Den hälsokris som följt av coronapandemin liksom debatterna om global uppvärmning och energiomställning har lyft fram den vetenskapliga expertisens roll i våra samhällen.

Vetenskapens förmåga att producera kunskap om materia, energi, universum, liv och samhälle, som är dess främsta ”uppdrag”, har ökat. Samtidigt innebär dess allt närmare sammanlänkning med tekniken att den spelar en viktig roll i utvecklingen av offentlig politik inom områden som hälsa, energi, transport, försvar etc. 

Det finns därför skäl att utvärdera den roll som den vetenskapliga expertisen spelar i politiskt beslutsfattande och den demokratiska debatten om energifrågor.

11/03/2021

Upptäck mer