var en mycket stram tidsram byggde vi denna nya lösning tillsammans med våra infrastrukturexperter och rullade ut den till cirka 50 000 terminaler över hela världen, samtidigt som vi implementerade den supportpolicy som är avgörande för den här typen av projekt.”

Det var en lärorik erfarenhet för denna unga 28-åriga chef. “Förutom de tighta tidslinjerna var vi tvungna att mobilisera många människor för projektet och involvera olika samhällen, några internationellt, och anpassa oss längs vägen till varierande nivåer av motstånd mot förändring,” tillägger hon. “Det rätta tillvägagångssättet var inte nödvändigtvis detsamma i Europa, USA eller Asien.”

LSD

”Intune-projektet” är det allra första uppdraget som leds av den enhet inom VESI, som Dialla Danfakha just har blivit chef för. Denna enhet med namnet Large Scale Deployment, eller översatt Utplacering i Stor Skala, lanserades i januari 2023 och är, såsom namnet antyder, upprättad för att säkerställa storskalig utplacering av nya IT-lösningar och -processer inom VINCI Energies. Olika projekt sträcker sig från cybersäkerhet till hantering av datorparker, servrar och arbetsstationer.

“Jag uppskattar verkligen hur ledningen ser dig som kompetent i din befattning.”

Dialla Danfakha utnyttjade dock inte detta tillfälle, eftersom hon efter fem år på VESI hade lust att ”göra någonting annat” och få flera handlingsalternativ.” ”Det blev en stor överraskning, för när jag kom tillbaka från en månads semester fick jag ett erbjudande om att sätta igång denna verksamhet, som vi döpte till Large Scale Deployment, men akronymen LSD kom vi inte på förrän efteråt”, anförtror hon oss med ett leende.

Men Dialla Danfakha har inte lämnat sin tidigare tjänst som chef för arbetsgruppen för IT-Integration – Croissance externe. Det är en tjänst som hon innehaft sedan början av 2021 efter att ha varit projektledare i samma arbetsgrupp i tre år.

”Projektledarna för IT-integration – Croissance externe ansvarar för att säkerställa integrationen av informationssystemen i de nya företag som förvärvats av VINCI Energies, förklarar hon. De är inte tekniker, utan deras uppgift är att samordna IS-experter och ansvariga ledare. Det är en heltidssysselsättning, eftersom ett trettiotal företag köps varje år av VINCI Energies.”

Engagemang och Autonomi

Idag leder Dialla Danfakha åtta projektledare som till detta integrationsarbete. Detta är en ledningsfunktion, som består i att placera ut rätt arbetsgrupp för varje nytt projekt, initiera inledande kontakter med de divisioner hos VINCI Energies som berörs av förvärvet, samordna arbetet med IT-cheferna samt säkerställa rapportering med de olika parterna: internt (ledning, infrastrukturexperter, ERP-projektledare (ERP står för Enterprise Resource Planning eller översatt resursplanering för större företag) – Codex/BC Quartz) och externt (DAF, IT-chef för divisionen, ledare).

”Bara under det första halvåret 2023 har vi redan hanterat integrationen av 37 företag, vilket är många fler än under tidigare år och som utan tvivel är en effekt av covid-perioden, då många förvärv sköts upp”, understryker Dialla Danfakh, som också insisterar på en annan viktig aspekt av sitt och sin arbetsgrupps uppdrag, nämligen ”att arbeta med en ständig förbättring av våra processer”.

Eftersom hon är en beslutsam anhängare av deltagande ledning, är Dialla Danfakha särskilt angelägen om den självständighet som hennes ledning givit henne. Denna uppfattning om arbete var en av anledningarna till att hon valde att genomföra sin praktik hos VINCI Energies, snarare än hos en stor fransk fordonstillverkare, i slutet av sina studier 2018 för sin magisterexamen vid Institut Mines-Télécom Business School.

“Naturligtvis har vi en ram och bästa praxis att följa, men vi är fria att hantera våra projekt hur vi vill,” säger hon. “När jag började på VINCI Energies, precis som nu, uppskattade jag verkligen hur ledningen ser dig som kompetent i din befattning, för att inte tala om den internationella omfattningen av våra operationer och det faktum att våra projekt direkt påverkar gruppen.”

Efter lite över fem år med VINCI Energies känner Dialla Danfakha att hon har ökat sitt självförtroende, tekniska färdigheter och förmåga att leda team.

15/12/2023

Upptäck mer